Актуальна тема воєнного часу: Психологічна допомога військовослужбовцям
Перегляд виставки

 
 

1577568кп чз 
355.11:159.98(072)      
О-75

Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій: метод. посіб.. -Київ: КНТ, 2023. -168 с

У методичному посібнику викладено основні концепції та моделі стресу, загальні механізми його розвитку, розкрито поняття травматичного та бойового стресу та висвітлено прояви бойової психічної патології. Запропоновано заходи з профілактики негативних психічних станів і посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців, а також надано рекомендації щодо надання психологічної допомоги в умовах бойових дій.

 
 

1577593кп чз   
355.42:159.944.4    
П 44
   
Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -67 с
     
Ця пам’ятка складена на підставі військових психологів та особистого досвіду учасників бойових дій.  Сподіваємося, ця інформація допоможе зберегти стабільний психофізіологічний стан і боєздатність. В буклеті використані рекомендації Науково‐дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, Міністерства оборони України та Громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій».

 
 

1577606кп хр чз 
159.944.4:355.11(072)    
П 69

Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки: метод. посіб.. /ред. В. М. Мороз. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -54 с.   
 
В цьому посібнику викладено комплекс практичних занять, спрямованих на опанування військовослужбовцями сучасних методів і прийомів, здатних підвищити їх стресостійкість в умовах обмеженого часу та інтенсивного навантаження під час виконання завдань за призначенням. Комплекс практичних занять дозволяє сформувати в особового складу навички успішного подолання стресових ситуацій та запобігти розвитку постстресових порушень.

 
 

1577609кп чз   
355.11:159.98(072)    
П 75
   
Прийоми психологічної самодопомоги учасникам бойових дій: метод. рекомендації. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -74 с.

З метою збереження психічного здоров’я та запобігання наслідків впливу бойових стрес-факторів на військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях, ми пропонуємо низку заходів із навчання військовослужбовців прийомам психічної саморегуляції, психологічної самодопомоги, що дозволить уникнути чи зменшити прояв негативних психічних станів, а також допоможе зробити більш контрольованими поведінкові реакції. Матеріали подані таким чином, щоб людина, у якої виникли певні психологічні проблеми, могла зрозуміти, що з нею відбувається і спробувати самостійно їх подолати.

 
 

1577616кп чз   
355.11:159.98(072)    
П 86
   
Психологічна підготовка військовослужбовців ЗСУ до перебування в умовах різкої зміни бойової обстановки та умовах примусової ізоляції: метод. рекомендації. -Київ: Центр учбової літератури, 2022. -107 с.
    
Ці Методичні рекомендації призначені для застосування, як додатковий методичний матеріал з підготовки військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, для використання у практичній роботі командирів військових частин (підрозділів) щодо формування у військовослужбовців морально-психологічної, емоційно-вольової стійкості та готовності до ведення бойових дій. В методичних рекомендаціях запропоновані психологічні вправи, прийоми, техніки, які могли б застосовувати командири військових частин (підрозділів) які не мають психологічної освіти в роботі з військовослужбовцями ЗС України.

 
 

1577617кп чз 
355.11:159.98(072)    
П 86

Психологічна підготовка військовослужбовців ЗСУ: довідковий матеріал для проведення занять. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -71 с.:
     
У методичній розробці зібраний досвід психологічної допомоги військовослужбовцям, та запропоновано для використання у практичній роботі командирів військових частин (підрозділів) щодо формування у військовослужбовців морально-психологічної, емоційно-вольової стійкості та готовності до ведення бойових дій. Рекомендовані психологічні вправи, прийоми, техніки, які могли б застосовувати командири військових частин (підрозділів) які не мають психологічної освіти в роботі з військовослужбовцями ЗС України.               

 
 

1577619кп чз   
355.11:159.98(072)
П 86

Психологічна робота з військовослубовцями-учасниками бойових дій на етапі відновлення: метод. посіб.. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -283 с

У методичному посібнику викладено основні етапи організації системи медикопсихологічної реабілітації військовослужбовців–учасників бойових дій. Запропоновано основні принципи та критерії діагностики посттравматичних стресових розладів і розладів адаптації. Надано методичні вказівки психологам, які залучені до психологічної роботи з військовослужбовцями — учасниками АТО на етапі відновлення.

 
 

1577620кп чз 
355.11:159.98(072)     
Н 57

Неурова, Алла Борисівна Романишин Андрій Миколайович Психологія індивідуальної роботи з військовослужбовцями: навч.-метод. посіб.. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -336 с.
     
Матеріали посібника допоможуть військовослужбовцям ЗС України та інших складових Сил оборони України отримати ґрунтовні знання з організації індивідуальної роботи з різними категоріями особового складу. Крім того, вони отримають знання з досвіду практичної організації і проведення індивідуальної роботи з підлеглими, а саме: основних напрямів, принципів, форм та методів її проведення з особовим складом. Посібник призначений для курсантів, офіцерів і викладачів військових закладів вищої освіти, командирів, фахівців з морально-психологічного забезпечення.

 
 

1577425кп чз 
355.11:616.89-008.441.44      
Д 44

Дії групи спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців: метод. рек.. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -48 с.
      
Ця військова навчально-методична публікація (далі — Методичні рекомендації) розроблена Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України спільно з Головним військово-медичним управлінням. 
Ці Методичні рекомендації передбачені для застосування, як стандартні дії групи спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців Збройних Сил України.

 
 

1577569кп хр чз 
355.11:159.98(072)      
О-75

Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами: метод. посіб.. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -176 с

У методичному посібнику викладено теоретичні та практичні основи надання цивільними психологами психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей. 
Розкрито особливості психологічного консультування військовослужбовців та ветеранів, які постраждали внаслідок травмівних подій, зокрема, з важкими наслідками бойових поранень та звільненими з полону, а також особливості консультаційної роботи з членами сімей військовослужбовців. Методичний посібник може бути використаний в роботі цивільних і військових психологів, представників громадських і волонтерських організацій та інших осіб, задіяних у сфері психологічної і соціально-психологічної допомоги.

 
 

1577605кп чз 
355.11:159.98(072)  
П 69

Практикум з індивідуального психологічного консультування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей: навч.-метод. посібник. /Голов. упр. морал.-психолог. забезп. ЗСУ, Наук.-дослід. центр гуманітар. пробл. ЗСУ. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -89 с

Практикум має на меті допомогти військовим і цивільним психологам вдосконалити базисні навички консультування клієнтів військовослужбовців, ветеранів та дорослих членів їхніх сімей, а також створити підґрунтя для їх повноцінного професійного зростання. Розділи Практикуму підпорядковані логіці побудови процесу підготовки фахівців-консультантів. 

Подані в них матеріали можуть застосовуватися під час проведення практичних і тренінгових занять, метою яких є розвиток навичок надання консультаційної допомоги військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх сімей.

 
 

1577613кп чз 
355.11:159.98(072)      
П 83

Протоколи надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в бойових (екстремальних) умовах інструкція. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -44 с

Ця військова навчально-методична публікація “Протоколи надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в бойових (екстремальних) умовах” (далі — Інструкція) розроблена робочою групою офіцерів управління психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. 

Інструкція передбачена для застосування, як стандартні протоколи надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

 
 

1577614кп чз 
355.11:159.923.019.4(072)    
П 84

Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навч.-метод. посіб. . -Київ: Скіф, 2023. -174 с.інструкція. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -44 с

У навчально-методичному посібнику автори акумулювали сучасні підходи до розуміння психологічних особливостей девіантної поведінки військовослужбовців. Обґрунтовані форми, методи та засоби, які можуть застосовуватися командиром для профілактики відхильної поведінки у військовослужбовців. Представлений у посібнику матеріал орієнтований на розширення знань о прикладних аспектах військової психології. 

Призначений для курсантів, офіцерів і викладачів вищих військових навчальних закладів, а також командирів, спеціалістів органів з морально-психологічного забезпечення, для всіх, хто брав і бере участь у бойових діях, хто цікавиться проблемами військової психології.

 
 

1577615кп чз 
316.614.5:316.485.6     
П 84

Профілактика та вирішення конфліктів у сім'ях військовослужбовців. /Наук.-дослід. центр гуманітар. пробл. ЗСУ. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -115 с.

Матеріали посібника сприятимуть розумінню проблем щодо профілактики та вирішення конфліктів у сім’ях військовослужбовців після їх повернення з району ведення бойових дій. 
Представлені у посібнику рекомендації і поради допоможуть військовослужбовцям та членам їх сімей повернутися до нормального сімейного життя, будуть сприяти попередженню чи безболісному вирішенню сімейних конфліктів. 

Посібник призначений для військовослужбовців та членів їх сімей, курсантів, офіцерів, науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів.

 
 

1577683кп хр чз 
355.11:159.98(072)    
Ф 79
355.11(072)

Формування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до виконання завдань за призначенням під час бойового злагодження: метод. посіб.. /Голов. упр. морал.-психолог. забезп. ЗСУ, Наук.-дослід. центр гуманітар. пробл. ЗСУ. -Київ: Центр учбової літератури, 2023. -170 с.

У методичному посібнику викладено зміст, складові та критерії психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням на етапі бойового злагодження. Розглянуто особливості формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням на цьому етапі, надано рекомендації командному складу штатних підрозділів та психологам щодо оцінки психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до здійснення професійної діяльності в умовах ведення бойових дій під час бойового злагодження та підвищення ефективності її формування. 

Посібник може бути використаний у роботі психологів, викладачів, у структурах, на які покладається морально-психологічне забезпечення Збройних Сил України.