«Зірка світової славістики»
Перегляд виставки

 
 

1393525кп куц
 
63.3(4УКР)-7   
Ч-59
Чижевський Дмитро Культурно-історичні епохи. - Авгсбург: УВАН, 1948. - 16 с.


 
 

1401917кп чз
 
87.3(4УКР)   
Ч - 59
Чижевський, Дмитро Нариси з історії філософії на України. -Нью Йорк, 1991. - 175 с.


 
 

1442603кп рф
1442604 куц
 
83.3(4УКР)   
Ч-59
Чижевський, Дмитро  Українське літературне бароко. - К.: Обереги, 2003. - 575 с. -(Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т. 4).

До книги ввійшли вибрані історико-літературні та теоретичні праці відомого вченого-славіста, літературознавця й філософа проф. Д. Чижевського (1894-1977) з проблем давньої української літератури. Дослідження вченого українського літературного бароко і сьогодні не втратили свого наукового значення, заклали основи сучасної української медієвістики.
Для широкого читача. 
 

1447146кп хр
 
87.3(4УКР)4   
Ч-59
Чижевський, Дмитро Іванович Філософія Г.С. Сковороди. -Харків: Прапор, 2004. - 270 с.
 
 

Ф1461228кп хр
 
87.3(4УКР)6   
Ч 59
Чижевський Дмитро. Філософські твори. У 4 томах / Дмитро. Чижевський; Під загальною ред.В.С.Лісового. -К.: Смолоскип
 Т.1: Нариси з історіїфілософії на Україні. Філософія Григорія М.Сковороди. - 2005. - 402 с.

Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
   До першого тому включено найважливіші два твори вченого: «Нариси з історії філософії на Україні» (1931) та «Філософія Г. С. Сковороди» (1934).
Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового.


 
 

Ф1461229кп хр
87.3(4УКР)6   
Ч 59
Чижевський Д. Філософські твори У 4 томах / Д. Чижевський ; Під загальною ред.В.С.Лісового. -К.: Смолоскип
 Т.2: Між інтлектом і культурою:дослідження з історії української філософії. -2005. -264 с.

Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) с виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
   До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.
Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового. 
 

Ф1461230кп хр 
87.3(4УКР)6   
Ч 59
Чижевський Дмитро. Філософські твори. У 4 томах / Дмитро.  Чижевський; Д. Чижевський. - К.: Смолоскип
  Т.3: Філософія життя у Людовіта Шпура. Філософська славістика. - 2005. - 456 с.

Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
   До третього тому увійшли: книжка «Філософія життя у Людовіта Штура» (1941) та філософська славістика вченого.
Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового.
 
 

Ф1461231кп хр
87.3(4УКР)6   
Ч 59
Чижевський Дмитро.  Філософські твори. У 4 томах / Дмитро.  Чижевський; Д. Чижевський. - К.: Смолоскип
  Т. 4: Гегель у Росії. Гегель і французська революція. Гегель і Ніцше. -2005. - 376 с.

Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
   До четвертого тому увійшли такі праці вченого: книжка «Гегель у Росії» (1939) та статті «Гегель і французька революція» й «Геґель і Ніцше».
  Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового. 
 

1495107кп хр
 
83.3(4РОС)5я73   
Ч-59
Чижевський, Дмитро Іванович. Історія російської літератури ХІХ століття. Романтизм. -К.: Академія, 2009. - 216 с. - (Альма-матер).

В Україні не одне покоління вивчало історію російської літератури, писану літературознавцями, заангажованими або імперськими амбіціями, або соцреалістичною тенденційністю. Дмитро Чижевський — видатний історик, теоретик, філософ літератури — цього уник. В аналізі літературного процесу, творчості письменників послуговувався стильовою (естетичною) методологією, що було виявом модернізму в літературознавстві.
  «Історію російської літератури. Романтизм», як і деякі інші праці, він писав німецькою мовою. Українською вона виходить уперше. Автор стверджував, що «вікно в Європу» російська література «прорубала» лише в епоху романтизму. Вона породила гроно талантів, які індивідуально формували національну самобутність своєї літератури, вводили її у світовий художній контекст. Але чи були вони тільки «пушкінською плеядою»? У книзі багато несподіваних для традиційного літературознавства тверджень про художній процес у Росії і творчість його представників.
Адресована студентам-гуманітаріям, викладачам вищої і середньої шкіл, усім, хто небайдужий до естетичної цінності слов'янських літератур.
 
 

1495443кп хр
 
83.3(4УКР)я73   
Ч-59
Чижевський, Дмитро Іванович Історія української літератури. - К.: Академія, 2008. - 568 с. - (Альма-матер)

Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Широковідомим серед української громадськості воно стало в останні роки минулого століття, оскільки тривалий час до нього ставилися як до «диверсійного». Пропоноване видання містить «Історію української літератури (від початків до доби реалізму)» та своєрідне продовження її — «Реалізм в українській літературі».
  Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку вітчизняної літератури.