«Творчі крила освіти»
Перегляд виставки

 
 

Лізановська Лілія Бібліотека згуртовує обдаровану молодь // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. -№ 4(6). -  С. 34-35

Анотація: Висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. М. І. Пирогова стосовно організації дозвілля молоді шляхом поєднання творчої самореалізації студентів та викладачів. Організація дозвілля студентів базується на функціонуванні ряду гуртків та клубів за інтересами. Велика увага приділяється напрямку морального виховання, яке здійснюється такими формами роботи, як проведення бесід, організація вечорів, концертів, залучення студентів до участі в акціях гуманістичного характеру.

 
 

Венгер В.  Розвиток академічної обдарованості молоді / В. Венгер // Відкритий урок: теоретичне та практичне видання. - 2013. - № 12. - С. 37-39 : табл. 

Анотація: Про організацію та методи роботи з обдарованими дітьми, готовність педагогів до роботи з ними.
 

 
 

Гавеля Оксана. Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України / О. Гавеля // Вісник книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2012. - № 3-4. - С. 49-51 

Анотація: У статті наведено результати соціологічного аналізу читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України. Автором поглиблено досліджуються художні та наукові потреби сучасної студентської молоді. На конкретних прикладах здійснено культурологічний аналіз їхніх читацьких інтересів.

 
 

Распопов В.Б. Щоб вивчитися на науковця / В. Б. Распопов // Вісник національної АН України : загально-науковий та громадсько-політичний журнал. - 2012. - № 12. - С. 44-54. - Библиогр. в конце ст. 

Анотація: Проаналізовано модель дослідницького університету, яка, на думку автора,  здатна забезпечити неперервність і наступність у вихованні, творчому розвитку і належній освіті майбутніх науковців із числа тих амбітних студентів, які в шкільні роки пройшли школу Малої академії наук (МАН), стали лідерами зовнішнього незалежного оцінювання знань, переможцями шкільних предметних олімпіад, здобули творчі відзнаки в конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН, з дитинства мріють присвятити себе науці. Роздуми автора щодо того, якою має бути неперервна освіта молоді, схильної до  наукової діяльності, базуються на тридцятирічному досвіді науково-педагогічного керівництва секцією інформатики Київської МАН «Дослідник», тісній співпраці з педагогами і науковцями Кримської МАН «Шукач», а також  спілкуванні із студентами, які в шкільні роки навчалися в наукових гуртках МАН.

 
 

Том Н.  Управління талановитою молоддю через "практикантські програми" / Н. Том // Економіка України : науковий журнал. - 2019. - № 4. - С. 43-57 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

Анотація: Показано, управління талановитою молоддю є одним найважливіших інструментів управління персоналом у світі, проте, на думку великої кількості менеджерів з персоналу, воно все ще є далеким від досконалості. Автор подає результати багатьох емпіричних досліджень у німецькомовних країнах, приділяючи особливу увагу так званим "програмам для стажистів" або "програмам для випускників". Систематично проаналізовано 130 програм стажувань, дано висновки та рекомендації.

 
 

Палагнюк Ольга Василівна Обдарованість на перетині психологічних та педагогічних наук / О. В. Палагнюк, І. І. Романюк // Молодий вчений. Спецвипуск : науковий журнал. - 2019. - № 7/1. - С. 54-58. - Библиогр. в конце ст

Анотація: Проведено дослідження стану вивчення проблеми феномену обдарованості особистості на перетині психологічних та педагогічних наук. Висвітлено підходи до визначення термінологічної складової явища обдарованості з точки зору психології та педагогіки. Здійснено порівняльний аналіз основних теорій виникнення обдарованості як специфічної властивості людської психіки. Наведено приклади різних підходів до питання розвитку обдарованості та факторів, що впливають на динаміку даного процесу впродовж життя людини. Проаналізовано вплив середовища на розвиток творчості та інтелекту як важливих та основотворчих складових обдарованості. Подано теоретичний аналіз питання діагностики обдарованості особистості на різних вікових етапах: показники, специфічні властивості, психолого-педагогічний інструментарій.

 
 

Войникова Ольга (учитель історії та права). Організація роботи з обдарованою та здібною молоддю в Школі майбутнього / О. Войникова // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2014. - № 6. - С. 67-70. - Библиогр. в конце ст. 

Анотація: Розглядаються основні напрями організаційно-освітньої роботи з обдарованою молоддю у Бердянській гімназії №1 "Надія". Наголошується, що освітній процес закладу побудовано за інноваційним проектом "Школа майбутнього". Аналізуються основні технології та системи організації педагогічної діяльності сучасних учених з означеної проблематики. Обгрунтовуються напрями власної програми роботи з обдарованими дітьми у системі проекту "Школа майбутнього", що з успіхом запроваджуються у навчально-виховний процес гімназії.

 
 

Панкова Оксана Плекаємо майбтню наукову еліту: з досвіду роботи територіального осередку Малої академії наук Броварського НВО / О. Панкова // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2015. - № 7/8. - С. 68-72. - Библиогр. в конце ст. 

Анотація: Розкрито досвід роботи міського територіального осередку Малої академії наук Броварського навчально-виховного об'єднання. Обгрунтовано, що його діяльність спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності вихованців. Зазначено, що формування в учнів пошукових і дослідницьких умінь та навичок шляхом залучення їх до занять у секціях МАН сприяє розвитку їхніх творчих здібностей, значно підвищує рівень творчої активності, забезпечує постійну спрямованість особистості на подальшу пізнавальну й творчу діяльність, прискорює шлях до успіху.

 
 

Панкова Оксана Плекаємо майбтню наукову еліту: з досвіду роботи територіального осередку Малої академії наук Броварського НВО / О. Панкова // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2015. - № 7/8. - С. 68-72. - Библиогр. в конце ст. 

Анотація: Розкрито досвід роботи міського територіального осередку Малої академії наук Броварського навчально-виховного об'єднання. Обгрунтовано, що його діяльність спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності вихованців. Зазначено, що формування в учнів пошукових і дослідницьких умінь та навичок шляхом залучення їх до занять у секціях МАН сприяє розвитку їхніх творчих здібностей, значно підвищує рівень творчої активності, забезпечує постійну спрямованість особистості на подальшу пізнавальну й творчу діяльність, прискорює шлях до успіху.

 
 

Дроботенко М. Міграція науковців та молоді як загроза втрати інтелекту нації.//Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15 - C. 16-19.

Анотація: У статті аналізуються причини і наслідки міграції з України молоді та науковців. Розкриваються основні загрози нівеляції інтелектуального потенціалу української нації