Проектне навчання: коротко про головне
Перегляд виставки

 
 

Заїка, Володимир Проектна діяльність навчального закладу у формуванні компетентної особистості // Директор школи. (Шкільний світ), 2017. -№ 19/20. -  С. 46-51

Йдеться про використання технологій проектного навчання щодо формування ціннісного ставлення гімназистів до українського суспільства та держави. Обгрунтовується важливість участі навчального закладу у всеукраїнських та міжнародних проектах. Зосереджується увага на проектній діяльності гімназії щодо соціалізації дітей та розвитку необхідних компетентностей.


 
 

Ольшевський, Володимир Проектний метод: ефективний спосіб навчання у спеціальних школах // Сучасна школа України, 2017. -№ 7. -  С. 27-31

Проаналізовано ефективність використання методу проектів для освоєння продуктивної діяльності та інтелектуального розвитку "особливих" учнів.

 
Повніше

 
 

Чеховська, Людмила Навчання в умовах свободи. Авторська методика розвитку суб'єктності учнів засобами методу проектів // Завуч (Шкільний світ), 2017. -№ 1. -  С. 4-14

В авторській методиці враховано нагальну потребу практичної розробки подальшого запровадження ідеї компетентнісного підходу під час вивчення літератури, що передбачає розвиток учня - суб'єкта пізнавального мислення, носія культури, креативної особистості. Методика застосовується в загальній класно-урочній системі вивчення української літератури в середній школі, в організації навчання за методом проектів, у підготовці учнів до участі в науково-пошуковій роботі МАН, позакласній роботі. Основні підходи, розроблені в методиці, універсальні - їх може застосовувати вчитель будь-якого профілю.


 
 

Красножон С.В. Інновації в освіті // Формування ринкових відносин в Україні, 2016. -№ 6. -  С. 19-22

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку, знаходиться у певній залежності процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни, з іншого - безумовно, впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки готує індивідуумів та фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Освіта - це сполучна ланка, необхідна для процвітання і розвитку будь-якої країни. Так, для поліпшення рівня життя окремої держави необхідно використовувати синергетичний ефект взаємодії інновацій і освіти. 
 

Рафаєнко Н. І. Використання сучасних проектних технологій на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі, 2016. -№ 4. -  С. 17-19

Подано практичнї рекомендації щодо застосування методу проектів на уроках географії. 
 

Савченко, Олександра Метод проектів на уроках літературного читання // Початкова школа, 2015. -№ 11. -  С. 26-31

Йдеться про проектне навчання на уроках літературного читання. 
 

Шін, Хонг-Док Проактивна бізнес-освіта: опис кейсу // Актуальні проблеми економіки, 2015. -№ 4. -  С. 348-355

Описано методологію проактивної бізнес-освіти на прикладі викладання дисципліни для групи в коледжі бізнесу, Південна Корея. Студенти були проінструктовані щодо вибору умовно складної мети для проекту з тривалістю протягом усього семестру та розробки стратегії для даного проекту. Проекти в групі виявились доволі різноманітними, включаючи креативні (зйомки фільму, постановку танцю) та спортивні (марафон, підкорення вершини). Критерії для оцінювання проекту: креативність, складність виконання та формування цінності. 25 з 26 груп успішно завершили свої проекти, хоча сам факт завершення на оцінку за проект не впливав. У цілому, студенти високо оцінили даний проактивний проект, однак окремо варто описати комунікативні проблеми, що вплинули на успішність використання даного інструменту бізнес-освіти.

 
Повніше

 
 

Бойко, Ольга Організація проектної діяльності в початкових класах // Сучасна школа України, 2017. -№ 1. -  С. 6-24

Присвячено теоретичним і практичним питанням проектної діяльності у 1-4-х класах. Представлені автором орієнтовані проекти допоможуть вчителеві урізноманітнити навчально-виховний процес і створити комфортні умови навчання, коли кожен учень відчує свою успішність, самостійність та інтелектуальну спроможність.