«З Україною в серці»
Список видань

 
 

«Бібліотеки Шевченківського комітету» у відділі абонемента

1.    Андріяшик Р.В. Вибране: романи. – Люди зі страху: Роман; Додому нема вороття: роман4 Полтва: роман; Сторонець: Роман; Три хрести: незавершений роман / Упоряд. В.Медвідь; Передм. С.Квіта. – К.: Укр.письменник, 2004. – 1077с.- (Бібліотека Шевченківського комітету).
2.    Антоненко-Давидович Б.Д. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки / Вступ. Слово Л.Бойка. – К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2005. – 559с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
3.    Бажан М. Політ крізь бурю: Вибрані твори/ Вступне слово І.М.Дзюби. - К.:Криниця, 2002. -608с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
4.    Базилевський В. О. Вертеп : Вибрані твори / Володимир Олександрович Базилевський ; вступ. стаття Л. Новиченка. – К. : Криниця, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
5.    Барабаш Ю. Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Якович Барабаш. – К. : ВД "КМА", 2007. – 744 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
6.    Білик І. І. Яр : роман / Іван Іванович Білик ; передм. А. Шпиталя. – К. : Грамота, 2008. – 784с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
7.    Вінграновський М. Вибрані твори / Передмова Л.М.Талалая. – К.: дніпро, 2004. – 832с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
8.    Вышеславский Л. Избранное: стихотворения, проза / Л.Вышеславский; сост. И.Вышеславская; предисл. П.Осадчук. – К.: Этнос, 2008. – 638с. . – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
9.    Воронько П. М. Повінь: Вибрані твори /Вступ. Слово Б.І.Олійника. – К.: Криниця, 2004. – 608с. – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
10.    Гірник, Павло. Посвітається : поезії / П. М. Гірник ; передм. М.Слабошпицького.— 2-ге, доп. вид.—К. : Унів. вид-во "ПУЛЬСАРИ", 2009.— 376 с.— (Бібліотека Шевченківського комітету).
11.    Голобородько В. Летюче віконце: Вибрані поезії / Вступ. ст. І.М.Дзюби. – К.: Укр. письменник, 2005. – 463с.
12.    Гуцало Є. Пролетіли коні: оповідання та повісті / Є.П. Гуцало; вступ. Слово Л.Ворониної . – К.: Вид-во гуманіст. л-ри, 2008. – 384с. . – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
13.    Дімаров А.А. Біль і гнів: Роман / Вступ. Слово Г.М.Штоня. – К.: Україна, 2004. – 928с.  – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
14.    Дрозд, Володимир.  Листя землі: у двох кн. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. Книга І. — 703 с. . – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
15.    Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка / Вступ. Стаття М.М.Павлюка. – К.: Дніпро, 2003. – 520с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
16.    Забаштанський В. О.  І все-таки — стою!..: Поезії. Переклади / Упоряд. В.В. Забаштанського; передм. І. М. Дзюби; післям. В.Д.Герасим'юка. — К.: Грамота, 2009. — 672 с. . – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
17.    Збанацький Ю. Хвилі: Роман;  Єдина: Повість / Вступ.слово Ю.Д.Бедзик. – К.: Україна, 2003. – 640с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
18.    Захарченко В. Прибутні люди : Романи. Повість / Василь Захарченко. – К. : Грамота, 2007. – 656с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
19.    Земляк В. Лебедина зграя: романи, оповідання / Вступ. слово О.О.Сизоненко. – К.: Україна, 2005. – 720с. . – (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
20.    Іванченко Р.  Золоті стремена. Романи.— К.: Дніпро, 2009.— 840 с: фото.
21.    Калинець І. Поезії / І. Калинець. - Львів: ЛА «Піраміда», 2008. - 608 с. -   (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).
22.    Качуровський І. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський ; передм. М. Слабошпицького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. – 768.-  (Бібліотека Шевченківського комітету).
23.    Коломієць О. Ф. Вибрані твори/ упоряд. О. О. Коломієць; передм. Г. Ф. Семенюка; післясл. Б. І. Олійника. — К.: Грамота, 2009. - 352 с.- (Бібліотека Шевченківського комітету).
24.    Коломієць В. Видива на дорозі: Вибрані твори / Передмова: Л.М.Новиченка, І.Ф.Драча, М.М.Ільницького. – К.: Дніпро, 2007. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
25.    Коцюбинська М.Х.  Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 584с. портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
26.    Кочур Г. П. Третє відлуння : поетичні переклади / Григорій Порфирович Кочур. – К. :Український письменник, 2008. – 669 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
27.    Кремінь Д. Вибрані твори / Вступна стаття Ю.І.Коваліва. – Одеса: Маяк, 2007. – 632с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
28.    Лубківський Р. М. Громове дерево : Вибрані твори / Роман Мар'янович Лубківський. – К.:Український письменник, 2006. – 525 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
29.    Лупій О. В. Вибрані твори / Олесь Васильович Лупій ; вступ. ст. О. Мишанича. – К.:Український письменник, 2008. – 688 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
30.    Луценко Д. О. Усе любов'ю зміряне до дна : Вибране / Дмитро Омелянович Луценко ; Вступна стаття М.В. Шевченка. – К. : Криниця, 2005. – 608с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
31.    Малишко А. Далекі обрії: вибр. твори / Вступ. ст. В.О.Базилевського. – К.: Криниця, 2004.  – (Бібліотека Шевченківського комітету).
32.    Медвідь В. Збирачі каміння / В'ячеслав Медвідь ; вступне слово С.М.Квіта. – К. : Україна, 2006. – 864 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
33.    Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / Володимир Юхимович Мельниченко. – К. : Либідь, 2009. – 740 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)
34.    Міщенко Д. Вибрані твори. Лихі літа ойкумени: іс. роман; Батальйон не обмундированих: повість/ Вступ. ст. А. Шпиталя. – К.: Укр. Письменник, 2008. – 527с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
35.    Мовчан, Павло. Вибрані твори: поезія / П.М. Мовчан; післямова 0. Хоменка. — К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. — 536 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
36.    Нечерда Б. Вибрані твори/ Вступ. стаття М.Ф.Слабошпицького. – Одеса: Маяк, 2004. – 608с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
37.    Олійник, Борис. Вибране: поезії, поеми / Б. Олійник; передм. М. Шев¬ченка.— К.: Етнос, 2009.— 640 с.: портр.— (Б-ка Шевчен¬ківського комітету).
38.    Погрібний, Анатолій. Поклик дужого чину: статті, портрети, силуети, наближення, пуб¬ліцистика / А.Г. Погрібний; вступне слово В.Г. Дончика та П.П. Кононенка. — К.: ВЦ "Просвіта", 2009. — 680 с. — (Бібліотека Шевченківсь¬кого комітету).
39.    Пушик С. Страж-гора: Роман з народних вуст: Оповідання та новели/ Передм. П.Сороки. – К.: Етнос, 2004. – 640с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
40.    Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / Ігор Римарук. – К. : Дніпро, 2008. – 400 с. –(Бібліотека Шевченківського комітету).
41.    Світличний І. О., Світлична Н.О. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Олексійович Світличний, Надія Олексіївна Світлична. – К. : Грамота, 2008. – 816 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
42.    Симоненко В.А. На схрещених мечах: Вибр. Твори / Передм. О.Гончара; Упорядкув., післямова, комент. В.Костюченка. – К.: Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 384с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
43.    Слабошпицький М. Ф. Поет із пекла : романи / Михайло Федотович Слабошпицький. – К. : Грамота, 2008. – 832 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
44.    Сосюра В.М. Всім серцем любіть Україну…: Вибр. Твори/ Вступ. слово С.А.Гальченка. – К.: Криниця, 2003. – 608с.  – (Бібліотека Шевченківського комітету).
45.    Стадниченко В. Я. Зелений дзвін / Володимир Якович Стадниченко. – К. : Україна, 2008. – 576 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
46.    Стельмах М.Вибрані твори в 2-х томах.
Том1. Чотири броди: Роман. – К.: Укр. Письменник, 2003. – 594с.
47.    Том 2. Гуси-лебеді летять…; Щедрий вечір: Повісті. – К.: Укр. Письменник, 2003. – 266с.
48.    Стус В. Час творчості/ Dichtensezeit / Василь Стус ; Післямова Д.В. Стуса. – К. : Дніпро, 2005. – 704с. : порт. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
49.    Тичина П. Г. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Григорович Тичина ; вступ. ст., упор. Та прим. С. А. Гальченка. – К. : Криниця, 2008. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
50.    Тютюнник Г. Облога: Вибр. Твори / Передм., Упорядкув. Та приміт. В.Дончика. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 584с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
51.    Фащенко В. В. У глибинах людського буття : Літературознавчі студії / Василь Васильович Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
52.    Федорів Р. Єрусалим на горах: роман / Р.М.Федорів; вступ. слово М.Слабошпицького. – К.6 Вид-во гуманіст. л-ри, 2008. – 608с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
53.    Шевчук, Валерій.  Роман юрби : хроніка "безперспективної" вулиці (1972—1991) / Валерій Шевчук; передм. Л. Тарнадгинської— К.: Унів. вид-во ПУЛЬ¬САРИ, 2009.— 622 с.— (Бібліотека Шевченківського комітету).
54.    Яворівський, Володимир. Вибране: романи та повісті / В.Я.Яворівський; передм. П. Г. Загребельного. — К.: Укр. письменник, 2009. — 704 с.- (Бібліотека Шевченківського комітету).