Видатні музиканти Дніпропетровщини
Перегляд виставки

Медведникова, Татьяна Александровна. Михайло Оберман 
 

Михаил Оберман [Текст] / Т. Медведникова. - Дн-ск : Издатель Юрий Седрюк, 2006. - 100 с
Перша книга цього циклу присвячена відомому музиканту, педагогу, піаністу та суспільному діячеві – Оберману Михайлу Львовичу. В даному виданні розкрито творчий та життєвий шлях музиканта, чия діяльність протягом багатьох років мала вплив на формування дніпропетровської фортепіанної школи та системи музичної освіти на Дніпропетровщині. В свій час Оберман М. Л.  обіймав посаду директора Дніпропетровського музичного училища ім. М. І. Глінки, був солістом обласної філармонії, викладав та був блискучим організатором. Теплими спогадами згадують Михайла Львовича його учні та колеги.

Медведникова, Татьяна Александровна. Мариам Гордон 
 

Мариам Гордон [Текст] / Т. Медведникова. - Дн-ск : Издатель Юрий Седрюк, 2008. - 124 с
У 50-ті роки ХХ століття до колективу Дніпропетровського училища ім. М. І. Глінки прийшла випускниця Московської консерваторії Маріам Ісаківна Гордон. Своєю творчістю та професійною діяльністю, сучасним підходом у виконавчій майстерності, педагогіці та методиці викладання, вона внесла значний вклад у розвиток Дніпропетровської піаністичної школи.

Медведникова, Татьяна Александровна. Светлана Грибановская 
 

Светлана Грибановская (1920-1987) [Текст] / Т. Медведникова. - Дн-ск : Издатель Юрий Сердюк, 2006. - 84 с
Світлана Володимирівна Грибановська – піаністка, педагог, громадський діяч, чия багаторічна інтенсивна творча діяльність мала вплив на розвиток музичної освіти Дніпропетровської області з 40-х і до кінця 80-х років ХХ століття. З її ім’ям пов’язана робота фортепіанного відділу Дніпропетровського державного музичного училища ім. М. І. Глінки протягом сорока років…», - такою передмовою розпочинається ще одне видання циклу «Видатні музиканти Дніпропетровщини», яке присвячене Грибановській С. В.

Медведникова, Татьяна Александровна. Лидия Евсевская 
 

Лидия Евсевская [Текст] / Т. Медведникова. - Дн-ск : Издатель Юрий Седрюк, 2007. - 124 с
Більш ніж п’ятдесят років віддала педагогічній діяльності Лідія Іванівна Євсеєвська, стверджуючи, що мистецтво  повинно сприйматися не як самоціль, а як необхідний засіб для виховання в людині духовних та моральних цінностей. ЇЇ вклад в розвиток музичного життя не тільки Дніпропетровська, але й багатьох інших міст України, Росії та ін. країн – величезний, бо там працюють її учні і ті, хто вже навчався у цих учнів. Вони – її гордість, її головний життєвий здобуток.
На сторінках цього видання зібрані спомини учнів та колег Лідії Іванівни, її особисті позначки, листи, сповнені душевної теплоти та любові.

Чернета Тетяна. Лідія Воріна 
 


Лідія Воріна [Текст]/ Т. Чернета. - Дн-ск : Издатель Юрий Сердюк, 2009. - 119 с
Книга Тетяни Чернети розкриває творчий шлях фундатора професійної школи гри на бандурі на Дніпропетровщині, непересічної особистості, талановитої бандуристки, заслуженого працівника культури України Лідії Степанівни Воріної, яка виховала не одне покоління професійних бандуристів. Створивши ансамбль «Чарівниці» і його ансамбль-супутник в Росії, Л. Воріна сприяла популяризації українського національного інструменту в російських регіонах України та далеко за її межами.

Повний текст цієї книги

Наталія Проценко. Анатолій Абдулрагімов 
 

Серія книг «Видатні  музиканти Дніпропетровщини» поповнилась  новою книгою  про відомого музиканта, диригента, композитора та викладача по класу фагота – Анатолія Абдулрагімова.  Автором книги є  Наталія Проценко – заслужений працівник культури України, викладач Дніпропетровської консерваторії  ім. М. Глінки.  У спогадах колег, друзів та учнів розкривається педагогічна майстерність Анатолія Абдулрвгімова. Робота наповнена цінними фотодокументами, афішами, програмами, деякі з них публікуються вперше

 

Татьяна Медведникова. Мария Гейман 
 

Книга присвячена творчій діяльності одного із засновників Дніпропетровської школи піаністів, випускниці Санкт- Петербурзької консерваторії, видатному педагогу Марії Гейман, людині, що виховала не одне покоління високопрофесійних піаністів.

В книзі також  відображена творча діяльність деяких учнів М. Ю. Гейман.

Даний матеріал зацікавить викладачів, учнів та студентів музичних учбових закладів, а також тих, хто цікавиться історією  розвитку піаністичної культури Дніпропетровщини

Е. Проненко, Н. Проненко. Матвей Борисович Либерман 
 

Проненко Е,  Проненко Н.
Матвей Борисович Либерман/ Е. Проненко, Н. Проненко; Ред: Л. С. Брусова, Т. А. Медведникова: - Днепропетровск: Юрий Сердюк, 2011, - 172 с. – Выдающиеся музыканты Днепропетровщины.

Книга посвящена творческой и педагогической деятельности известного советского педагога, Заслуженного деятеля искусств РСФСР профессора М. Б. Либермана. Будучи воспитанником Днепропетровской скрипичной школы, а позже выпускником Московской консерватории по классу Д. Ф. Ойстраха, Матвей Борисович Либерман воспитал немало замечательных скрипачей и оказал большое влияние на дальнейшее развитие скрипичной педагогики не только в Днепропетровске и Украине, но и далеко за их пределами.

Авторы выражают глубокую признательность ректору Днепропетровской консерватории им. М. Глинки Ю. М. Новикову за осуществление издания книги «Матвей Борисович Либерман», а также профессору М. Б. Либерману и его дочери И. М. Дозорцевой за содействие в работе и предоставление большого количества материалов из личных архивов. Искренне благодарим всех учеников и коллег Матвея Борисовича, принявших участие в создании книги.
Е. Проненко, Н. Проненко


Проценко Наталия. НОННА СУРЖИНА 
 


   Книга о великой певице, народной артистке СССР и УССР, лауреате государственной премии им. Т.Г. Шевченко, кавалере ордена Святого Станислава, солистке Днепропетровского театра оперы и балета, преподавателе днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки  Нонне Андреевне Суржиной.
   Жизненный, творческий, педагогический путь знаменитой певицы свидетельствует о ее, данном свыше, великом природном Даре, о потрясающей целеустремленности и работоспособности, о неимоверном желании впитать в себя все лучшее из мирового вокального искусства знаменитых оперных певцов и педагогов, подарить свое вокальное и актерское мастерство слушателям, а опыт, знания, умение передать ученикам…


АРІАДНА ПОСТАВНА 
 

Аріадна Поставна / ред.-упорядн. С. Щитова. - Дніпропетровськ: «ЛІРА» 2013.-198 с. 

Книгу з серії «Видатні музиканти Дніпропетровщини» присвячено творчій діяльності Аріадни Костянтинівни Поставної - талановитого викладача, відомого лектора, науковця, кандидата мистецтвознавства, заслуженого працівника культури України, доцента Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.
Цю книгу можна вважати свідоцтвом щирої любові та великої пошани прекрасній жінці, видатному музиканту й неперевершеному другу.
До книги увійшли біографічні відомості Поставної, деякі її наукові та методичні праці, статті, спогади про музикознавця учнів, колег, друзів, фотоматеріали з сімейного архіву А. К. Поставної, надані Л. О. Івановою.

Аріадна Костянтинівна Поставна - кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, доцент Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Отримавши від батьків грецьке ім'я, що в перекладі означає «та, що викликає велику повагу», «та, що керує», вона майже півстоліття керувала відділом теорії музики Дніпропетровського музичного училища ім. М. І. Глінки. У 2006 році А. Поставна очолила кафедру «Історія та теорія музики» Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Відомий в Україні викладач, лектор, науковець, вона продовжує своє буття в нашій пам'яті в образі яскравого, багатогранного сучасного музикознавця та харизматичної особистості.Татьяна Медведникова. МОИСЕЙ ЛЕВИН 
 

Медведникова Т.М42 Моисей Левин / Татьяна Медведникова. - Д. : ЛИРА, 2014. -200 с.:. (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины)

Эта книга входит в серию книг «Выдающиеся музыканты Днепропетровщины» и посвящена творческой деятельности одного из ярких представителей Днепропетровской пианистической школы, лауреата Санкт-Петербургской консерватории М. И. Левина. 
На страницах книги читатели смогут познакомиться с историей исполнительской деятельности пианиста, его педагогическими принципами, сформировавшимися на основе педагогики Л. В. Николаева и С. И. Савшинского - его выдающихся педагогов в Петербургской консерватории, с просветительской и публицистической работой музыканта.
Издание рассчитано на широкий круг профессионалов и будет интересно тем, кто не безразличен к истории развития музыкальной культуры Днепропетровщины.


«Трудно найти ту грань, за которой начинается индивидуальное педагогическое мастерство. Посещая уроки, мастер-классы таких мастеров, каким был Михаил Иосифович, слушая его выступления при обсуждении академических концертов, казалось, что говорит он и делает тоже, что каждый из педагогов отдела, но ученики играют иначе! Даже не видя их, а только слушая, можно было сразу сказать: «Это Левинские...».
(Т. Медведникова)