Таємниці рослинного царства.
Перегляд виставки

 
 

38044
615
М 15

Лікарські і пахучі рослини. Вказівка культури, збирання, цілющих вданнів і споживку / склав Д. Максименко. – Полтава : Труд, 1918. – 88 с.

Багато рослин мають цілющу здатність і ще в давнину люди навчилися лікувати різні хвороби травами, використовуючи їх у народній медицині. Але, щоб користуватися лікарськими рослинами з користю, а не шкодою для здоров’я, треба добре знати їхні властивості. Видання містить опис лікарських і пахучих трав і їхніх корисних властивостей у лікуванні, інформацію про культуру лікарських рослин, правила їх збирання, сушіння, зберігання та застосування.

 
 

11195
634
П 94

Цветущие растения в комнатах [Текст] : редко встречающиеся в комнатах цветущие растения. Выращивание и уход за ними / сост. А. Н. Пылков. – СПб., Изд-во П. П. Сойкина, 1912. – 160 с. : рис.

У практичному посібнику викладено умови утримання в кімнатах красиво-квітучих і рідкісних рослин. Надані поради, як уміло комбінуючи різні сорти рослин, можна досягти того, що цілий рік рослини квітнутимуть. Містяться рекомендації щодо правильного розміщення рослин і умов їх утримання.

 
 

29871
581(084.4)
Г 74

Гофман, Карл. Ботанический атлас по системе де-Кандоля [Текст] : с изм. и доп. применительно к России / К. Гофман; под ред. Н. А. Монтеверде. - 2-е изд., испр. и знач. доп. - СПб. : А. Ф. Девриен, 1899. - 289 с. : рис., табл. + 55 с.

Атлас, автором якого є німецький ботанік Карл фон Гофман (1802–1883), охоплює невелику, але представницьку частину флори. Головну увагу у виданні приділено квітковим і вищим сортовим рослинам, які своєю красою привертають увагу людини. З нижчих відображені лише деякі найпопулярніші види, що своїм зовнішнім виглядом або іншими якостями виділяються серед інших. Текст складається з 2-х частин. Перша є самостійним нарисом, написаним професором Коржинським. Він дає загальні відомості про будову та класи рослин, описує їх морфологію, приділяє увагу систематиці, збиранню рослин і виготовленню гербаріїв. Друга частина включає системний опис усіх рослинних форм, згаданих у таблицях. 

 
 

22808
58
К 36

Кернер фон Марилаун, Антон. Жизнь растений [Текст] : [в 2-х т.] / А. Кернер фон Марилаун; пер. со 2-го, перераб. и доп. нем. изд. А Генкеля, В. Траншеля ; ред. И. П. Бородин. – СПб. : Просвещение, [1903]. Т.1. Форма и жизнь растений. – 4-е изд. стер. – 1903. – 773 с. : рис., хромолитогр. 

Видання було перекладене практично всіма мовами і отримало величезну популярність серед науково-популярних творів про природу та життя рослин. Антон Кернер вивчав будову рослин і їхню життєдіяльність з точки природного відбору й еволюції, в умовах яких став найбільш важливим принцип доцільності у появі тих чи інших нових ознак. Книга Кернера дозволяє проникнути у свята святих природи, знайомить читачів із результатами новітніх на той час досліджень у галузі фізіології, фізики та біохімії рослин. Перший том «Форма і життя рослин» одна з найповніших і всебічних праць із біології рослин. У ній автор приділяє увагу поведінці рослин, їхнім реакціям на зовнішні умови та подразники, досліджує дивовижний мікросвіт, населений безліччю різнорідних клітин. 

Книгу прикрашає багато малюнків у тексті, чудові гравюри на дереві та хромолітографї на окремих аркушах.

 
 

22809
58
К 36

Кернер фон Марилаун, Антон. Жизнь растений [Текст] : [в 2-х т.] / А. Кернер фон Марилаун; пер. со 2-го, перераб. и доп. нем. изд. А Генкеля, В. Траншеля; ред. И. П. Бородин. – СПб. : Просвещение, [1903]. Т. 2. История растений. – 4-е изд. стер. – 1903. – 838 с. : ил., карт., хромолитогр.

У другому томі розміщені матеріали з історії рослинного світу: рослинних неподільних, історії видів, описані місця та середовища розвитку рослин. Окремим розділом виділена історія взаємин людства з рослинним світом. Книга ілюстрована гравюрами та чудовими хромолітографіями на окремих аркушах, малюнками в тексті, містить кольорову географічну карту.