«Найбільший творець живої історії …»
Перегляд виставки

 
 

1532343кп хр 
63.1(4УКР)-8
П 39

Плохій, Сергій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Текст] / С. Плохій ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. - Київ : Критика, 2011. - 599 с.


 
 

м1530635кп чз 
63.3(4УКР)6-8
Т 13

Тагліна, Юлія Сергіївна.   Михайло Грушевський [Текст] / Ю. С. Тагліна. - К. : КЕТС, 2013. - 121 с. 
 

1488675 хр чз 
63.211я9
В 23

Ващенко, Володимир Володимирович. Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний вимір простору історіописання М. Грушевського [Текст]: монографія / В.В. Ващенко; Міністерство освиті і науки України, Дніпропетровський національний університет. - Дн-ск : ДНУ, 2007. - 324 с. 
 

1427496кп чз
63.3(4УКР)6-8
Г 91

Михайло Грушевський [Текст] : фотоальбом / Автор тексту Л.Решодько. - К. : Україна, 1996. - 140 с. 
 

1403563 чз 
63.3(4УКР)6-8
В35
Верстюк, Владислав Федорович, Пиріг, Руслан Якович.  М.С.Грушевський [Текст] : коротка хроніка життя та діяльності / Верстюк Владислав Федорович,Пиріг,Руслан Якович. - К. : Либідь, 1996. - 143с.


 
 

1524906кп хр 
63.3(0)-8
Л 84
Луняк, Євген Миколайович.  З плеяди творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський. Видатні історики в романтичних життєписах [Текст] / Є. Луняк. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 165 с.


 
 

1523102кп хр чз 
63.3(4УКР)61-3
Я 60
Яневський, Данило Борисович.   Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра. [Текст]: таємна історія української державності / Д. Яневський. - Х. : Прапор, 2012. - 921 с. 
 

ф1532778кп хр
63.3(4УКР)53
Г 91

Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Львів : Світ, 2002 - . - ISBN 978-966-603-223-5. Т. 4, Кн. ІІ : Серія Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. - жовтень 1926 р.) / Іст.-мемор. музей Михайла Грушевського. - 2013. - 556 с.  
 

1522927кп хр
84(4УКР)6
Г 91

Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]: у 50 т. / М. Грушевський; голов. ред. П. Сохань; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Львів : Світ , 2002 - . - ISBN 978-966-603-223-5. Т. 13 / упоряд., комент. Г. Бурлака. - 2012. - 591 с., [1] арк. портр. - (Літературно-критичні та художні твори (1887-1924)).  
 

ф1388566кп чз
63.3(4УКР)46
Г 91

Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Русі. В 11 томах, 12 книгах [Текст] / М.С. Грушевський. - К.: Наукова думка, 1991 - . - ISBN 5-12-002468-8. Т. 9, Кн. 1 : Роки 1650 - 1954. - 1996. - 880 с. 
 

1374834кп чз 
83.3(4УКР)
Г 91

Грушевський, Михайло Сергійович. Історія української літератури [Текст] / Грушевський Михайло Сергійович. - К. : Обереги, 1995. - 707 с.


 
 

1337487 чз 
63.3 (2Укр)-42
Г 91

Грушевський, Михайло Сергійович. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XVI сторіччя [Текст] / М.С. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1991. - 542 с.