Нікілєв Олександр

     Нікілєв Олександр Федорович


     

     

     Висловлюємо слова подяки Нікілєву Олександру Федоровичу за подаровану бібліотеці монографію «Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги"».


     Нікілєв, Олександр Федорович. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги": монографія / О. Ф. Нікілєв. - Дніпро: Ліра, 2018. - 352 с.: іл. - До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 


     У монографії висвітлюється процес організаційно-виробничих, господарських та соціально-структурних трансформацій, що відбувалися в українському селі періоду пізнього сталінізму та хрущовської «відлиги». На основі оригінальних вітчизняних та закордонних джерел, більшість з яких вперше введені до обігу, широкого кола усних свідчень учасників та сучасників подій проаналізовано тогочасну економічну і соціально-побутову ситуацію на селі, особливості його повсякденного буття, стану соціально-культурної і духовної сфери, умов праці колгоспників різного віку і статі, роль і місце колгоспів республіки в системі відносин з державою, заходи партійно-державних та сільськогосподарських органів по підвищенню продуктивності виробничої сфери села та їх результати.

     Бажаємо автору нових видань та зацікавлених читачів!