Дивосвіт українського мистецтва
Перегляд виставки

 
 

в1478037 рф
913
У 45

Україна [Текст] = Ukraine / авт.-упоряд.: В. В. Томазов, О. В. Ясь. - К. : Мистецтво, 2007. - 432 с. : фото.кол. – вступ. ст. і текстівки англ.; рез. рос., фр. мов.

У виданні у концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено найголовніші події та процеси української історії, представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури. Репродукуються як добре знані, так і маловідомі ілюстративні матеріали, частина яких друкується вперше.

 
 

в1441960 рф
85.103(4УКР)6я6
М 65

Мистецтво України. 1991-2003 [Текст] = Ukrainian Art : альбом / упоряд., авт. тексту: Т. О. Придатко, З. А. Чегусова; авт. тексту Г. Я. Скляренко. - К. : Мистецтво, 2003. - 416 с. : ил. – Текст укр. та англ. мов.

Альбом – перше з часу проголошення України незалежною державою фундаментальне видання, присвячене українському мистецтву в розмаїтті його видів, жанрів, напрямків та індивідуальних творчих спрямувань. Представлені в альбомі твори членів Спілки художників України з усіх регіонів країни широко висвітлюють нинішній художній процес, зміни, що відбулися в ньому за останні роки, визначають основні тенденції розвитку мистецтва як складової сучасної української культури.

 
 

в1487394кп рф
75
Ш 38

Шедеври українського живопису [Текст] : альбом / вступ. ст., упоряд. Д. Горбачева; коментарі : Д. Горбачова, С. Папети. - К. : Мистецтво, 2008. - 608 с. : кол.іл. - Текст укр., англ., фр. та рос. мовами.

Альбом містить репродукції творів українського живопису XІ – середини XX сторіччя від Алімпія Печерського до Казимира Малевича. У виданні зібрані різні жанри живопису, процеси розвитку художніх стилів на теренах України висвітлюються в розділах “Візантійсько-руський стиль”, “Православна готика”, “Ренесанс”, “Бароко”, “Рококо”, “Просвітництво”, “Бідермаєр”, “Романтизм і неоромантизм”, “Реалізм і пленеризм”, “Постімпресіонізм”, “Сецесія”, “Авангард”, “Бойчукізм”, “Новий реалізм”, “Народне мистецтво”.

 
 

ф1573927кп рф
7.031.4(477)(084.1)
У 45

Українське народне мистецтво [Текст] : альбом-каталог/ Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам'яток при НТШ, Культур. платформа ковчег "Україна", Музей етнографії та худож. промислу Ін-ту народознавства НАН України; авт. ідеї: Т. Лозинський, Я. Винницька; упоряд. О. Лозинський. - Львів: Коло, 2021. - 432 с.: фот. - Назва обкл. : Ковчег Україна. Українське народне мистецтво.

Мистецьке видання «Ковчег», наче скриня нареченої, вмістило найкращі зразки української традиційної спадщини під однією обкладинкою – усе те, що заслуговує на статус «Бренду України».
Це книга-ініціація, книга-мандрівка століттями української історії та культури в пошуках себе.

Цей альбом – спроба показати величезний пласт народної культури, можливість вибрати з багатовікової скарбниці вершинні твори, справжні шедеври анонімних і знаних авторів.
У виданні проілюстровані килимарство, ткацтво, різблення по дереву, вишиття, витинанка, писанкарство, розпис, малярство, кам’яна пластика, гончарні вироби та багато іншого.

 
 

в1487387 рф
85.126.9(4УКР)
К 21

Кара-Васильєва, Тетяна. Історія української вишивки [Текст] = History of ukrainian embroidery / Т. Кара-Васильєва. - К. : Мистецтво, 2008. - 464 с. :іл.

Кннига-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку XX століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

Багатоілюстроване видання побудоване на матеріалах музейних колекцій Києва, Львова, Чернігова, Полтави та інших зібрань, розкриває ще одну сторінку культурної спадщини України.

 
 

ф1430673 рф   
85.123(4УКР-4ДНІ)06
П 30

Петриківка [Текст] = Petrykіvka: альбом репродукцій. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. - 216 с. : іл. - (Пізнавай і шануй свій край). - Текст. на укр. та англ. мовах.

Далеко за межами України знане мистецтво народних майстрів села Петриківка, що на Дніпропетровщині. Ажурна, легка, чарівна квітка, що в минулому прикрашала стіни та піч сільської хати, побутові речі, нині розквітла витонченим візерунком на фарфоровій вазі, на шовковій тканині, на дерев’яній сувенірній шкатулці. 

Гроно калини перед очима та стеблинка в дивовижно спритних руках – ось і весь премудрий інструмент, за допомогою якого талановиті петриківці творять незбагнену красу. Тож порадійте разом з нами цьому диву.