Леся Українка: квітка Ломикамінь
Перегляд виставки

РОЗДІЛ 1. Причетна до вічності 
 

«Не знаю, чи буде хто з молодшого покоління згадувати коли про мене… Але я б хотіла на те заслужити».
                                   Леся Українка


1470285
Костенко, Анатоль Леся Українка [Текст] / А. Костенко. - К.: А.С.К., 2006. - 512 с. - (Життя видатних людей). - ISBN 966-319-137-6.

Про долю і звитягу Лесі Українки – людини надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальністю, - розповідається в книзі.
Уявлення про багатогранність легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та іншими документальними матеріалами, пов’язаними із життям і творчістю великої поетеси.

 
 

Ф1427549

Леся Українка. Сюжети з життя в ілюстраціях і документах [Текст]: фотокнига. - К. : Спалах, 2001. - 167 с.: іл. - ISBN 966-512-131-6.

Фотокнига, побудована на оригінальних документах та фотознімках, - це цікава розповідь про всесвітньо відому українську поетесу, її життя, коло її близьких та друзів, середовище, що живило і надихало її талант.
Розповіді Лесиної сестри Ольги Косач-Кривинюк, листування молодшої сестри Изидори Косач-Борисової з науковцями київського Музею Лесі Українки дозволяють читачеві максимально наблизитись до Постаті геніальної поетки, поринути в часі у світ її дум і мрій…

 
 

Ф1496346

Косач-Кривинюк, Ольга  Леся Українка. Хронологія життя і творчости [Текст]: репринтне видання / О. Косач-Кривинюк ; вст. ст. М.Г. Жулинського. - Луцьк: Волин. обл. друк, 2006. - 928 с. - (Проект "Літературознавча скарбниця"). - ISBN 966-361-152-9.

В унікальному науково-документальному дослідженні, автором якого є молодша сестра Лесі Українки Ольга Косач-Кривинюк – найрідніша людина «не тільки по крові, але й по духу», - подаються правдиві, не сфальшовані ідеологічними приписами відомості про славетну письменницю, її епоху, родини Косачів і Драгоманових, ближче оточення. У цій фундаментальній і об’єктивній праці - основи наукового вивчення життєвої і творчої біографії Лесі Українки.

 
 

1441916

Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка [Текст] / М.Кармазіна. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 414 с. - (Особистість і доба). - ISBN 966-721783-3.

На основі документальних матеріалів висвітлюється непростий життєвий і творчий шлях Лесі Українки, суперечливий процес її становлення як української письменниці в умовах імперської дійсності.
Це спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань поетеси, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів.

 
 

Ф1487296

Українка, Леся. Стародавня історія східних народів [Текст] / Л. Українка. - Репринтне видання. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-361-330-7.

Праця, що створювалася 19-річною Лесею Українкою для навчання молодшої сестри, має неперебутню вартість як основа поглядів письменниці на всесвітню історію та історичний процес, а також як свідчення широти її інтересів і педагогічних здібностей. Талановито написані «історичні записки» стали першим українським підручником про життя і культуру народів Давнього Сходу.

 
 

Одарченко, П. Леся Українка: розвідки різних років [Текст] / П. Одарченко. - К.: М. П. Коць, 1994. - 239 с.

Книга відомого педагога, дослідника-літературознавця, мовознавця, критика Петра Одарченка є згустком головних думок і провідних ідей та концепцій творчого набутку в галузі порівняльно-історичного аналізу творчості Лесі Українки.
Видатний науковець, високоерудований знавець і поціновувач творчості Лесі Українки, своєю працею здійснив вагомий вклад у фундаментальне наукове лесеукраїнознавство.

 
 

Українка, Леся Листи: 1898-1902 [Текст] / Л. Українка; упоряд., авт. приміт. В. Прокіп, наук. ред. Л. Мірошниченко. - К.: Комора, 2017. - 540 с.: фот. - (Persona). - ISBN 978-617-7286-24-9.
Українка, Леся Листи: 1903–1913 [Текст] / Л. Українка; упоряд., авт. приміт. В. Прокіп, наук. ред. Л. Мірошниченко. - К.: Комора, 2018. - 733 с.: фот. - (Persona). - ISBN 978-617-7286-35-5.

У книгах зібрано увесь відомий наразі епістолярій Лесі Українки. Приватні дописи дають нам змогу наблизитися до розуміння творчості геніальної поетеси, її громадянських переконань, а також думок і вчинків Лариси Косач як доньки, сестри, вірної подруги і, зрештою, молодої чуйної жінки. У цих листах читач знайде філософські роздуми, політичні монологи, пророчі передбачення щодо долі України, несподівані деталі приватного життя – і побачить цілу епоху очима надзвичайно ерудованої, сильної, щирої людини, єдиним співрозмовником якої нерідко виявлявся далекий адресат.

 
 

1560696

Іщук-Пазуняк, Наталія. Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації [Текст]: розвідки і доповіді / Н. Іщук-Пазуняк; упоряд.: О. Леонтович, В. Погребенник; ред. В. Погребенник. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. - 430 с. - ISBN 978-966-355-009-1.

Книга містить монографію професора, доктора філософії з США, де порівняльно досліджено особливості драми-феєрії «Лісова пісня» в колі західноєвропейських і українських драматичних творів. Також наведено серію статей, присвячених проблемам творчості Лесі Українки. В Україні літературознавчі й мовознавчі дослідження Н. Іщук-Пазуняк друкуються вперше.

РОЗДІЛ 2. Почуття, розум, воля. 
 

«Хто не жив посеред бурі,
той ціни не знає силі, 
той не знає, як людині 
боротьба і праця милі».
                     Леся Українка

Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка [Текст] / упорядкув., пер. Р. Чілачава. - К. : Етнос, 2005. - 336 с.: іл. - Укр. та груз. мовами. - Зміст: Кобзар / Т. Г. Шевченко. Зів'яле листя / I. Я. Франко. Contra spem spero / Л. Українка. - ISBN 966-522-064-0.

Видання обєднує кращі зразки поетичної творчості найвеличніших українських поетів-класиків. Поетичні тексти подано мовою оригіналу та в перекладі грузинською відомого українського й грузинського поета Р. Чілачави.
Збірник ілюстрований репродукціями живописних і графічних творів Т. Шевченка, а також автографами усіх трьох авторів, фотоматеріалами, які відображують їхній життєвий і творчий шлях.

 
 

М1532725

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка [Текст] / Т. Панасенко. - Харків : Фоліо, 2013. - 123 с. - ISBN 978-966-97231-5-4.

Життя славетної української поетеси та драматурга стало втіленням дієвої любові до України та її народу. Невиліковно хвора і під кінець життя майже позбавлена можливості пересування, Леся навіть з-поміж здорових людей вирізнялась своєю активною життєвою позицією і енергійністю, її творчість і донині вражає широтою тематики і безмежним драматизмом.

 
 

1477794

Леся Українка // Любов - наснага, любов - журба... [Текст]: історії кохання класиків української літератури / Н. Топська. - Донецьк: Проспект-Прес, 2007. – С. 291-318. 

Якщо доля не посилає кохання – в душі гаснуть зорі… Любов то підносить на щемливих хвилях радощі, то кидає у вир безнадії і туги. І тільки заради щастя – хай і недовгого, яке приносить це почуття, варто жити. Жити і кохати попри все…
Книга відкриває високу красу життя великих літераторів України – генії творили геніальне кохання, світло якого і досі мерехтить на обрії, вражає своєю неповторністю і вічною таємницею, котра чаруватиме не одне покоління нащадків.

 
 

1450093

Джерела безсмертного слова [Текст]: Лесині місця на Волині / Упоряд. і ред. В.С. Гей; упоряд. і ред. В.С. Гей. - Луцьк: Надстир'я, 1996. - 89 с. - ISBN 5-7707-9018-0.

Історико-краєзнавчі нариси науковців, літераторів, музейних працівників Волині запрошують читача у подорож по місцях, пов’язаних з життям і творчістю Лесі Українки, розкривають багатий духовний світ родини Косачів.
Сповіддю перед Лесиним образом та її високою зорею звучать поезії українських поетів Волині, чиї твори вміщені у розділі «З Лесиного кадуба».

 
 

Кисельов Г. Л. Сім струн серця: музика в житті і творчості Лесі Українки. – К.: Музична Україна, 1968. – 86 с.

Доля не дала можливості виявитися природньому музичному обдаруванню Лесі Українки. ЇЇ творчі сили були спрямовані в річище літературної діяльності. Але все життя вона непереборно тяжіла до музично-поетичних тем.
Музикознавець Григорій Кисельов розповідає про яскравий музичний талант Лесі Українки, про її улюблені музичні твори, уподобання і враження, про діяльність поетеси в галузі народної пісні, зустрічі з видатним українським композитором М. В. Лисенком, про те, як тісно пов’язана її поезія з музикою.

 
 

1521384

Мірошниченко, Л. Леся Українка. Життя і тексти [Текст] / Л. Мірошниченко. - К.: Смолоскип, 2011. - 263 с.: іл. - ISBN 978-966-2164-15-2.

Творчість Лесі Українки – пристрасного лірика – органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів «біографії душі», стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тексти – ключем до її життя.

 
 

1486942

Огнєва, О. Д. Східні стежки Лесі Українки [Текст] / О. Огнєва. - 2-е вид., пер. й доп. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 240 с. - [Містить твори Л. Українки кит., тадж., татар. та груз. мовами]. - Іменний покажчик: с. 228-231. - Географічний покажчик: с. 232-234. - Покажчик творів Лесі Українки: с. 235. - ISBN 978-966-361-318-5.

Книга містить твори Лесі Українки на східні сюжети, її переспіви Рігведи та давньоєгипетських ліричних пісень, переклади віршів поетеси китайською, таджицькою, татарською, грузинською мовами, а також статті, що присвячені їм, у супроводі ілюстрацій.

 
 

1110088

Леся Українка. Публикації, статті, дослідження [Текст] / Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ; ред. Л. Д. Сушко. - К.: Наукова думка, 1984. - 294 с.

Збірник містить перекладені письменницею на українську мову статті західно-європейських та російських авторів, дослідження літературознавців, сімейні спогади про Лесю, інформацію про надходження документів в архівні фонди класика української літератури.

 
 

Бойко, М. Ф. Леся Українка - продовжувач мовних традицій Т.Г. Шевченка [Текст] / М. Ф. Бойко; Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. - К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. - 43 с. 

У брошурі досліджуються лексико-стилістичні особливості творів Лесі Українки  у плані зіставлення з відповідними особливостями мови творів основоположника української літературної мови Т.Г. Шевченка.
Автор показує, що поетеса своєю творчістю сприяла подальшому розвиткові української літературної мови, широко ввівши в мову художніх творів нову виробничу  і суспільно-політичну лексику, термінологію науки, техніки і мистецтва.

РОЗДІЛ 3. Поетеса мужності й боротьби 
 

«…Крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись…»
             
 Леся Українка
Українка, Леся Усі твори в одному томі [Текст] / Л. Українка. - К.; Ірпінь: Перун, 2008. - 1376 с. 

У томі вперше в історії української літератури подано всю відому творчу спадщину письменниці - понад 100 власних віршів і 20 драм, прозові твори, переклади творів Гомера, Гюго, Байрона, Гейне, Шекспіра. Видання наближає широкі кола читачів до поезії та прози Лесі Українки, яка спромоглася напрочуд сильно відтворити могутній творчий дух свого народу.

 
 

Українка, Леся. Вірші. Драматичні поеми [Текст] / Л. Українка. - Харків: Фоліо, 2007. - 351 с. - (Українська класика). - ISBN 966-03-3680-2.

До видання увійшли вибрані вірші, поеми та драматичні твори класика української літератури Лесі Українки, що зачаровують своєю поетичністю, багатством тем і мотивів. За словами М. Стельмаха, «колискою самобутньої поезії й драматургії Лесі Українки були зелені низинні ліси Волині, розвоєм її поезії і драматургії стала вся планета сподівань, бо до верхів’я людського духу сягнуло нетлінне слово творця!»

 
 

Українка, Леся. Лісова пісня [Текст]: драма-феєрія у 3-х діях / Л. Українка. - К.: Веселка, 2007. - 175 с. - ISBN 966-01-0391-3.

Цей твір вважається "лебединою піснею" Лесі Українки. Створена в 1911 році, драма-феєрія "Лісова пісня" розповідає чуттєву й драматичну історію кохання лісової красуні Мавки та сільського парубка Лукаша. Магічний світ "Лісової пісні" населений персонажами української народної міфології. Вона переносить нас у напівреальний, фантастичний світ народних легенд та зображує його чудернацьких лісових жителів, що тісно співіснують зі світом звичайних людей.

 
 

Українка, Леся Оргія [Текст]: драматичні поеми / Л. Українка. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. – 772 с. - (Аристократи духу). - Зміст: Блакитна троянда; Кассандра; У пущі; На полі крові; Лісова пісня; Адвокат Мартіан; Камінний господар; Оргія; Бояриня. - ISBN 966-500-122-1.

«Оргія». У поемі поетеса підняла важливі проблеми, що їх можна окреслили як філософію національної честі та філософію національного поневолення.

«Кассандра». Кассандрина етика грунтується на тому, що зло завжди породжує тільки зло. Сама проблема загибелі Трої теж розв’язується через опозицію добра і зла, вини і кари. 

«Камінний господар». Ідея драми – перемога камінного, консервативного принципу, втіленого в Командорі, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної жінки донни Анни, а через неї і над Дон-Жуаном, «лицарем волі».

«Бояриня». У драмі відображена доба Руїни й гетьманування Петра Дорошенка. Леся Українка засуджує тих українцiв, що зрадили батькiвщину, якi заради почестей служили росiйському царю.

 
 

Українка, Леся Поезія. Драматичні твори [Текст] / Л. Українка. - К.: Наукова думка, 1999. - 384 с. - Зміст: Давня казка; Лісова пісня; Одержима; Оргія; Бояриня. - ISBN 966-00-00473-7. 

«В катакомбах». Головний герой твору раб-неофіт, запрошений у катакомби на проповідь у громаду перших християн, дивується лицемірству священнослужителів, які говорять про рівність усіх перед Богом, але визнають поділ на панів і рабів. Представлений переклад п’єси російською мовою здійснив літературознавець і перекладач Давид Вигодський.

«Давня казка». Філософський твір, що порушує проблеми ролі поета й поезії в суспільстві, торкається питань про суть людського щастя, вдячності, уславлення вільнодумства та мужності митців (поет), засудження жорстокості та збагачення поневолювачів.

«Одержима». Тема поеми – ідея великої, шаленої, безумної любові, такої, що через неї треба віддати життя, бо не можна жити на землі без любові, не треба тоді ні життя, ні душі, ні щастя, ні навіть «небесного царства».

 
 

Українка, Леся. Руфін і Прісцилла [Текст]: драма у п'яти діях / Л. Українка ; упор. В. Панченко. - К.: Либідь, 2011. - 199 с.: іл. - ISBN 978-966-06-0607-4.

У драмі відтворено кінець імператорського Риму - християнство і язицництво стикаються тут у смертельному двобої. Поневолення залишається поневоленням – хоч би якими шляхетними гаслами воно прикривалося. Ця думка, проголошувана у драмі на тлі давньоримських декорацій, прямо стосується пророчо передбаченої поетесою тоталітарної перспективи ХХ століття. Кровожерний натовп, що чекає страти християн, - ось епілог цієї моторошної драми.

 
 

Українка, Леся. Роберт Брюс, король шотландський [Текст]: шотландська легенда / Л. Українка ; худож. В. Цах. - К.: Дзеркало, 2003. - 30 с.: іл. - ISBN 966-7833-56-9.

В основу поеми покладені історичні події — селянське повстання в Шотландії, відоме в історії під назвою воєн за незалежність (1296— 1314). 
Англійські феодали на чолі з королем Едвардом вдерлися в Шотландію і, завдяки зраді місцевого дворянства, завоювали край, нещадно визискуючи завойованих.
Головний герой поеми — Роберт Брюс, єдиний з шотландських лицарів, що не визнав влади англійського короля, втік в гори і підняв шотландських селян на повстання проти іноземних загарбників. 

Злободенне звучання мають рядки поеми, де засуджуються загарбницькі війни, непотрібні і ненависні народам.

 
 

Вірші. Gedichte [Текст]. - Дніпропетровськ: Січ, 2008. - 241 с. - укр. та нім. мовами. - Зміст: / Тарас Шевченко. / Фрідріх Шіллер. / Леся Українка. / Генріх Гейне. - ISBN 978-966-511-352-6.

У збірнику вміщено лірику видатних українських та німецьких поетів в оригіналі та перекладах німецькою і українською мовами. Один з розділів присвячено поетичному та перекладацькому таланту Лесі Українці

 
 

Українка, Леся Давня казка [Текст] / Л. Українка; авт. передм. Л. Ліщинська. - К. : Школа, 2006. - 240 с. - (Хрестоматія школяра).

До хрестоматії увійшли вибрані твори класика української літератури, що включені до шкільної програми – казки, поезії, поеми, цикл «У дитячому крузі», драматичний твір «Лісова пісня».