«Повернення культурної спадщини України»
Перегляд виставки

 
 

Ф1560912кп рф
271.2-282.7-247
Х 72

Холмське Євангеліє XIII століття [Текст] / ред. Е. Куц ; авт. наук. ст.: В. Корнієнко, В. Александрович, П. Троневич. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2015. - 379 с. : іл.
 
Холмське Євангеліє, що нині зберігається далеко за межами нашої держави, факсимільним виданням повертається до України зусиллями Волинської єпархії УПЦ, видавництва «Горобець» та небайдужих до рідної культури людей. Ця книга є продовженням започаткованої видавництвом низки факсимільних видань давньоруських пам'яток, що надає науковцям доступ до джерел слов'янського письменства.

Факсимільне видання доповнене науковими статтями: з історії Холмського Євангелія ХІІІ століття (В. Корнієнко), з художнього оформлення рукопису (В. Александрович), з історії українців Холмщини (П. Троневич).

 
 

В1566665кп рф
271.2-282.7-247
Л 13

Лавришівське Євангеліє XIV століття [Текст] / Укр. культур. фонд; упоряд. В. Корнієнко ; пер. з пол.: Н. Волченко, А. Лясковський ; ред. А. Лясковський. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2018. - 468 с. : іл.

Багато ілюстроване Лавришівське Євангеліє XIV ст., що зберігається в Національному музеї в Кракові (Польща), є одним із факсимільних видань, повернутих до України. Кодикологічні, палеографічні, текстологічні, мистецтвознавчі та мовознавчі дослідження, здійснені українськими та польськими науковцями, що супроводжують це видання, дозволяють пов’язати створення цього пергаменного кодексу, який отримав подальше життя у Лавришівському монастирі (Білорусь) і від якого здобув цю назву, зі становленням православ’я та литовсько-руської писемності у Великому князівстві Литовському, яка розвивалася за галицько-волинською писемною традицією (Україна). Пам’ятка є цінним джерелом української мови.

 
 

В1566664кп рф
271.2-282
В 42

Віденський Октоїх [Текст] / Укр. культур. фонд; упоряд. Х. Міклас; пер. з нім. Я. Івасків; ред.: О. Клейменова, А. Лясковський. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. - 608 с.
 
Одним із джерел, важливих для дослідження середньовічної української рукописної традиції, є Віденський Октоїх (Кодекс Ганкенштейна) кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що зберігається в Австрійській національній бібліотеці (Codex Vindobonensis Slavicus 37). Видання знайомить зі сторінками цього рукопису та з дослідженням використаних у манускрипті матеріалів, проведеним австрійськими вченими.
Збірник церковних піснеспівів «Віденський октоїх» є визначною українською рукописною пам’яткою.

 
 

Ф1571684кп рф
271.2-282-277(02.064)
В 42

Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37 [Текст] : дослідження: міжнародна колективна монографія / Л. Гнатенко, М. Качмар, В. Корнієнко; ред. Л. Гнатенко; Укр. культур. фонд. - Київ ; Відень : Горобець, 2021. - 240 с. : іл. - Укр., англ. мовами.

У колективній монографії українськими й австрійськими вченими розглядаються на сучасних наукових засадах основні питання ідентифікації та атрибуції давньоукраїнського рукописного кодексу галицько-волинського походження — Віденського Октоїха (Кодексу Ганкенштайна), його структурні, текстологічні, кодикологічні, палеографічні та мовні особливості. Нові дані отримано й завдяки застосуванню електронних технологій кольорових і мультиспектральних зображень та новітніх методів хімічного аналізу. Результати досліджень супроводжуються ілюстративним матеріалом.

 
 

ф1566652кп рф
271.2-282.7-247
Р 35

Реймське Євангеліє [Текст] : в 2-х т. / Укр. культур. фонд; упоряд. В. Корнієнко. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. 

Т. 1 : Факсиміле. - 120 с. 

Новітнє наукове видання факсимільного типу унікального кирилично-глаголичного рукописного Реймського Євангелія, що отримало назву за місцем сучасного зберігання. Книга є конволютом ХІ та ХIV ст.; найдавніший рукопис, пов’язаний із київським книжним скрипторієм та, ймовірно, з бібліотекою великого київського князя Ярослава Мудрого. Доля книги тісно сплелася з історією середньовічних Русі, Чехії та Франції та за правом може вважатися спільною історико-культурною книжною пам’яткою.

Видання складається з 2-х частин. Перша частина відтворює сторінки рукописної пам’ятки, а друга містить результати її дослідження сучасними українськими науковцями, що розкриває кодикологічні, палеографічні, мистецькі та мовні (кириличної частини) особливості кодексу, історію його створення, побутування та вивчення.

Мета видання – зробити пам’ятку доступною як для спеціалістів, так і для всіх, хто цікавиться історією й мовою української середньовічної релігійної рукописної книги, а також спонукати вчених до подальших наукових студій над писемними пам’ятками кирило-мефодіївської традиції.

 
 

ф1566652кп рф
271.2-282.7-247
Р 35

Реймське Євангеліє [Текст] : в 2-х т. / Укр. культур. фонд; упоряд. В. Корнієнко. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. 

Т. 2 : Дослідження. - 142 с. : іл.

Новітнє наукове видання факсимільного типу унікального кирилично-глаголичного рукописного Реймського Євангелія, що отримало назву за місцем сучасного зберігання. Книга є конволютом ХІ та ХIV ст.; найдавніший рукопис, пов’язаний із київським книжним скрипторієм та, ймовірно, з бібліотекою великого київського князя Ярослава Мудрого. Доля книги тісно сплелася з історією середньовічних Русі, Чехії та Франції та за правом може вважатися спільною історико-культурною книжною пам’яткою.

Видання складається з 2-х частин. Перша частина відтворює сторінки рукописної пам’ятки, а друга містить результати її дослідження сучасними українськими науковцями, що розкриває кодикологічні, палеографічні, мистецькі та мовні (кириличної частини) особливості кодексу, історію його створення, побутування та вивчення.

Мета видання – зробити пам’ятку доступною як для спеціалістів, так і для всіх, хто цікавиться історією й мовою української середньовічної релігійної рукописної книги, а також спонукати вчених до подальших наукових студій над писемними пам’ятками кирило-мефодіївської традиції.

 
 

ф1574538кп рф
27-535.7-23
М 75

Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта) Х-ХІ ст. [Текст] = Gertrude`s Prayer Book (Egbert Psalter) of the 10-11 cc. : вид. факсимільного типу: дослідження / Укр. культур. фонд ; відп. ред., упоряд. В. Корнієнко. - Київ : Горобець, 2021. - 616 с. : кольор. іл.

Здійснено факсимільне видання оригіналу рукописної пам’ятки Х-ХІ ст., яка зберігається у Національному археологічному музеї Чивідале в Італії (CXXXVI). У науковій частині представлено результати новітніх студій над «Молитовником Гертруди», здійснених українськими вченими, з акцентом на особі власниці манускрипту – Гертруди Мешковни, та вміщених на його сторінках молитвах княгині. 

 
 

1574505кп рф
271.2-282
М 75

Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття [Текст] / відп. ред. Л. Гнатенко; авт. ст.: Л. Гнатенко, В. Корнієнко, В. Мойсієнко [та ін.]. - Вид. факсим. типу. - Київ : Горобець, 2021. - 457, [3] с. : іл., факс., табл.

До «Молитовника князя Володимира» тривалий час був обмежений доступ через перебування його в приватній колекції митрополита Української православної церкви в США Іоанна Теодоровича (1887-1971). Теодорович придбав цей стародавній манускрипт коли ще жив на батьківщині — на початку 1920-х. В Публічну бібліотеку Нью-Йорка рукопис було передано в 1994 р.

Уперше здійснено факсимільне видання оригіналу середньовічного українського рукописного Служебника XIV ст. «Молитовник князя Володимира», що зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, у відділі рукописів та архівів, cod. slav. 1. У науковій частині представлено на новітніх засадах дослідження українських учених щодо кодикологічних, палеографічних, художніх, мовних та текстологічних особливостей рукопису. Актуалізовано розгляд питань ідентифікації й локалізації, історії кодексу й сфальшованих атрибуційних маргіналій О. Сулакадзева, до рукописної колекції якого він належав на початку ХІХ ст.