Прозора Україна.
Перегляд виставки

 
 

1492786 
67.99(4УКР)408.142я9
Н 40

Невмержицький, Євген Васильович.  Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії [Текст] : монографія. - Київ КНТ, 2008. - 368 с.

 
 

1541450
67.408.142(4УКР)я9
О-72

Осадчий, Володимир Іванович.  Корупційні злочини [Текст] : монографія. - Київ: Європейський університет, 2016. - 82 с.


 
 

1543969 кп чз 
67.408.142(4УКР)я73
С 13

Савченко, А.В.  Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [Текст] : навчальний посібник / А.В. Савченко; Нац. акад. внутр. справ. - Київ:Центр учб. літ., 2016. - 168 с. 

 
 

1524693
67.518.1
М 69

Михальский, Юрий Анатольевич.  Разработка проблем противодействия коррупции [Текст] / Ю. А. Михальский. - Київ: 2013. - 132 с.


 
 

1546286
67.401.02я73
А 72

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст] : навч. посібник / І.С. Бондар [та ін.]; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2017. - 191 с.


 
 

1493426
67.408.142.6(4УКР)я7
Б 23

Бантишев, Олександр Федорович.  Хабарництво: кваліфікація та документування [Текст] : практичний посібник. - Київ: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. - 120 с.


 
 

1513594
67.401.02(4УКР)
З-33

Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій [Текст]. - Київ: Центр громадськиої експертизи, 2009. - 72 с.


 
 

ф1526680
67.401.02(4УКР)я7
Б 23

Банчук, Олександр.  Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування [Текст] : практичний посібник. - Київ: Софія-А, 2012. - 83 с.


 
 

ф1522550
67.408.122.16(4УКР)я7
Л 17

Лазуренко, Володимир Іванович.  Протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] : наук.-практ. посіб. - Донецьк : Донбас, 2011. - 383 с.


 
 

1546058
67.408.142(4УКР)я73
П 19

Пасіка, Сергій Петрович.  Боротьба з корупцією у воєнній сфері України [Текст] : навчальний посібник. - Київ : Київський університет, 2014. - 768 с.


 
 

ф1535142
67.401.133.1(4УКР)
Д 70

Дотримання прав людини в діяльності МВС [Текст]. - Харків : Права людини, 2009. - 280 с.


 
 

ф1522882
67.408.12(4УКР)
Л 17

Лазуренко, Владимир Иванович. Корпоративные конфликты. Рейдерство [Текст]. - Донецк : Донбасс, 2011. - 586 с.


 
 

1504811
67.402.23(4УКР)я73
Г 46

Гіжевський, Володимир Казімірович. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку [Текст] : навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2010. - 196 с.


 
 

1503802
67.400.34(4УКР)
М 24

Манукян, Вячеслав Ишханович. Государство это я, или Искусство обращения с властью для достижения своих законных целей без ненужных затрат времени, денег, нервов и ...адвокатов [Текст]. - Київ: Истина, 2010. - 264 с.

 
 

1476529
67.9(4УКР)622я9
У 74

Усенко, Володимир Фадейович. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами: погляд сьогодення [Текст] : монографія / В.Ф. Усенко, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк. - Київ: КНТ, 2007. - 204 с.


 
 

1489715
67.9(4УКР)308.16я7
Ч-49

Чернявський, С.С.  Протидія злочинам, пов'язаним з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість [Текст] : науково-практичний посібник. - Київ: Хай-Тек Прес, 2009. - 216 с.


 
 

1508764
67.401.11(4УКР)я9
С 82

Стороженко, Ольга Михайлівна.  Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним становищем на ринку України [Текст] : монографія. - Київ: КНТЕУ, 2009. - 142 с.


 
 

1512170
67.518.4(4УКР)
К 67

Корнієнко, Михайло Васильович.  Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії [Текст]. - Київ: Фонд Юрнауки АПС, 2004. - 304 с.


 
 

1540131
67.408.142(4УКР)я431
К 82

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції [Текст] : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 квітня 2015 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України. - Харків : Золота миля, 2015. - 260 с.