Інформаційна війна – зброя масового знищення!
Перегляд виставки

 
 

Гіда, Олександр Федорович Соціальні мережі як засіб деструктивних впливів через інформаційний простір // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія та практика), 2013. -№ 3. -  С. 268-278

Аннотация: Розглянуто проблему використання можливостей соціальних мереж для посилення впливу на суспільство, формування в ньому певних стереотипів і лінії поведінки. Особлива увага приділяється питанням реалізації інформаційно-мережевої стратегії, спрямованої на урізноманітнення форм і способів втручання у внутрішнє життя країни, спроб коригувати її внутрішній і зовнішній курс, суттєво впливати на прийняття рішень вищим політичним керівництвом держави та створювати підґрунтя для його дискредитації.
тації.

Повніше 
 

Федулова В. В. Роль СМИ в формировании информационного терроризма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія., 2013. -Том Т.21 № 23(3). -  С. 221-226

Аннотация: Проблема, которая рассматривается в статье, помогает раскрыть методы современного терроризма. Главным принципом действия современных террористических групп являетсявлияние на большое количество людей и донесение своих требований до руководства государств при помощи СМИ. Таким образом можно говорить о новом виде террористической угрозы - информационной войне.

Повніше 
 

Сенченко, Оксана Структури, засоби і моделі застосування консцієнтальної зброї в системі соціальних комунікацій // Вісник книжкової палати, 2014. -№ 7(електр). -  С. 44-49

Аннотация: Подано короткий огляд сучасних методів ведення війни із застосуванням так званої "гуманної" зброї. Приведено класифікацію типів "гуманної" зброї, яка розглядається як принципово нова ― глобальна зброя, що використовує "інформацію". Детально розглянуто консцієнтальну зброю, що вражає свідомість людини і суспільства. Мета статті - дослідити феномен нетрадиційного політичного насилля як надбання епохи постмодерну, що передбачає аналіз структур, засобів і моделей ведення консцієнтальних війн у системі соціальних комунікацій, як важливого класу "гуманної" зброї, орієнтованої на глобальне вирішення геополітичних криз "без жодного пострілу".

Повніше 
 

Сенченко, Микола Запорука національної безпеки в умовах інформаційної війни // Вісник книжкової палати, 2014. -№ 6(електр). -  С. 3-9

Аннотация: Про державні системи ведення інформаційного протиборства окремих країнах, а також проте, що необхідно для результативного протистояння інформаційній агресії в Україні.Повніше 
 

Ковалевич Б. В. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі // Грані, 2014. -№ 4. -  С. 118-121

Аннотация: В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій соціальні мережі, в яких людина проводить більшу частину свого часу, стають ідеальним інструментарієм впливу на свідомість населення та ведення інформаційних війн. За рахунок психологічних факторів, які впливають на поведінку людини в мережі, а також використання моделей впливу, соціальні мережі стають платформою для поширення політичних ідей, ідеологій та здійснення "кольорових революцій". Проте соціальні мережі відіграють і позитивну роль, особливо для встановлення громадянського суспільства та безперешкодного поширення інформації. Позитивний чи негативний вплив, перш за все, залежить від мети використання інструментарію соціальних мереж.


Повніше 
 

Левченко, Олександр Форми ведення інформаційної боротьби: практичний підхід до понятійного апарату // Наука і оборона, 2013. -№ 3

Аннотация: На основі аналізу сучасних наукових підходів та практичного досвіду уточнені існуючі й наведені нові визначення форм інформаційної боротьби в рамках запровадження єдиної термінології у Збройних Силах України та в державі загалом. Запропонована цілісна система форм інформаційної боротьби.
 Повніше
 
 

Мазунина, Наталья Александровна Информационная война в современных условиях // Социально-гуманитарные знания. -2014. -№ 4.-С.328-333

Аннотация: Рассматривается проблема информационных войн и особенностей их протекания с учетом влияния современных информационных технологий, а также процесса всеобщей глобализации.Повніше

 
 

Соболєв, Андрій Аркадійович (кандидат політичних наук). Нова зовнішня політика Кремля на українському напрямку [Текст] / А. А. Соболєв // Стратегічні пріоритети (Дар) : науково-аналітичний щоквартальний збірник. - 2014. - № 3(електр). - С. 14-22. - Библиогр. в конце ст.

Аннотация: Проаналізовано загальну ситуацію, що призвела до українсько-російського конфлікту, та зміни зовнішньої політики РФ на українському напрямку. Обґрунтовані її ідеологічні основи, стратегічні цілі та механізми застосування. Визначені характерні ознаки розвитку майбутніх українсько-російських відносин і системні наслідки нової зовнішньої політики Кремля для країн Заходу та України.


 
 

Сопілко, Ірина Роль Стратегії національної безпеки України в правовому регулюванні державної інформаційної політики України // Юридична Україна, 2014/1. -№ 6. -  С. 8-13

Аннотация: Досліджуються особливості правового регулювання державної інформаційної політики на сучасному етапі, встановлюється роль Стратегії національної безпеки України в даному процесі.