Про жінок замовте слово
Перегляд виставки

 
 

Чеханюк, Л. В. Жінка як жертва злочинного посягання [Текст] / Л. В. Чеханюк // Бюлетень Міністерства юстиції України.: Науково-практичне юридичне видання. - 2007. - № 8. - С. 115-121. - Библиогр. в конце ст.

Аннотация: Жертвами злочинних посягань можуть стати всі громадяни незалежно від статі, віку чи професійної діяльності. Проте, без сумніву, серед широкого кола злочинних посягань, вирізняються ті, що зорієнтовані перш за все і саме на жінок.

Повніше

 
 

Черненко В. Адміністративно-правові заходи держави щодо протидії торгівлі жінками: юридические статьи // Науковий вісник Київського.нац. ун-ту внутрішніх справ України, 2006. -№ 6. -  С. 64-72// Бюлетень Міністерства юстиції України., 2007. -№ 8. -  С. 115-121   
                                                                                                     
Аннотация: Жертвами злочинних посягань можуть стати всі громадяни незалежно від статі, віку чи професійної діяльності. Проте, без сумніву, серед широкого кола злочинних посягань, вирізняються ті, що зорієнтовані перш за все і саме на жінок.


Повніше 
 

Міленко, Віра Жінки і діти, які зазнали насилля в сім'ї: Робота психологічної та соціальної служби: завдання, форми і перспективи // Психолог. (Шкільний світ), 2010. - № 35/36.  -   С. 48-51


Повніше


 
 

Серга Т. О. Насильство в сім'ї як соціальна проблема // Грані, 2012. -№6. -  С. 93-97  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/grani/2012_6/23.pdf

Аннотация: Присвячено розгляду теоретичних засад проблеми домашнього насильства, наукового розуміння цього явища, його причин та факторів. Також автором запропоновані основні напрямки стратегії щодо попередження насильства у сім'ї в сучасному українському суспільстві.


Повніше 
 

Предместніков О. Г. Деякі типові риси особи жінки, яка  потерпіла від насильства в сім'ї: юридические статьи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 2005. -№4 ( ч.1). -  С. 164-167


Повніше
 
 

Савчук О.М. Стратегії роботи зі співзалежними жінками які зазнають насильства в сім"ї // Практична психологія та соціальна робота. -2003.-№.4. -  С. 51-60


Повніше
 
 

Пашина А.Х. Взаимосвязь различных видов насилия в отношении женщин и особенностей их эмоциональной сферы // Психологический журнал. -2002.-№.6. -  С. 989-105


Повніше
 
 

Мальцев С.О. Индивидуальная виктимологическая профилактика насильственных преступлений в отношении женщин: юридические статьи // Следователь., 2005. - №10. -  С. 34-38


Повніше
 
 

Мальцев С.О. Насильственные преступники и их жертвы: гендерно-криминологические аспекты: юридические статьи // Следователь., 2005. - №12. -  С. 39-43


Повніше
 
 

Савчук, О. Тренінг асертивності для жінок, які зазнали насильства: [асертивність-відкритості у міжособистісних стосунках] [Текст] / О. Савчук // Соціальна політика і соціальна робота. - 2000. - №. 2. - С. 48-63.


Повніше 
 

Ерохина Л.Д. Миф о женской покорности или этика насилия // Философские науки. -2003.-№.6. -  С. 126-136


Повніше
 
 

Вільха, Орест Жертва - поняття жіночого роду // Юридичний вісник України, 2013. -№ 17/18. -  С. 18
Аннотация: Про причини виникнення різноманітних поведінкових схем - злочинця і жертви-жінки.

http://smi.liga.net/articles/2013-04-30/9236630-zhertva_ponyattya_zh_nochogo_rodu.htm


 
 

Харчук, Василь Генезис спеціальних міжнародних договорів у сфері протидії рабству та торгівлі людьми // Юридичний журнал, 2010. -№  10. -  С. 35-41


Повніше