«Бунтівний романтик Микола Хвильовий»
Перегляд виставки

 
 

           1320618 аб 1320621 аб
           1320622 аб 1320623 аб 1320625 аб
           84(4Укр)6/Х 30-143470

          Хвильовий М. Твори: в 2-х т. / М. Хвильовий. - К. : Дніпро, 1990 - . Т. 1 : Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. - 1990. - 650 с. 
          Т. 2 : Повість / упоряд. М. Г. Жулинський. - 1990. - 650 с.

        До першого тому пропонованого двотомника входить поетична спадщина Хвильового, а також проза 1921-1927 рр. До другого тому входять художні твори 1927-30 рр., незакінчені твори, зокрема роман «Вальдшнепи», другу частину якого було свого часу знищено цензурою, памфлети, листи до Миколи Зерова й Аркадія Любченка.

 
 

1568182кп хр
821.161.2'06-31

Хвильовий М. Вибрані твори / М. Хвильовий. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 103 с. - (Класика української літератури). 

Серія «Класика української літератури» включає перелік творів Миколи Хвильового, зокрема твори «Арабески», «Я (Романтика)», «Іван Іванович», «Кіт у чоботях», які пропонюються програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

 
 

1572701 
821.161.2'06-1

Хвильовий М. Досвітні симфонії: [поезія] / М. Хвильовий; авт. передм. С. О. Єфремова; авт. післям. В. Сонцвіт. - Харків: Фоліо, 2021. - 155 с. - (Рідне)

Автор проголошував орієнтацію на стилі та напрями європейського мистецтва. До видання ввійшли поетичні збірки М. Хвильового  «Молодість» та «Досвітні симфонії», а також вірші, що за життя автора друкувалися лише у різних періодичних виданнях. Поезії Хвильового властивий вільний віршовий розмір та експресивний, повен жаргонних висловів оточення письменника словник. 

 
 

1572817 
821.161.2'06-32

Хвильовий М. Останній день: [оповідання] / М. Хвильовий. - Харків: Фоліо, 2021. - 158 с. - (Рідне). 

До видання увійшли твори М. Хвильового останніх років його життя, зокрема оповідання, ескізи, нариси. Панівним у тогочасній літературі був метод соцреалізму. Проте твори Хвильового мають ледь помітні прояви сатири та дошкульної іронії, подекуди й елементи психологічних конфліктів. Видання включає твори «Щасливий секретар», «Останній день», «Майбутні шахтарі», «Про любов», «Оповідання Схвильованої Ганки», «По Барвінківському району», «Подяка приватного лікаря», «Хутрянка з горностаєвим комірцем», «Мазель».

 
 

1568391 
821.161.2'06-31

Хвильовий М. Вальдшнепи: роман / М. Хвильовий. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 79 с. - (Класика української літератури).

«Вальдшнепи» Миколи Хвильового — незакінчений роман, темою якого є національне відродження України, яке стало надією багатьох патріотів у 20 роки XX ст. До збірки також увійшли новели «Ревізор», «Злочин», сатирична повість «Іван Іванович», у якій висвітлюються патологічні процеси, що сталися із суспільством у збільшовиченій Україні в часи непу, й порушується питання щодо оманливості особистостей, які претендували на звання господарів нового життя, та інші твори.

 
 

1568749
821.161.2.09(092)

Задеснянський Р. Що нам дав Микола Хвильовий? / Р. Задеснянський. - Репр. вид. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 255 с.

У цій праці (репринтне видання) в хронологічному порядку подані майже всі твори Хвильового і цитатами з них, які узасаднюють твердження автора. Ця праця знайомить читача з генезією ідей, що їх пропагував Хвильовий, та не лишає сумніву щодо їх справжньої вартості.

 
 

м1569368 
821.161.2'06.09(092)

Коломієць Р.Г.  Микола Хвильовий / Р. Г. Коломієць. - Харків: Фоліо, 2019. - 119 с. - (Знамениті українці).

Хвильовий – харизматичний лідер цілого українського літературного покоління. У книзі є спогади про письменника його родичів, друзів, і, розповідаючи про життя та глибоко аналізуючи творчість Хвильового, автор показує його як непросту людину, неповторну і непередбачувану.

 
 

1546046кп чз
83.3(4УКР)6-8

Лозицький В. С.  Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового: історико-біографічно-публіцистичний нарис / В. Лозицький; Центр. держ. архів громад. об'єднань України. - К.: Генеза, 2009. - 117 с.
 
Нарис присвячений видатному українському письменникові й публіцисту Миколі Хвильовому. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше архівних документів і матеріалів відтворюється складний життєвий шлях митця, формування його світогляду, нерозривно пов'язаного з національною та особистісною самоідентифікацією. Життєпис письменника подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.

 
 

1557518кп хр 
1557519 аб 
1557520 куц 
1574415 чз 
1574416 аб
821.161.2.09

Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового/ Л. Плющ. - К. : Комора, 2018. - 798 с.

Фундаментальне двадцятирічне дослідження пропонує радикально новий погляд як на творчість Хвильового, так і загалом на «наші 1920-ті». Шляхом копіткого історичного, біографічного й текстологічного аналізу поезії і прози Хвильового Плющу вдалося знайти відповідь на запитання, яку саме «таємницю» той обіцяв відкрити Любченкові за два тижні перед смертю. На читача чекає захоплива філологічна подорож магічними світами Рудольфа Штайнера, чиє антропософське вчення було популярним серед культурної еліти «Розстріляного Відродження», а головне — подорож сторінками не менш «магічних» текстів Хвильового, які під уважним оком дослідника набувають цілком несподіваних смислів і значень.