Україна-єдина!
Перегляд виставки

 
 

У журналі «Визвольний шлях» №8 за 2007 р. міститься стаття-дослідження «Донбас та Галичина : регіональні авто-та гетеростереотипи і соборність України» в якому на основі статистичних даних зроблено висновки, що розколу немає на духовному та побутовому рівнях, але вони процвітають на політичному рівні.

Повніше

 
 

В статті пропонується дослідження, яке розвінчує міфологему «Схід-Захід» на грунті православної та католицької картини світу.

 Повніше


 
 

Про ідеологію солідаризму в контексті державотворення, що має особливе значення для сучасного українського суспільства.

Повніше


 
 

Досліджується проблема становлення та розвитку ідеї соборності України, її особливості і форми впливу на кожному конкретному історичному етапі.

 Повніше

 
 

Аналізується соборність як складова національної ідеї та соборність як одна з тем виборчих кампаній.

 Повніше


 
 

В статті проводяться історичні паралелі становлення української державності в 1919 р та 1990 роках.

Повніше


 
 

Про біполярність України як фактор соборності українського народу. Зазначається, що сьогодні, як ніколи гостро, постає питання пошуку шляхів збереження єдності країни через вибір кращої форми державного устрою та запровадження ефективних адміністративно-територіальних реформ. Стаття присвячена дослідженню специфіки політичної, соціокультурної ситуації в державі.

 Повніше


 
 

Подано аналіз «Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату Тимчасового Правительства в Україні», яка викликала найбільший резонанс 1917 р. у соборницькому процесі.

Повніше


 
 

Подано сценарій виховної години на тему «Нам злуку дарував господь».

 Повніше


 
 

Висвітлено ідеї соборності українців, що пройшли становлення від етносу до нації. Показано чинники, що перешкоджали формуванню національної свідомості українців, а також роль науково-творчої інтелігенції у формуванні української нації.

 Повніше


 
 

У статті подано аналіз, історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту злуки.

 Повніше


 
 

Стаття-рекомендація про виховання соборної особистості, як основи розвитку українського суспільства.

 Повніше


 
 

Розкривається  роль українського села в історичному поступі українства,  хранителя національних першооснов і ментальної своєрідності українців. Осмислено незламність  українського духу і широту любові селян до рідної землі.

 Повніше


 
 

Висвітлюється проблема  мовної політики України. Надано пропозиції до мовної законотворчості з метою розширення сфери вживання української мови як єдиної державної.

 Повніше


 
 

Про події, які передували урочистому Акту злуки 22 січні 1919 року, місце та заходи, які відбувалися на Софійській площі Києва під час оголошення грамоти – ухвали Української національної Ради та оголошення Універсалу про об’єднання УНР та ЗУНР.

 Повніше

 
 

Розглядаються закономірності існування особливих суспільних форм «історичного повернення», які в кризових умовах мають значний потенціал активізації громадянського суспільства

 Повніше


 
 

З’ясовано основні етапи соборницького процесу Української революції, передусім Акта злуки 22. 01. 1919 р., прослідкована лінія побудови української держави на правовій основі керівними колами ЗУНР і під час злуки ЗУНР та УНР визначено історико-правові аспекти передумов і наслідків підписання Акта злуки.

 Повніше