«Феномен української ідентичності»
Перегляд виставки

 
 

1559433кп хр          
1559434 аб 
  
Огієнко І. І. Історія української літературної мови; авт. передм. М. Тимошик. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 325 с. 

Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо, автор показав усьому світові той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її, як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас він переконливо спростував необґрунтовані теорії щодо "ісконного єдінства русскіх наречій" і спільної мовної колиски для української, білоруської та російської мов.

 
 

1471785кп хр

Онуфрієнко Г.  Науковий стиль української мови: навчальний посібник. – К., 2006. – 312 с.

Цей навчальний посібник допоможе студентам, зокрема магістрантам та аспірантам, які володіють українською мовою в обсязі шкільної програми, в опануванні технологією роботи з сучасним українським науковим текстом, посприяє формуванню необхідних навичок писемного наукового мовлення в контексті професійної діяльності та вдосконаленню вміння створювати власні наукові тексти.

 
 

1560375кп хр   

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: навч. посібник . – 3-тє вид., допов. і перероб. – Львів : Апріорі, 2019. – 302 с. 

Духовне багатство людини й суспільства визначає багато чинників, серед яких надзвичайно важливими є глибоке пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатися, спілкуватися, поводитись у суспільстві в різних ситуаціях? Як працювати над формуванням своєї мовної особистості та домогтися того, щоб власне мовлення – усне і писемне – набувало ознак вишуканості, характеризувало інтелігентність людини? На ці запитання дає відповідь пропонований посібник. Книга призначена для якнайширшого кола читачів, які хочуть удосконалити знання української мови, позбутися деформацій, відчутних у мовленні частини наших громадян, зберегти самобутність українського слова.

 
 

1560403кп хр      
1560404 аб   

Чумарна М. Королівство мови. – Львів : Апріорі, 2018. – 123 с.

Роздуми про духовну природу Мови, цікаві факти про виникнення писемності, особливості української мови в суцвітті світових мов, вірші, розвивальні ігри, казки, прислів’я і притчі про силу слова у нашому повсякденному житті, – така багата і розмаїта за змістом нова книга Марії Чумарної. В ній кожен знайде свою золоту зернинку істини.

 
 

1560683кп хр   

Грибіниченко Т. О. Услав ім’я своє. – К. : Фенікс, 2018. – 319 с. 

У цій праці подано власні імена, їхнє походження та значення, імена великих київських князів і митрополитів, козацькі імена та прізвиська-прізвища, псевдоніми, імена зі «Святців» – іменинників на щодень і помісячно. Тут є статті про тих хто уславив ім’я своє й Україну добрими справами чи подвигами. Також подано написання імен українською та російською мовами, зразки відмінювання чоловічих і жіночих імен і прізвищ, блоки козацьких імен і прізвищ із творчими завданнями для розвитку творчих обдарувань в усному і писемному мовленні та зміцненні позицій української мови як державної на всіх теренах України і в усіх сферах ділового спілкування. Видання буде цікаве для здобувачів вищої освіти, педагогів-філологів, істориків,  державних службовців, працівників РАЦСів.

 
 

1549985кп чз         
1549986 аб          
1549987 куц   

Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2017. – 359 с.

У виданні містяться спостереження над традиційними та новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць і як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні.

 
 

1485183кп хр

Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: навчальний посібник. – 2-ге вид. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 256 с.

Коли розпочинаєш вивчати особливості стилістики, – на перший погляд здається все просто та зрозуміло. Але потім починаєш плутатися, ризикуєш потрапити у лабіринт, з якого можна і не вийти. Проте автор найскладніші питання робить простими. Складна мовна теорія стає легкою, а приклади, аналіз складних випадків робить цю книгу просто знахідкою.

 
 

м1523037кп хр 
м1523038 бф 
м1546000 хр 

Вихованець І.Р.  Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. – К. : Пульсари, 2012. – 157 с. 

Культура української мови – завжди актуальна для журналістів, студентів та, по суті, кожного, кому не все одно, що і як він говорить. У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові вади усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висловлювання думки

 
 

Береза Т.  Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови. – Львів : Апріорі, 2017. – 798 с. 

Сучасний словник живої мови «Мовою бестселерів» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених і оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське видання правдивим сучасним бестселером!

 
 

ф1545627кп 
бф ф1545629 
аб ф1545628 чз

Береза Т.  Мова – не калька: словник української мови. – Львів : Апріорі, 2016. – 662 с.

Сучасний словник гарної української мови розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику і чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів і висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.