«Україна на шляху до Незалежності»
Перегляд виставки

 
 

1447038 кп хр 
1447039 аб 
1447040 край 
1447041 чз 
1447042 куц

Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. - К. : Україна, 2004. - 190 с.

У науково-популярній книзі висвітлюється політична та військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця XVI - перших десятиліть XVII століття Петра Конашевича-Сагайдачного. Провідною є думка, що Петро Конашевич-Сагайдачний часто опинявся в «точках біфуркації» і від його дій залежав подальший розвиток українських земель, зокрема це стосується чорноморських походів гетьмана, походу на Московію, а також участі в Хотинській битві. У цьому сенсі Петро Конашевич-Сагайдачний визначив низку векторів становлення новочасної української нації.

 
 

м1530491кп хр

Грицак, Я. Життя, смерть та інші неприємності. - К. : Грані-Т, 2008. - 232 с.

Це збірка есе – коротких оповідей про сюжети з неподієвої і негероїчної історії. Усі сюжети взято з українського минулого, але в ширшому, можна сказати, глобальному контексті. Цим контекстом є велика трансформація, що почалася як і п’ять сторічь тому, а закінчилася щойно з падінням комунізму. Головна теза всієї книги взагалі й кожного есею зокрема: постання України, її історичний розвиток, а головне – її сучасні проблеми, які неможливо зрозуміти поза цим контекстом.

 
 

1532342кп хр

Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 326 с.

Семен Підгайний – відомий публіцист, історик, громадсько-політичний діяч української діаспори. Колишній в’язень соловецьких концтаборів, у боротьбі проти геноциду рідного народу він був сподвижником Івана Багряного, одним з організаторів УРДП. До книги ввійшли його твори: «Українська інтелігенція на Соловках» та «Недостріляні» (у двох частинах). Написані правдиво й майстерно, ці твори викривають злочинну політику кремлівських авантюристів у побудові «комуністичного раю», що обернулося справжнім пеклом для багатьох націй. У книзі подано імена й прізвища реальних людей, котрі загинули від рук узурпаторів.

 
 

1547635кп чз

Горобець В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 447 с.

Ця книжка про один з найяскравіших і водночас найбільш драматичних періодів вітчизняної історії — добу визвольних змагань козацтва середини XVII століття, після яких постала Українська козацька держава, а потім — сто років відчайдушної, жертовної боротьби за зміцнення й розбудову власної країни. Історія козацької доби не вкладається у штучно спрощену модель, а постає в усіх кольорах і відтінках. Це чесна розповідь про величні й героїчні справи, доблесть і жертовність, доленосні державні рішення і мудрість, що випередила час, а також про ганебні прояви егоїзму, легкодухості й слабкості, недалекоглядності, зрадливості, підлості й жадібності. Розповідь про те, як вершилась історія України в її золоту добу, коли поняття «воля», «право», «гідність», «незалежність» були сенсом життя. І в цьому дзеркалі минувшини відбивається жива душа народу, творця своєї історії.

 
 

м1556596 кп хр 
м1556597 аб

Мицик Ю. Як козаки Україну боронили; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К. : КЛІО, 2018. - 367 с.

Книга містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців.

 
 

1543832кп чз

Плохій С. Брама Європи : історія України від скіфських воєн до незалежності. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 496 с.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. «Брама Європи» — це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше сьогодення!

 
 

ф1521393 кп хр

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Кн. ІІ. - К. : Темпора, 2011. - 424 с.

Друга книга "Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки" є продовженням дослідження, присвяченого командирам часів Визвольної війни 1917-1921 pp. У першому розділі книги показано спадковість військових традицій, який існував між козацькою старшиною часів Гетьманщини, офіцерським корпусом Російської імператорської армії та старшинами Армії УHP. Другий розділ оповідає про створення українських збройних сил та формування їх старшинського корпусу протягом 1917-1921 pp. Нарешті, у третьому розділі розглянуто історію підготовки власних старшин - випускників військових вузів Української Республіки. Друга книга містить також біографічні дані військових священиків; списки старшин, підвищених до наступних військових звань протягом 1920-1923 pp.; імена вояків, що отримали державні нагороди УНР, а також загальний іменний покажчик на майже 7 тис осіб.

 
 

м1553141 кп хр 
м1553142 аб

Нечуй-Левицький І. Гетьман Іван Виговський: роман. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 336 с.

Історико-біографічний роман класика української літератури І. Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський» за радянських часів старанно замовчувався. Цей твір одночасно виконує дві функції: з одного боку, є посібником для вивчення історії України, має просвітительський характер, а з другого — засобами художнього письма відтворює реальні постаті нашого минулого.

 
 

1558822 кп хр

Марунчак М. Г. В боротьбі за українську державу. - Репринтне вид. - К. : Центр учбової літератури, 2019. Т. І. - 2019. - 748 с.

Збірник охоплює есеї, документальні оповіді, свідчення очевидців трагедій, статистику нацистських злочинів над українським народом та його землею, рідкісну документацію та літописання організацій українських політичних в’язнів в діаспорі. Вивчаючи багатий історичний матеріал про українських політичних в’язнів, вглиблюючись в його зміст, читач бачить та відчуває всю силу ідеї української державності, що глибоко лежить в душі й крові нашого народу.