«Із забуття – в безсмертя»
Перегляд виставки

 
 

ф1523466  
84(4УКР)6-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Листи у вічність... [Текст]. - Донецьк : БАО, 2012. - 271 с.


 
 

1544340 
84(4УКР)6-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Вибране [Текст]. - Харків : Час читати, 2016. - 540 с. 
 

м1547561
821.161.2'06-1
С 88

Стус, Василь.  Небо. Кручі. Провалля. Вода [Текст]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 408 с.

 
 

1459173  
84(4УКР)6-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Час творчості [Текст]. - Київ: Дніпро, 2005. - 704 с.

 
 

1470640
84(4УКР)6-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Палімпсест [Текст] : вибране. - 2-ге вид. - Київ: Факт, 2006. - 432 с.


 
 

1347399  
84(2=Укр)7-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Під тягарем хреста [Текст] : поезії. - Львiв: Каменяр, 1991. - 159 с.


 
 

ф1532775 
83.3(4УКР)6-8Стус
С 88

Василь Стус: Поет  і Громадянин. Книга спогадів та роздумів [Текст]. - Київ: КЛІО, 2013. - 684 с.


 
 

Ф1470431 
83.3(4УКР)6-8
С 88

Стус, Дмитро Васильович.  Василь Стус: життя як творчість [Текст]. - 2-ге вид., випр. - Київ: Факт, 2005. - 364 с.


 
 

м1540930
83.3(4УКР)6-8 
Д 69

Дорошенко, О.  Василь Стус [Текст]. - Харків : Антологія, 2015. - 128 с.

 
 

1362740 
83.3(4УКР)6
С 88

Стус, Василь Семенович.  Феномен доби (сходження на Голгофу слави) [Текст]. - Київ: Т-во Знання, 1993. - 96 с.


 
 

1424249
83.3(4УКР)6-8Стус
С 88

Стус, Дмитро Васильович.  Життя і творчість Василя Стуса [Текст]. - Київ: [б. и.], 1992. - 87 с.


 
 

1363514 
83.3(4УКР)6
Н 38

"Не відлюбив свою тривогу ранню..." Василь Стус - поет і людина [Текст] : спогади, статті, листи, поезії. - Київ: Укр. письменник, 1993. - 400 с.

 
 

1354943
84(4УКР)6-5
С 88

Стус, Василь Семенович.  Вікна в позапростір [Текст] : вірші, статті, листи, щоденник, записи: для ст. шк. віку. - Київ: Веселка, 1992. - 262 с.

 
 

1545510
84(4УКР)6-44
П 12

Павленко, Марина.  Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко [Текст]. - Київ: УкрНДІСВД, 2016. - 117 с.