Григорій Сковорода. Життя наше - це подорож
Перегляд виставки

 
 

в1574180кп рф
821.161.2'04(081)
С 44

Сковорода, Григорій Савич. Життя наше - це подорож [Текст] / Г. С. Сковорода; упоряд., пер. В. Шевчук. - Львів : Апріорі, 2021. - 272 с. : іл., фот.

Унікальність видання в тому, що тут чи не вперше зібрані в одній книзі художні твори видатного філософа в повному їхньому обсязі з додачею вибраних упорядником з різних текстів (і художніх, і філософських) афоризмів, які сягають вершин афористики. Книга містить ґрунтовну розвідку В. Шевчука про письменницьку спадщину Г. Сковороди та біографію, написану учнем філософа М. Ковалинським. Всі тексти подаємо в перекладі на сучасну літературну мову з урахуванням цезур. Цезура — це пробіл посередині рядка у силабічному вірші. Він (пробіл) був для того, щоб при читанні робилася пауза. Система ілюстрацій відбиває образотворче бачення світу XVIII століття.

 
 

1370622 рф, 1360624 рф
84(4УКР)5-4
С 44

Сковорода, Григорій Савич. Твори у 2-х томах [Текст] / Г. С. Сковорода ; Гарвард. б-ка давнього укр. письменства, Корпус укр. пер., Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Обереги, 1994.
Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги  - 1994. - 528 с.
Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. - 1994. - 480 с.

До двотомника творів Г. Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені па нову українську літературну мову, вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра Цим виданням відкривається третя, україномовна серія «Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства».

 
 

1486838 рф
84(4УКР)4
С 44

Сковорода, Григорій Савич. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода, упоряд. та передм. Л. Ушкалова. - Харків : Прапор, 2007. - 384 с. 

До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди ввійшли цикли «Сад божественних пісень», «Харківські байки», діалоги «Нарцис», «Розмова про стародавній світ», «Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті», «Алфавіт миру», «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», «Суперечка біса з Варсавою», притчі «Вдячний Єродій», «Убогий Жайворонок». Їх подано за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащено належним науковим апаратом.

 
 

692503 рф
У2
Т 93

Тичина, Павло Григорович. Сковорода. Симфонія [Текст] / П. Г. Тичина. - К. : Радянський письменник, 1971. - 404 с. : іл.

Справжнім символом нашої духовної культури від давнини до сьогодення Григорій Сковорода стає за часів українського Ренесансу 1920-х років. Саме тоді Павло Тичина починає роботу над грандіозною поемою-симфонією «Сковорода». Працював він над нею упродовж кількох десятирічь, так до кінця і не завершивши. Жанр твору обраний не випадково: поема, що стоїть на зіткненні різних видів мистецтва, передбачала надзвичайно складну сюжетно-композиційну єдність. «Сковорода» – поема духовних пошуків і драм, велика поетико-драматична панорама, на широчезній площині якої автор прагнув показати цілу епоху, зображену в різноманітних художніх ключах: реалістичному, символічному, гостро гротескному, фантастичному. Провідні мотиви симфонії – пошуки славетним українським філософом особистої внутрішньої гармонії, його шлях до душевного прозріння.

 
 

в1575683 рф
94(477.54/.62)"1759/1794"
Г 67

Горбоносов, Вячеслав Олександрович. Дорогами Сковороди. Слобідська Україна [Текст] : кн.-подорож мемор. місцями та архів. док., пов'язаними з ім'ям Григорія Савича Сковороди, 1759-1794 рр. / В. О. Горбоносов, А. Ф. Парамонов. - Харків : Точка, 2022. - 132 с. : мал., карти.

Книга присвячена подорожам Слобідською Україною по місцях, де ходив, бував і подовгу жив у XVIII ст. Григорій Савич Сковорода. Це колишні маєтки, колишні й нинішні монастирі, села і старі дороги. Маршрут прокладено за давніми мапами та іншими архівними документами. Автори уникають міфології, пов’язаної з ім’ям Сковороди, між тим ставлять нові питання, які потребують подальших досліджень. У книзі суттєво доповнені біографії учнів та друзів Сковороди. Особлива увага приділяється місцям перебування Сковороди у Харкові. Багато подробиць ніби переносять читача у XVIII століття.

 
 

ф1446819 рф
87.3(4УКР)4
Н 37

Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті [Текст] : фотокнига. - К. : Спалах, 2004. - 177 с. іл. : фот.

Фотокнига «Наш перворозум» – продовження низки видань що їх започаткувало видавництво «Спалах» про славетних діячів історії та культури України.

Загадкова постать великого українського філософа Григорія Савича Сковороди приваблювала багатьох дослідників. Проте автори цієї книги – відомі журналісти, лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка – Володимир Стадниченко й Микола Шудря знайшли самобутню художню форму де у витонченій ліричній манері і водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди, означені скупими документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував він- від Слобожанщини й до Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Італії.

 
 

ф1329174 рф
9(С)(084)
З-11

Григорій Савич Сковорода // З української старовини [Текст] : альбом / Д.І. Яворницький; худож. М. С. Самокиш; пер.з рос. та упоряд. Ю. О. Іванченко. - К. : Мистецство, 1991. – С. 135--139. : кол.іл.

Альбом створено на основі видання, що побачило світ у 1900 році, і назавжди стало класикою українознавства. Видатний український історик Д. І. Яворницький у популярній формі розповідає про історію України, про війну українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, про державний устрій України, побут і звичаї українців. Оповідь супроводжують малюнки, виконані художниками С. І. Васильківським та М. С. Самокишем. Ілюстрації репродукувано з оригінального видання і подано разом із збільшеними фрагментами. Видання доповнює «ілюстрований додаток, укладений з творів української тематики вітчизняних та зарубіжних художників».