«Український мандрівний філософ Григорій Сковорода» (255-річчя від дня народження)
Перегляд виставки

 
 

732650 чз 
87.3(4УКР)46
С 44

Сковорода, Г.С. Сочинения в 2-х томах [Текст]. Т. 1 / Г. С. Сковорода. – Москва: Мысль, 1973. – 510 с. – (Философское наследие).

 
 

732649 чз 
87.3(4УКР)46
С 44

Сковорода, Г. С. Сочинения в 2-х томах [Текст]. Т. 2 / Г. С. Сковорода. – Москва: Мысль, 1973. – 486 с. – (Философское наследие).


 
 

1091486кп хр
У2
Д 72

Драч, І.Ф. Григорій Сковорода [Текст]: біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович. – Київ: Молодь, 1984. – 216 с. - (Уславлені імена: Серія біографічних творів; вип. 60).

 
 

1266305кп хр
83.3(2=Укр)1
Б24

Барабаш, Ю. Я. "Знаю человека..." Григорий Сковорода [Текст]: поэзия. Философия. Жизнь / Ю.Я. Барабаш. – Москва: Художественная литература, 1989. – 335 с.


 
 

1356062кп чз 
87.3(4УКР)
С 44

Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали [Текст]: збірник наукових праць / упоряд.: В. М. Нічик, Я. М. Стратій. – Київ: Наукова думка, 1992. – 381 с.


 
 

1415972 чз
87.3(4УКР)
С 44

Сковорода, Г. С. Пізнай в собі людину [Текст] / Г. С. Сковорода. – Львів: Світ, 1995. – 527 с.

 
 

1437863кп хр
84(4УКР)4-4
С 44

Сковорода, Г. С. Розмова про істинне щастя [Текст] / Г. С. Сковорода. – Харків: Прапор, 2002. – 266 с.


 
 

1438310кп хр 
87.3(4УКР)5
Г 67

Горбач, Н. Невідомий Григорій Сковорода [Текст] / Назар Горбач. – Львів: Логос, 2002. – 152 с.


 
 

ф1446817кп чз 
87.3(4УКР)4
Н 37

Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті [Текст]: фотокнига. – Київ: Спалах, 2004.– 177 с. 


 
 

1447149 хр 
87.3(4УКР)4
Ч-59

Чижевський, Д. І. Філософія Г.С. Сковороди [Текст] / Д.Чижевський. – Харків: Прапор, 2004. – 270 с.


 
 

1512946кп хр
84(4УКР)4
С 44

Сковорода, Г.С. Повна академічна збірка творів [Текст] / Г. Сковорода; за ред. Л. Ушкалова. – Едмонтон-Торонто: Видавництво канадського інституту українських студій; Харків: Майдан, 2011. – 1400 с.


 
 

1517743кп хр 
87.3(4УКР)46
С 44

Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості [Текст]: матер. науково-практичної конференції в межах Великого проекту "Григорій Сковорода-300" 18-19 жовтня 2007 року. – Харків: ЧП Червяк, 2007. – 373 с.


 
 

1522642кп хр
84(4УКР)6-44
Е 96

Єшкілєв, В. Л. Усі кути Трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди [Текст]: роман / В. Єшкілєв. - Київ: Академія , 2012. – 248 с. – (Автографи часу).


 
 

м1532728кп хр
87.3(4УКР)5
У 95

Ушкалов, Л.В. Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов. – Харків: Фоліо, 2013. – 122 с. 
 

1545235кп чз 
83.3(4УКР)45-8Сковорода
У 92

Учитель життя. Сковорода як гасло часу [Текст]: нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / авт.-упоряд. В. Стадниченко. – Київ: Успіх і кар’єра, 2016. – 493 с. – (Сковорода - 300; кн. 2)