Подорож у минуле Європи
Перегляд виставки

 
 

Дейвіс,  Норман. Європа. Історія [Текст] / Дейвіс Н.; пер. з англ. П.Таращука. – Вид. друге. – К.: Вид-во Соломії Павличко  "Основи", 2001. – 1463 с.

     Книга одержала багато високих оцінок, серед них є така: "Сміливий і грандіозний задум, книжка першої величини. Після Дейвіса ніхто вже не напише історії Європи по-старому." ("London Review of Books").
     У книзі дванадцять розділів, які показують минувшину Європи від доісторичних часів до сьогодення.
     Кожен розділ містить добірку значно докладніших вставок і закінчується широкоформатним "кадром" усього континенту.


 
 

 Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов [Текст] : Жители Средней Європы; с 24 рис. худ. Голембиовскаго, Панова и Брожа. – СПб.: Тип. Т-ва "Обществ. Польза", 1883. – 569 с.

     Книга вміщує опис життя мешканців Середньої Європи: Німеччини та Австро-Угорщини, найближчих сусідів Росії та України,  а також угорців і слов'ян. 
     Німеччині присвячено 30 нарисів, які створюють повну картину всіх місцевостей країни, побуту та характерів німців.
     Центральна увага приділена Берліну, який німці вважають містом інтелигенції, освіти, науки та мистецтва.
     Значна увага приділена опису природи.
     Велике місце в книзі займає розділ про різні слов'янскі народи: лужицьких сербів, словенців, чехів, русинів.
    

 
 

Бестужев Н. Записки о Голландии 1815 года. – Спб.: В Тип. Импер. Воспитательного Дома, 1821. - 122 с. 

     Дуже рідкісна книга: прижиттєве видання Миколи Олександровича Бестужева, декабриста, військового історика, письменника, художника, вченого-економіста.
     Автор дуже детально, з великою доброзичливістю, розповідає про голландських моряків, про побут і характери мешканців голландських міст, про їх гостинність, відносини у родинах, організацію флоту.

  

 
 

 Тен  И.  Путешествие по Италии. 1-2 тт. – М.: Изд-во Наука, 1913.

     Книга І.Тена "Путешествие по Италии" найбільш відома з усіх його книг. Вона давно вважається класичною в своєму жанрі, а сам автор - класиком, тому що його праці заложили основи сучасної науки про мистецтво. В книзі багато прекрасних ілюстрацій, які доповнюють незабутні враження від Італії в нарисах І.Тена. 
 

Іпполіт Тен, відомий французький філософ та історик мистецтва ХІХ ст., здійснював подорож до Італії.
     Дотепно і захоплююче він розповідає про картинні галереї, храми та палаци.
     Особливо йому сподобались такі міста Італії, як Неаполь і Рим, Флоренція та Венеція.

 
 

 В 1904 р. і редакція журналу "Русское богатство" видало книгу нарисів М.К.Кудріна "Очерки современной Франции".

     Автор книги прожив у Франції 20 років і полюбив її як країну великих соціальних дослідів, яка палко і невпинно шукала практичних шляхів до кращого майбутнього усього людства. Книга має 4 розділи, в кожному з них – від 4-х до 9 глав.
     Перша глава показує особливості психології кожного француза і усього суспільства в цілому: ощадливий, схильний до особистого добробуту та успіху француз швидко стає у центрі громадської думки і громадської діяльності, як тільки піднімається хвиля обставин, які бентежать все суспільство. Він одразу перетворюється  у патріота і палкого діяча, учасника боротьби за цивілізацію і громадське благо.
    

 
 

 Редакція журналу "Русское богатство" видало в 1903 р. книгу Діонео "Очерки современной Англии".

     В книзі зроблена спроба показати в загальних рисах життя англійського світу, для якого громадська свобода не була тільки абстрактним принципом. Англія створила нови суспільні форми, завдяки яким вона почала перетворюватись у сильний федеративний союз.
     Переконливо і барвисто показано життя багатьох верств населення Англії, тому книга дуже цікава і водночас дає глибоку аналітичну розповідь.