Богдан Хмельницький: літературний портрет
Перегляд виставки

Народні думи та історичні пісні. 
 

1270471 - хр
82.3(2=Укр)
У 45 

Визвольна війна українського народу 1648-1654 років // Українські народні думи та історичні пісні. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 91-130.: ил. 
1270472 - хр
82.3(2=Укр)
У 45 

Историко-героические думы XV–XVII вв // Украинские народные думы - М.: Наука, 1972. – С. 262-283. - (Эпос народов СССР). - Загл. на доп. тит. лист: Українські народні думи. - на рус. и укр. яз.


1459076кп - хр 
83.3(4УКР)4
П 27 

Історичні вірші // Перлини духовності в 2-х кн. Кн.1: Твори української світської літератури від часів Київської Русі до XVII століття  - К.: Грамота, 2003. – С. 531-538. - (Шкільна бібліотека). 

До наших часів дійшло чимало народних пісень, дум, в яких оспівано гетьмана Богдана Хмельницького як людину високих чеснот, показано його справи та військові подвиги. 
У думах і піснях «Хмельницький та Барабаш», «Чи ж не той то хміль», «Ой, послав бог Хмельницького» змальовано могутню енергію та військову доблесть славетного українця. Його зображено мудрим ватажком і досвідченим воїном. Перед нами постає людина, якій болить горе народу і чиї дії спрямовані на поліпшення його становища. 
Вся пошана й любов, з якою ставилася до славетного козацького гетьмана Україна, яскраво відбилася в народній творчості.
Козаки полюбили Богдана Хмельницького ще тоді, коли був військовим писарем, бо мріяв він "козакам козацькі порядки подавати, за віру християнську одностайно стати".
Видатний гетьман виступає як втілення патріотизму народу, його сили і радості від здобутих перемог.


Літературні вірші 
 

1470417кп - хр
84(4УКР)-5
Ш 70 

Шевченко, Т. Г. Великий льох (Містерія) // Шляхи сподівань: українська література кінця ХVIII - початку ХХ ст. - К.: Грамота, 2006. – С. 249-265. - (Шкільна бібліотека). 


1458980кп - хр
84(4УКР)4
С 44 

De libertate // Сковорода, Г. С. Твори у 2-х томах. Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. - К.: Обереги, 2005. – C. 85. 


1201391кп - хр
84(2=Рус)5
Р 95 

Богдан Хмельницкий // Рылеев, К. Ф. Сочинения. - Л.: Художественная литература, 1987. – С. 130-133. 


1534849кп - хр
84(4УКР)5-4
Г 79 

Богдан // Гребінка, Є. П. Твори у 3-х томах. Т. 1 : Байки. Поезії. Оповідання. Повісті. - К.: Наукова думка, 1980. – С. 114-168. 


1556553кп - хр
821.161.2’06-1
К 72 

Костенко, Л. Маруся Чурай: історичний роман у віршах / Л. Костенко. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 222 с.


353634 - хр
У2
Г 62 

Дума про дуб Хмельницького // Голубничий, П. М. Цвіти, цвіти, калинонько  / П. М. Голубничий. - К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 9-10.

Протягом більше як трьох віків письменників і поетів приваблювала постать гетьмана України Богдана Хмельницького. Силою свого таланту, красою слова відтворювали вони історію життя великого сина українського народу. Змальовували його то схвально, називаючи хоробрим воїном, далекоглядним політиком, мудрим полководцем, що дбав про волю всього рідного народу, то критично, викриваючи його помилкові кроки.
Виразник ідей гуманізму та селянського просвітительства Григорій Сковорода у пісні "De libertate" називає гетьмана героєм та отцем вольності. Вшановує мудрість і далекоглядність Богдана Хмельницького і поет Євген Гребінка в поемі «Богдан».
Розумним полководцем бачимо ми Хмельницького у віршованому романі Л. Костенко "Маруся Чурай". Він не знає втоми, не має часу на відпочинок, бо хвилюється за долю Батьківщини. Україна для цього "великого мужа" — це її народ, тому й обороняє його права. 
Неоднозначно оцінював роль Хмельницького в історії України Тарас Шевченко. Шануючи гетьмана як керівника визвольної війни українського народу, називаючи його у низці творів славним, благородним, геніальним бунтарем, козачим батьком, він водночас негативно ставився до деяких його діянь, засуджуючи Переяславську угоду з Москвою, трактуючи її як зародка національної катастрофи.


Драматичні твори. 
 

356264 - хр
У2
К 67 

Богдан Хмельницький // Корнійчук, О. Є. П'єси - К. : Художня література, 1959. - С. 239-301.


 
 

1278337кп - хр
84(2=Укр)5-4
С 77 

Багдан Хмельницький (Історична драма) // Старицький, М. П. Твори в 6-ти томах. Т. 4 : Драматичні твори  - К. : Дніпро, 1989. – С. 5-174. 


1278337кп - хр
84(2=Укр)5-4
С 77 

Оборона Буші (Історична драма) // Старицький, М. П. Твори в 6-ти томах. Т. 4: Драматичні твори  - К.: Дніпро, 1989. – С. 357-490.

У драматичних творах М. Старицького та О. Корнійчука ми бачимо улюбленого героя народу, що впевнений у торжестві справи, за яку бореться. Самовіддане служіння народові, розуміння невідкладності захисту рідної землі проймає все його життя.
Поряд з яскравим народним гумором звучить на повний голос урочиста мова Хмельницького, коли закликає він козаків на справедливу війну, на захист життя і волі пригнобленого панством народу.
Історична драма «Богдан Хмельницький» О. Корнійчука свого часу неодноразово ставилася провідними театрами країни. На основі драми знято художній фільм та створено оперу.

Романи. Повісті. Оповідання. 
 

1396916кп - хр
84(4УКР)6-4
Б 27 

Басенко, К. Початок: роман / К. Басенко. - К.: Український центр духовної культури, 1997. - 544 с. - (Український історичний роман).

Роман складається з трьох взаємопов’язаних повістей, що розкривають події в Україні на початку XVII століття, напередодні визвольної війни нашого народу, очоленою Богданом Хмельницьким. Герої змальовані на тлі боротьби православної церкви проти унії й розростання народних повстань за волю і незалежність. 


 
 

1328194кп - хр
84(2=Рус)7-4
Б 30 

Бахревский, В. А. Долгий путь к себе: роман / В. А. Бахревский. - М.: Современник, 1991. - 750 с. 

Автор зображує події, що призвели до історичного акту підписання військово-політичного союзу України та Московського царства.
Трагічний час, контрастні характери дійових осіб відтворені впевненою рукою видатного письменника, знавця XVII століття. Головний герой розповіді Богдан Хмельницький.

 
 

1384684кп - хр
84(4УКР)6-4
Д 40 

Джеджула, Ю. А. Таємна війна Богдана Хмельницького: історико-документальна оповідь / Ю. А. Джеджула. - К.: Молодь, 1995. - 224 с.

У книжці йдеться про досі невідому широкому загалу таємну діяльність видатного гетьмана Богдана Хмельницького під час перебування лже-Шуйського в Україні, стосунки з Кримським ханством, Польщею й Московським царством до укладення Переяславського військового трактату та про українську розвідку тих часів.

 
 

1370500кп – хр – Кн. 1
1370503кп – хр – Кн. 2
84(4УКР)6-4
З-14 

Загребельний, П. А. Я, Богдан (Сповідь у славі): роман в 2-х кн. / П. А. Загребельний. - К.: Укр. центр. духов. культури, 1994. - (Український історичний роман).
Кн. 1. Битви. – 1994. – 280 с.
Кн. 2 Нестями. – 1994. – 336 с.

Широка панорама подій з часів славної козаччини оживає в історико-психологічному творі видатного українського романіста. Герой оповіді – визначна особистість нашої історії, державний діяч і полководець Богдан Зіновій Хмельницький, гетьман Запорізької Січі, ватажок у визвольній війні українського народу.
Він змальований у романі як персонаж, що прагне підпорядкувати особисті наміри, потреби та цілі національним інтересам. Витримуючи внутрішню боротьбу, гетьман головною ознакою своєї діяльності визначає прагнення вільного незалежного розвитку свого народу.

 
 

1109481кп - хр
У2
І-18 

Богдан Хмельницький // Іваненко, О. Д. Твори в 5-ти томах. Т. 2: Повісті, оповідання, нариси: для молодшого та середнього шкільного віку. - К.: Веселка, 1984. – С. 159-196.

Нарис розповідає про події селянської визвольної війни 1648-1654 pp. та життя й діяльність великого сина українського народу Богдана Хмельницького, створюючи цілісний образ талановитого полководця, політичного і державного діяча, досвідченого дипломата.

 
 

1556992кп - хр
821.161.2'06-311.6
І-23 

Іваничук, Р. І. Мальви: роман, есей / Р. І. Іваничук. - К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. - 233 с.

У романі знайшли відображення події першої половини XVII століття. Кілька епізодів пов'язані з Богданом Зіновієм Хмельницьким, який готується до серйозного походу проти шляхти, але для цього потрібна допомога - кіннота кримського хана Гірея і міцний тил з півдня. Хмельницький залишає татарам на знак своєї вірності сімнадцятирічного сина Тимоша.

 
 

1423138кп - хр
84(4УКР)6-44
К 71 

Косач, Ю. М. Рубікон Хмельницького: роман / Ю. М. Косач. - К.: Україна, 2001. - 256 с. 

У центрі роману – мудрий політик, дипломат, воєначальник Богдан Хмельницький, який із загоном козаків під французькими прапорами брав участь у переможному поході на Дюнкерк. Саме в цей період народжувалися плани майбутнього повстання проти польсько-шляхетського всевладдя в Україні, формувалися політичні ідеали чигиринського сотника. Хмельницький вбачав своє призначення в тому, щоб «перейти Рубікон» - виступити проти поневолювачів рідного краю.

 
 

880537 – хр – Кн. 1
880538 – хр – Кн. 2
880541 – хр – Кн. 3
У2
Л 33 
Ле, І. Л. Хмельницький: історичний роман у 3-х книгах / І. Л. Ле. - К.: Дніпро, 1978.
Кн. 1. - 1978. - 447 с. 
Кн. 2. - 1978. - 408 с.
Кн. 3. - 1978. - 480 с.

У першій книзі трилогії йдеться про юнацькі роки Богдана Хмельницького, про оточення, в якому він зростав. Автор показує, як формувалась його свідомість, виховувалась любов до батьківщини.
Турецький полон, втеча з неволі та повернення до рідного Суботова – про це розповідає друга книга, тісно пов’язуючи життєвий шлях Хмельницького зі змалюванням тогочасних подій.
У третій книзі вже палає визвільна війна проти польської шляхти, змальовуються бойові подвиги Гетьмана та його побратимів Івана Богуна, Максима Кривоноса, Івана Золотаренка.

 
 

1539258кп - хр
84(4ФРА)5-44
М 52 

Меріме, П. Богдан Хмельницький: аудіокнига: 6 г. 07 хв. / П. Меріме. - К.: АудіоПланета, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM); Mp3. 

Аудіокнига створена на основі художньо-історичного есе Проспера Меріме, що був палким шанувальником та знавцем історії України. Письменник не ставив за мету передати суху хронологію фактів. Його цікавила глибинна мотивація учасників тієї кривавої війни. Меріме симпатизує Гетьманові Богдану та козакам, які, відстоюючи свою гідність та волю, кинули виклик усій католицькій Європі.

 
 

912238 - хр
84(4УКР)6-44
П 16
 
Панч, П. Й. Гомонiла Україна: роман / П. Й. Панч. - К.: Радянський письменник, 1979. - 540  с.

Автор показує, як зростало обурення народу проти звірства і свавілля польської шляхти й місцевих українських магнатів, як почалася народна війна за визволення з-під ярма панської Польщі. В романі відтворено образи Богдана Хмельницького та його найближчого сподвижника Максима Кривоноса.

 
 

1228127кп – хр – Т. 1
1228128кп – хр – Т. 2
84(2=Укр)7-4
Р 49

Рибак, Н. С. Переяславська рада: роман: в 2-х томах / Н. С. Рибак. - К.: Радянська школа, 1988. 
Т. 1, кн. 1-4. - 1988. - 479 с. 
Т. 2, кн. 1-4. - 1988. - 494 с.

Роман присвячено болючим подіям в історії українського народу – боротьбі проти польської шляхти та складному шляху самовизначення нації.
Описана Переяславська рада, що призвела до військово-політичного союзу України та Московського царства.

 
 

1396912кп - хр
84(4УКР)5-4
С 77 

Старицький, М. П. Руїна. Облога Буші / М. П. Старицький. - К.: Український центр духовної культури, 1996. - 280 с. - (Український історичний роман).

Роман «Руїна» присвячено драматичному періоду в історії України, коли в результаті зрадницького Андрусівського договору 1667 р. вона була розчленована на Правобережну — в складі Речі Посполитої — і Лівобережну з Києвом — під протекторатом Москви.
У романі діють гетьмани України Петро Дорошенко, Іван Самойлович, кошовий Іван Сірко, простежується шлях Івана Мазепи до гетьманства.

В основу повісті «Оборона Буші» покладено реальні події, що відбувалися в 1654 році біля подільського містечка-фортеці Буші, жителям якого необхідно було затримати просування на схід польської армії, щоб дати можливість війську Хмельницького дочекатися підмоги.
У романтичному дусі змальоване кохання сотниківни Орисі, яка очолила оборону Буші, і польського князя Антося, який хотів миру й злагоди між їхніми народами та людьми різних віросповідань.

 
 

1476649кп - хр
84(4ПОЛ)6-44
С 31 

Сенкевич, Г. Вогнем і мечем : роман / Г. Сенкевич. - Харків: Фоліо, 2006. - 638 с.

Роман відтворює події середини XVII століття, коли Річ Посполита вела запеклу боротьбу з охопленою народними повстаннями Україною. Герої роману потрапляють у самий вир кривавої бійки, і відтоді їхні долі вже нерозривно пов’язані з війною. Привертає увагу постать Богдана Хмельницького, великої і неповторної особистості в історії України.
Велика популярність роману серед мас польських читачів стала джерелом уявлень поляків про Богдана Хмельницького і про місце його особи в історії польсько-українських стосунків.

 
 

1396911кп - хр
84(4УКР)6-4
С 59 

Соколовський, О. О. Богун: історичний роман з часів Хмельниччини / О. О. Соколовський. - К.: Український центр духовної культури, 1996. - 368 с. - (Український історичний роман).

Основний фон роману – історичні події визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетських колонізаторів 1648-1654 рр. Головну увагу письменник привертає до прославленого полковника Івана Богуна, одного зі сподвижників гетьмана Богдана Хмельницького, його дій, військових операцій, особистого життя.

 
 

1559552кп - хр 
821.161.2-311.6
С 77 

Старицький, М. П. Богдан Хмельницький: трилогія / М. П. Старицький. - К.: Центр учбової літератури, 2019. 
Кн. 1. – 2019. – 708 с.
Кн. 2. – 2019. – 620 с.
Кн. 3. – 2019. – 716 с.

В першому романі трилогії «Перед бурею» відображені події, що передували національно-визвольній війні українського народу (1648−1654 рр.). На широкому історичному тлі автор показує побут епохи, розгул польської шляхти, безправ’я українського селянства та козацтва, військові виправи запорожців і підготовку до загально-народної збройної боротьби проти Польщі.
Роман «Буря» — друга книга трилогії. Зображені в ньому події — час початку наџіонально–визвольної війни українського народу. Розгортаються картини підготовки та битв на Жовтих Водах і під Корсунем, які закінчилися повною перемогою повстанџів і поразкою головних військових сил Речі Посполитої.
Яскраво зображено життя козацького і польського таборів, битви під Пилявцями, Збаражем, Берестечком в третій, завершальній книзі трилогії «На пристані».

 
 

934557 - хр
У1
Ф 83 

Хмельницький і ворожбит // Франко, І. Я. Зібрання творів у 50-ти томах.Т. 21 : Повісті та оповідання (1898-1904). - К.: Наукова думка, 1979. – С. 142-145.

Події новели-притчі розгортаються впродовж однієї ночі й ранку наступного дня. Хмельницький, котрого гетьман Потоцький засудив на смерть, утік із в’язниці і, прямуючи на Січ та рятуючись від погоні, посеред ночі у глухому лісі потрапив до самотньої хатини старого діда-ворожбита. Між ним і ворожбитом відбувається діалог-ритуал, за яким дід визначає майбутнє України.

 
 

ф1446697кп - хр
84(4РОС)6-44
Я 47 

Яковенко, В. Богдан Хмельницкий / В. Яковенко. - М.: 2004. - 112 с. - (Роман-газета; № 21). 

Книга художньо-біографічної серії «Життя видатних людей» досліджує неординарну особистість знаного казацького гетьмана, полководця і ватажка повстання проти війська польського Богдана Зіновія Хмельницького.