Леонец Александр

Леонец Александр Адамович

Книжковий фонд бібліотеки поповнився дуже цікавими та корисними книжковими виданнями, а саме - монографією, у двох частинах, «Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем». Дарував бібліотеці монографію автор - Леонець Олександр Адамович. 


Леонец, Александр Адамович. Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Часть 1. Комплексное решение: монография / А.А. Леонец. – К.: Альфа Реклама, 2018. – 732 с.: ил.


   Леонець Олександр Адамович – доктор технічних наук, дійсний член Міжнародної громадської організації «Академія навігації і управління рухом». Працював в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

    Книга «Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем» складається з двох частин. У першій частині викладено комплексний підхід до вирішення системних проблем бесплатформенной інерційних навігаційних систем (БІНС). Дається історія розвитку БІНС, тенденції і перспективи їх створення, роль і місце БІНС в пілотажно-навігаційних комплексах, питання сертифікації БІНС, похибки акселерометрів і гіроскопів, теорія основних функціональних алгоритмів БІНС і аналіз рівнянь їх похибок. Розглянута класифікація системних проблем БІНС та основні методи їх комплексного вирішення: вибір чутливих елементів та структури БІНС, особливості конструювання блоку чутливих елементів, вибір алгоритмів орієнтації, навігації, початкової виставки, виявлення та локалізації відмов,  інтегрування з іншими джерелами інформації калібрування. Наведений опис методів моделювання БІНС, основи автоматизації вирішення системних проблем БІНС.

     У другій частині книги, написаній у співавторстві з Богацьким І.С., наведені описи методик та програм, які доповнюючи один-одного, охоплюють всі основні етапи функціонування БІНС в лабораторних та польових умовах: калібрування, початкова виставка, вирішення задач орієнтації та навігації, комплексування з іншими джерелами інформації для авіаційних, наземних та морських об ′єктів. Основна частина описів наведена англійською мовою.

     Дякуємо автору, а також всім, хто брав участь у написанні цієї монографії за книжкові дарунки і сподіваємось на подальшу співпрацю!