День Соборності та Свободи України
перегляд виставки

 
 

Єрмолаєв М.В. Конституційний шлях до соборності України (до 90-річчя Акта злуки УНР із ЗУНР): тези виступів до конференції // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 11. - С. 63-65.

Стаття присвячена Конституції УНР «Статут про державний устрій, права і вольності УНР», яку автор називає вершиною розвитку конституційного процесу, започаткованого Центральною Радою...ЧитатиОніщук М. В. Акт злуки - символ єднання та соборності незалежної України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 1. - С. 5-9.

Про національно-визвольну боротьбу за ідеали соборності українських земель, про виголошення визначної історичної події – Акта Злуки, про національне державотворення та правотворення в утвердженні та розвитку України як суверенної та незалежної держави.
Ведерникова И. День полусоборности // Зеркало недели. - 2011. - № 2. - С. 1, 3.

О политической активности как оппозиционнных партий и политиков, так и рядових граждан-патриотов накануне Дня соборности, для которых единство Украины – не пустые слова; о необходимости появления новых политиков национального масштаба...Читати 
 

Бевз Тетяна. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель // Історичний журнал. - 2010. - № 1-3. - С. 14-26.

Стаття доктора історичних наук присвячена діяльності Тимчасового уряду України та соборності, яка не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності.


 
 

Здоровега М. Українознавчі проблеми в теоретичній і практичній діяльності Лонгина Цегельського // Мандрівець. - 2009. - № 3. - С. 35-41.

Проаналізовано теоретичні погляди Л. Цегельського на своєрідність формування української нації, боротьбу за українську державність, роль політичної еліти й усвідомлення народом необхідності творення незалежної України.


 
 

Срібняк І. В. Рец. на кн.: Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. - 884 с. // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 223-225.

Актуальність рецензованої монографії вагома тому, що ідея майбутньої єдиної держави ґрунтувалася на підвалинах етнічної та мовної спільності українців підросійської і підавстрійської України; автор також розширив методологічні обрії історичної регіоналістики.Горбань Т.Ю. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. // Український історичний журнал. - 2005. - № 6. - С. 95-102.

Простежується різновекторність поглядів в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. щодо проблеми української соборності. Окремі сюжети дослідження екстраполюються на реалії суспільно-політичного життя України початку ХХІ ст...Читати