Безбар’єрність


Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2021-i-2022-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-s40821 

Нормативна база з безбар’єрності:

 • Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
 • Закон України «Про освіту»
 • Виборчий кодекс України
 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006 р. № 300/339 «Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур»…

Державні будівельні норми та інші нормативні документи, які впливають або безпосередньо регулюють створення безбар’єрних просторів

 • ДБН В.2.2–40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення ДБН Б.2.2–5:2011 Благоустрій територій.
 • ДБН В.2.2–9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
 • ДБН В.2.3–5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів ДБН Б.2.2–12:2019 Планування та забудова територій ДБН В.2.5–28:2018 Природне і штучне освітлення.
 • ДСТУ 8713:2017 Озеленення. Створення газонів. Загальні вимоги.
 • ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування.
 • ДСТУ EN 1176–1:2019 Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 1176–1:2017, IDT).
 • ДСТУ Б В.2.6–77:2009 Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови.

Маломобільні групи населення – особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками (п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).


Корисні посилання:


«Безбар’єрна грамотність» — новий курс на Дія. Цифрова освіта. Міністерство цифрової трансформації презентує освітній серіал, мета якого – показати, чому безбар’єрність стосується кожного та є нашою спільною справою. Це 8 серій тривалістю 6-10 хвилин про основні принципи безбар’єрності на прикладі повсякденних життєвих ситуацій. Подивитися курс можна на порталі Дія.Цифрова освіта. https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy

Великі українські компанії, які розділяють цінності безбар’єрності, створили спільноту «Бізнес без бар’єрів». Одна з ключових цілей проєкту  – забезпечити рівні можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для всіх груп суспільства, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми, батьками з дітьми до шести років, жінками, молоддю тощо. Детальніше дізнатися про досвід інтегрування безбар’єрності у бізнес можна за посиланням  https://business.diia.gov.ua/cases/business-without-barriers

«Альбом безбар’єрних рішень» –  це практичний посібник, який рекомендує й на прикладах ілюструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів, зокрема й батьків з маленькими дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю. Видання доступне за посиланням https://drive.google.com/file/d/1l20YQJyWr7oMMt5LBF3nk1BRN8u_Ad8p/view

«Довідник безбар’єрності»  —  гід з коректного спілкування, в якому зафіксовані нові норми безбар’єрної мови. Він створений   у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами. Структура Довідника включає в себе чотири розділи: “Складові безбар’єрності”, “Правила мови”, “Словник” та “Безбар’єрний календар”. “Довідник безбар’єрності” доступний за посиланням – https://bf.in.ua

Посібник «Універсальний дизайн в громаді». Буклет охоплює: визначення концепції універсального дизайну та суміжних понять, як то доступність, спеціальний дизайн та розумне пристосування;  пояснення принципів універсального дизайну;   практичні поради щодо того, як створити громадський простір, інформацію та послуги за принципами універсального дизайну. Видання буде корисним архітекторам, дизайнерам, спеціалістам з комунікації, маркетологам, управлінцям,  тим, чия професійна діяльність пов’язана з наданням інформації та сферою  послуг. Завантажити буклет у форматі PDF можна за посиланням

https://usif.ua/images/news/2021_09_01/UniversalDesign-ItemsSpaceInfoServices_Brochure_Web_1.pdf

Створення безбар’єрного середовища та соціальна інклюзія: світовий досвід для України : аналіт. доп. / [Зубченко С. О., Каплан Ю. Б., Тищенко Ю. А.]. – Київ : НІСД, 2020. – 24с.

Розглянуто актуальні національні практики щодо безбар’єрності та соціальної інклюзії в деяких зарубіжних країнах. Наведено стислу характеристику відповідних програмних документів, окреслено їх загальну методологію, взаємозв’язок із європейськими та міжнародними актами. Здійснено огляд деяких заходів у сферах соціальної, економічної, громадянської, фізичної та цифрової безбар’єрності, а також універсального дизайну інфраструктури, котрі можуть бути апробовані в Україні.

Нечепорчук А. Новий освітній простір. Безбар'єрність: інформаційний посібник.- Київ, 2019.- 151 с.

Розглянуто умови та принципи інклюзивної освіти та безбар’єрного простору . Мета видання – створення комфортних умов для якісного навчання дітей у «Новій Українській Школі». Приділяється увага проєктуванню класів, навчальних кабінетів, ігрових кімнат, актових та спортивних залів та інших приміщень з урахуванням інклюзивності, створенню умов  для медобслуговування та корекційно-розвиткових занять. Завантажити можна за посиланням  https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/408/NOP_Bezbaryernist.pdf

Порадник щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  Інформація  щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення буде корисна для власників, орендаторів, балансоутримувачів об’єктів. Завантажити можна за посиланням https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-presentation-2018/poradnuk.pdf

Громадська організація «Безбар’єрність» створила мультфільм, щоб в ігровій формі показати важливість толерантного спілкування. Що те, як ми говоримо до людини, може або її надихнути, або відкинути за бар’єри. Подивитися відео можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=BTbZ_ANvWWw

 

Інформаційна кампанія «Для дітей суспільство без бар’єрів». Мета кампанії – продемонструвати, що тільки через розбудову інклюзивного та безбар’єрного суспільства можна створити належні умови для розвитку кожної дитини, а також забезпечити її включення в активне життя навчального закладу, громади та суспільства.


Книга про рівність і різноманіття «Світ без меж» нагадає читачам, що кожна людина – гідна поваги особистість, а не носій діагнозу. Видання спрямоване на навчання дітей молодшої школи в супроводі вчителя. Розмови в такому віці про несхожість, прийняття та рівність закладають фундамент суспільних трансформацій. Примірник можна завантажити за посиланням https://drive.google.com/file/d/1S8_uYMu4-K7QIKNHdVMqZ7ie5JQdlJqs/view