"Європа: знана і незнана"
Перегляд виставки

Дейвіс Норман Європа. Історія / Перекл. з англ. П. Таращук. - К. : Основи, 2000. - 1463 с. - (Світовий бестселер). 
 

Книга видатного англійського історика, професора Університету Лондона і нашого сучасника Нормана Дейвіса — водночас і стислий, майже конспективний курс європейської історії, і неоціненний, багатий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань. Це широке історичне панно, інкрустоване коштовними мініатюрами, захопить і зацікавить кожного, хто не байдужий до історії.

Автор підійшов до написання свого 1500-сторінкового шедевру як до створення масштабного захопливого фільму. А саме — поєднав загальні плани (перекази найважливіших історичних подій) із деталями (вставками літературних замальовок, анекдотів, маловідомих фактів). Надзвичайна ерудиція, літературний хист та почуття гумору Нормана Дейвіса зробили свою справу. Саме тому на сторінках його книги сухі історичні постаті перетворюються на живих людей, разом із якими читач переживає буремні події європейського минулого — прадавні й новітні, героїчні й ганебні, смішні й шокуючі.

Кріль Михайло. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ- початок ХХІ ст.) : навч. посібник. - К. : Знання, 2008. - 284 с. 
 

У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття XX ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов'язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій.

Андрійчук Олесь. Україна-Європа: тести на сумісність. - К. : Смолоскип, 2007. - 378 с. 
 

Збірка гострої та проникливої публіцистики Олеся Андрійчука присвячена викликам, що постають перед Україною у сучасному глобалізованому світі. У статтях, що друкувалися у виданнях «Дзеркало тижня», «День», «Українська газета» зачіпаються найбільш дражливі і суперечливі питання: від стосунків України із сусідами до Голодомору 1933 року. Публікації осмислюють феномен європейської ідентичності як важливої складовою інтеграції європейських країн, розглядають її співвідношення з національно-державною ідентичністю та напрями формування, з’ясовують євроінтеграційні перспективи України.

Ложкін Борис. Четверта республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа. - Харків : Фоліо, 2016. - 252 с. 
 

Можливо, через 20 років події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуть не як низка випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду – глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книзі про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської влади і панування олігархів. "Четверта республіка" –  книга про повернення України до європейської сім’ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що доведеться ще зробити.

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / [А. І. Кудряченко, Є. П. Білоножко, А. Г. Бульвінський та ін.]; наук. ред.: А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова ; Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України. 
 

У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Валовая Татьяна. Искушение Европы. Исторические профили. - М., 2012. - 576 с. 
 

У цій книзі шістнадцять портретів історичних персонажів. Королі, лицарі і прекрасні дами, гуманісти, полководці, реформатори жили в різний час і в різних куточках Європи. Всі вони не просто яскраві, неординарні особистості з дивовижними долями. Всі вони творили історію, і жінки керувалися примхами сердець не більше, ніж чоловіки. Навіть самі навіжені і чарівні кокетки в справах держави слідували голосу розуму. Вирішуючи долю Європи, вони, хоча і діти свого часу, були справжніми європейцями, романтиками, зачарованими великою ідеєю європейської єдності.

Кононенко, Віталій. Загадковий світ мистецтва. Нариси з історії західноєвропейського. - К. : Мистецтво, 2016. 
 

Книга присвячена творчості найвидатніших живописців Західної Європи від доби Відродження до початку ХХ століття. Розкрито зміст і мистецьку значущість полотен Боттічеллі й Тіціана, Дюрера і Рембрандта, Сезанна і Ван Ґога та інших великих майстрів пензля. Простежено шляхи розвитку й основні напрямки західноєвропейського живопису.

Гаврилко Петро. Збірник рецептур національної кухні країн Європи. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 620 с. 
 

Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі. Саме таку віртуальну подорож пропонує нам автор цього незвичайного видання, прекрасний знавець не тільки національних українських страв, а й кухонь всіх країн Європи – Петро Петрович Гаврилко.

Мальська Марта. Туристичне країнознавство. Європа: навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 224 с. 
 

Книга "Туристичне країнознавство. Європа" є комплексним виданням. У ній можна знайти достатньо цікавої інформації про туристичний потенціал більшості країн Європейського континенту, до того ж, є загальні дані щодо географічного положення, населення, вказано найбільші міста; окремо автори акцентують увагу на особливостях розвитку того чи іншого типу туризму - культурно-пізнавального, подієвого. В ряді країн подано опис гірськолижних і бальнеологічних курортів. Окремо розповідається про найбільші міста й туристично привабливі об’єкти.