Творці слов’янської писемності
Перегляд виставки

 
 

м1428960 рф
81.41-0
Б 87

Брайчевський, Михайло Юліанович. Походження слов'янської писемності [Текст] / М. Ю. Брайчевський. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2002. - 150 с. - (Видання викладачів НаУКМА). 

Дискусійну проблему формування слов’янської писемності автор розглядає у загальному соціокультурному контексті ранньої історії слов’янства, користуючись не лише писемними джерелами, а й величезним археологічним матеріалом. В роботі поєднуються теоретична глибина і дивовижна ерудиція автора з умінням просто й цікаво розповісти про найскладніші речі.

 
 

ф1436369кп рф
002.3(09)
Ф 89

Фрис, Віра Ярославівна. Історія кириличної рукописної книги в Україні X-XVIII ст. [Текст] / Я. В. Фрис. - Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2003. - 188 с. : кол.іл.

У книзі на матеріалі багаторічних досліджень численних літературних джерел та лекційного курсу, що читається у Львівському національному університеті ім. І. Франка, вперше в українській історіографії подається історія розвитку кириличної рукописної книги з часу її появи на українських землях до ХVІІІ століття.

 
 

993375 рф
41
С 42

Сказания о начале славянской письменности [Текст] / отв. ред. В. Д. Королюк; вступ. ст., пер. и коммент. Б. Н. Флори. - М. : Наука, 1981. - 198 с. - (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы / редкол.: З.В. Удальцова (отв. ред.) и др.).

Видання містить життєписи творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія, сказання чорноризця Храбра «Про письмена». В коментарях надається характеристика історичних подій того часу, наводяться відомості про творців старослов’янської писемності, дається тлумачення багатьох термінів, слів, виразів.

 
 

1444159кп рф
81.41-0
П 17

Папина, Аза Феодосиевна. Происхождение славянской письменности [Текст] : учебное пособие / А. Ф. Папина. - 2-е изд., испр. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 204 с. 

У виданні міститься інформація про історію і культуру слов’янського народу, про зв'язки слов'ян з індоєвропейськими народами та їхніми мовами. Центральною частиною книги є розповідь про створення в 863 р. старослов'янської мови і азбуки Св. Рівноапостольними братами Кирилом і Мефодієм. В розділі йдеться про прийняття слов'янами християнства, про просвітницьку діяльність братів, висвітлюється історія закріплення двох абеток та гіпотези їх походження. Друга частина посібника містить відомості про фонетику, морфологію, синтаксис старослов’янської мови.

 
 

1490218кп рф
81.41-0
Д 60

Додонов, Игорь Юрьевич. Истоки славянской письменности [Текст] / И. Ю. Додонов. - М. : Вече, 2008. - 384 с. - (Тайны Земли Русской). 

Чи добре вивчені кирилиця і глаголиця і як вони виникли? Чи існувала писемність у слов'ян до Кирила та Мефодія? Чи використовували наші предки руни? Чи справді «Боянів гімн» і «Велесова книга» є підробками, чи це найцінніші писемні пам'ятки слов'янської давнини? Відповідаючи та ці та інші питання, автор книги пропонує новий оригінальний погляд на походження слов’янської писемності.

 
 

1403337кп рф
81.416.1г
У 89

Уханова, Елена Владимировна. У истоков славянской письменности [Текст] / Е. В. Уханова. - М. : Муравей, 1998. - 240 с.

Книга присвячена виникненню та становленню письма та історії його розвитку у різних народів з глибокої давнини і до наших часів.

 
 

458889 рф
001
Б 73

Богданов, Иван. Безсмъртни предтечи Кирил и Методий [Текст]: хиляда и сто години от разпространението на славянската писменост / И. Богданов. - София : Народна просвета, 1963. - 78 с. : ил. - (Популярна историческа библиотека).

У книзі йдеться про життя та діяльність видатних братів Кирила та Мефодія, про поширення слов'янської писемності, просвітництво слов’янських народів.

 
 

в1207339кп рф
821.16'04
Ж 74

Жития Кирилла и Мефодия [Текст] : факс. воспр. рукописей / редкол.: Д. С. Лихачев, К. Г. Левыкин, Б. Н. Флоря и др.; вступ. ст.: П. Н. Динеков, Д. С. Лихачев. - Факс. изд. - М. : Книга ; София : Наука и изкуство, 1986. - 266 с. : іл.

Факсимільне видання знайомить читача з історією життя і діяльності творців слов’янської абетки, великих слов’янських просвітителів братів Кирила (Костянтина Філософа) та Мефодія