Епоси країн світу
Перегляд виставки

 
 

Ф1441880 рф
84(5ВІР)4
Д 13

Давит Сасунці [Текст]: вірменський народний епос / пер. з вірменської В. Кочевського; худож. А. Токарев. – К.: Дніпро, 2003. – 173 с.: іл.

Вірменський народний героїчний епос належить до найвидатніших епічних пам’яток світового фольклору. Це – художне відображення багатовікової боротьби вірменів проти чужоземних загарбників-окупантів. У героїчних образах чотирьох поколінь сасунських витязів народ оспівав свої найвищі ідеали свободи, патріотизму, шляхетної жертовності в ім’я добра і справедливості.

 
 

135400 рф
С(Каб)
Н 30

Нарты. Кабардинский эпос / пер.: В. Звягинцева, С. Липкин, С. Обрадович и др.; худ. Л. Е. Фейнберг. – М.: ГИХЛ, 1957. – 526 с.: ил.

Кабардинський епос про героїв-нартів один із найдавніших у світовій епічній літературі. Він є своєрідною енциклопедією життя стародавніх народів Північного Кавказу, у ньому відображається їхня психологія та світогляд, звичаї і побут, господарський і громадський устрій. Народ наділив героїв оповідей і переказів мужністю, хоробрістю, розумом, шляхетністю, винахідливістю, чесністю та іншими високими моральними якостями. У кабардинському епосі почесне місце займає жінка. Вона турботлива, любляча мати, вихователька богатирів, готових на славні подвиги заради рідної землі; вірний, мудрий друг чоловіка, що допомагає йому розгадати таємниці природи, підступні інтриги ворогів і здолати їх.

 
 

99147 рф
С(Осет)
Н 30

Нартские сказания: осетинский народный эпос / пер. В. Дынник, под ред. Н. Тихонова, В. Казина; предисл. С. Битиева худ. М. Туганов. – М.: ОГИЗ, 1949. – 434 с.: ил.

У багатій і різноманітній усній творчості осетинського народу центральне, найпочесніше місце займають нартські оповіді. У них яскраве вираження отримали кращі думи і почуття, мрії та сподівання осетинського народу. В образах нартів відображаються такі високі моральні якості як правдивість, чесність, почуття власної гідності та волелюбність. Повага до старших і жінок – невід'ємна риса характеру всіх нартів. Нартський епос, зародившись у давнину, формувався протягом життя багатьох поколінь. В осетинському народі ніколи не згасали іскри народної творчості.

 
 

32314 рф
С(Лат)
П 88

Пумпур, Андрей. Лачплесис. Латышский народный герой: народный эпос, воссозданный по народным сказаниям / А. Пумпур; пер. В. Державин. – Рига: Латгосиздат, 1948. – 193 с.: ил.

Лачплесис — герой романтичного та героїчного епосу, створеного Андрейсом Пумпуром. В основі опису особистості Лачплесиса і його діянь лежать народні оповіді та перекази. Лачплесис уособлює латиський народ, його почуття обов'язку, відвагу, романтизм, героїзм, любов і вірність. Автор яскравими, повними жагучої ненависті словами таврує катів латиського народу. Спрямовані проти німецьких колонізаторів рядки поеми були вилучені царською цензурою. Родзинкою епосу є кольорові ілюстрації Гірта Вілкса.

 
 

53369 рф
С(Кирг)
М 23

Манас. Великий поход: киргизский эпос / пер.: С. Липкин, Л. Пеньковский, М. Тарловский; худ. Г. Петров. – М.: ОГИЗ, 1946. – 370 с.: ил.

Найбільший у світі за обсягом героїчний епос «Манас» налічує сотні тисяч віршованих рядків. У піснях-билинах оспівуються подвиги і походи легендарного киргизького богатиря Манаса та його сорока вершників (кирк-чоро). У епосі відображається багатовікова самовіддана боротьба киргизького народу за свою честь і свободу, незалежність та національне існування, висвітлюється його героїзм і військова міць. Центральне місце в епосі займає Великий похід, або Похід Манаса на Бейджін.

 
 

41310 рф
82.3(4Эст)
К 17

Калевипоэг [Текст]: эстонский народный эпос / обраб. Ф. Р. Крэйцвальд; пер. с эст.: В. Державин, А. Кочетков; худож.: А. Хойдре, Р. Кальо, О. Кангиласки [и др.]. – Таллинн: RK, 1950. – 358 с.: ил.

Калевіпоеґ – естонський героїчний епос про богатиря-велетня, сина Калєва. В основі епосу лежать народні оповіді та пісні, які зібрав і опрацював естонський фольклорист німецького походження Фрідріх Рейнхольд Крейцвальд. В епосі зображений народ, його життя, прагнення та надії. Яскраво виражений характер і дух естонського народу, висвітлена його історична доля та багатовікова боротьба проти іноземних загарбників. У єдиноборстві головного героя з Рогатим, Тусларом втілена непримиренність до всього зла, що трапляється в житті. Епос містить 20 пісень, понад 19 тисяч віршів.