До мови доторкнемося серцем!
Перегляд виставки

 
 

Ф 1545627 
81.411.1-41
Б 48

Береза, Т. Мова - не калька: словник української мови [Текст] / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. - Львів : Апріорі, 2016. - 662 с.

Пропонуємо вашій увазі оригінальне видання «Мова – не калька: словник української мови». Автори словника – Тарас Береза, Ірина Зубрицька та Юрко Зелений розкривають велич і красу рідної мови і закликають звільнитися від суржика та чужомовних запозичень. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу буденному словниковому запасу сучасних українців.

 
 

1461425кп бф  
92.1
У 45

Україна в словах [Текст] : мовокраїнознавчий словник-довідник: Навч. посібник / упоряд. Н. Данилюк. - К. : Видавничий центр "Просвіта", 2004. - 704 с.

Видання «Україна в словах: мовокраїнознавчий словник-довідник» -  це одне з перших видань в український лексикографії, що містить назви, пов’язані з традиційною матеріальною і духовною культурою українців. У словникових статтях подаються заголовні іменники, їх прямі, переносні та символічні значення, українознавчі відомості та фразеологізми. Словник може бути корисним не тільки фахівцям, а й тим, хто цікавиться українською мовою.

 
 

573419кп бф       
811.161.2'373.421(038)
Б 48

Береза, Т. А як кажуть у Вас? [Текст]: словник мовного розмаїття / Т. Береза. - Львів: Апріорі, 2021. - 303 с. - Бібліогр.: с. 303.

Мова – це   вираз національної ідентичності та культурної приналежності. І це дійсно так, бо без мови немає країни. Книга відомого українського філолога, перекладача та словникаря Тараса Берези «А як кажуть у Вас? Словник мовного розмаїття» дарує читачам яскраву палітру рідного слова. Видання доводить, що саме рідну мову повністю вивчити майже неможливо. Словникові одиниці відкривають незнаний мовний світ, вишукану словотворчу автентику у всій її красі та синонімічній розлогості.

 
 

ф1573540кп бф       
94(=161.2)
Л 19

Лакизюк, В. Коли богами були ріки: предки українців та їхні мови [Текст] / В. Лакизюк. - Київ : Саміт-книга, 2021. - 648 с.

Книга Віктора Лакизюка «Коли богами були ріки: предки українців та їхні мови» це видання – унікальне, бо  не має аналогів у сучасній вітчизняній історії. На основі відкриттів останніх десятиліть, здійснених провідними лінгвістами та сходознавцями світу, а також із залученням матеріалів, здобутих особисто в процесі наукових досліджень, автор вибудовує струнку модель походження українців. Ця книга спростовує тисячолітні міфологеми та руйнує стереотипи, які протягом віків утверджувалися у свідомості українського народу і без перебільшення змінить у багатьох світобачення, погляд на минувшину та сучасне життя. 

 
 

м1560417кп бф 
811.161.2'373.7(038)
Б 48

Береза, Т. Мовою бестселерів [Текст] : сучасний словник живої мови / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798 с. - Бібліогр.: с. 679-706.

Книга Тараса Берези «Мовою бестселерів: Сучасний словник живої мови» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське видання правдивим сучасним бестселером.

 
 

1574953 бф 
811.161.2
Л 44

Лемко, І. Цікавинки укрмови [Текст] / І. Лемко; худож. О. Коваленко. - Львів : Апріорі, 2019. - 178 с.

У книзі Ілька Лемка «Цікавинки укрмови» зібрано найцікавіше про мову, окрім цього тут вміщено найкоротший посібник із вивчення української мови для журналістів і усіх, хто хоче її знати. На основі багаторічної роботи з журналістами автор подає досвід цієї роботи з викорінення найтиповіших помилок інформаційної мови в електронних та друкованих ЗМІ. Висвітлено найцікавіші порівняльні аспекти української та російської мов, додано також українсько-російський етимологічний словник. У книжці подається ідея актуальності української мови для розвитку самосвідомості українців в епоху утвердження української державності.