ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ — ФУНДАТОР ПОНЯТТЯ "ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ"
Перегляд виставки

 
 

Погорілий А. О. Чижевський Д. про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник київського Нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. С. Філософія. Політологія., 2006. -№81/83. -  С. 146-150
Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософії традиції - кінець 19 - початок 20 ст., в інтерпретації Д. Чижевського.
ст. Погорілий,

Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського // Вісник київського Нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. С. Філософія. Політологія., 2006. -№81/83. -  С. 131-134
У статті здійснена спроба виділити шар філософсько-історичних ідей у науковій творчості Дмитра Чижевського.
ст. Артюх


 
 

Полонський А. Сторінки з життя Дмитра Чижевського // Вітчизна.- 2004.- №3.-С. 138-142
У матеріалі висвітлено  політичні погляди вченого, творче життя якого починалос я в Києві, але не відповідало доктринам нової влади. Розкрито матеріали з Галльського університетського архіву.
ст. Полонський


 
 

Бистрова О. Наукова спадщина Д. Чижевського - необхідна складова знань учителя-словесника // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2009. -№ 7/8. -  С. 39-42

Висвітлюються дослідження Д. Чижевським творчості Ф. Достоєвського.
 
 

Валявко І. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди // Магістеріум, 2006. -№  23. -  С. 70-77

У статті розглядаються наукова та викладацька діяльність Дмитра Чижевського під час його перебування у Німеччині у містах Галле та Марбург, а також аналізуються його творчі здобутки впродовж цього періоду.


 
 

Мишанич О. Дмитро Чижевський - історик давньої української літератури // Слово і час. -2003.-№4. -  С. 7-14

Оглянуто з певної життєвої відстані напрочуд багату і змістовну наукову спадщину Д. Чижевського, зроблено висновок, що він – один із найвидатніших українських медієвістів ХХ ст. і його праці про давнє українське письменство нині вимагають нового прочитання.
ст.1, ст.2

 
 

Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського "серцезнавства" // Філософська думка, 2008. -№ 2. -  С. 51-60

Дається визначення «філософії серця» у розумінні Д. Чижевського та проаналізовано найпомітніші доробки у царині українського «серцезнавства».
ст. Ткачук

 
 

Валявко І. Стан дослідження філософських студій Дмитра Чижевського в Україні // Філософська думка.- 2004.- №6.- С. 119-133
Аналіз багатогранної спадщини Д. Чижевського, філософських студій та філософських шкіл, які пройшов  філософ  у молоді роки.
ст.Валявко