«Розмаїття народного мистецтва»
Перегляд виставки

 
 

63.5(4УКР)я20
М 57

Ми - українці [Текст] : енціклопедія українознавства / Текст В.Супруненка. Кн.1. - Дн-ськ : "Дніпрокнига", 1999. - 412 с. : іл. - ISBN 966-7691-001-2 

Ця книга є спробою представити для широкого загалу національну своєрідність українців, їх духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру. Відтворена у народознавчих новелах цілісна етнологічна картина України від найдавніших до наших чвсів допоможе відчути пращурівський корінь, осягнути багатство і самобутність живих джерел етносу, предстаникам якого насамперед і призначена ця книга.

 
 

7.031.4(477)(084.1)
У 45

Українське народне мистецтво [Текст] : альбом-каталог / Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам'яток при НТШ, Культур. платформа ковчег "Україна", Музей етнографії та худож. промислу Ін-ту народознавства НАН України; авт. ідеї: Т. Лозинський, Я. Винницька; упоряд. О. Лозинський. - Львів : Коло, 2021. - 432 с. : фот. - Назва обкл. : Ковчег Україна. Українське народне мистецтво. - ISBN 978-617-642-599-1

Мистецьке видання «Ковчег», наче скриня нареченої, вмістило найкращі зразки української традиційної спадщини під однією обкладинкою – усе те, що заслуговує на статус «Бренду України».
Це книга-ініціація, книга-мандрівка століттями української історії та культури в пошуках себе.
Видання має стати книжковою візитівкою України, подарунком-символом.

 
 

85.12(4УКР)6
К 21

Кара-Васильєва, Тетяна Валеріївна. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю" [Текст] / Т.В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 275 с. : іл. - Библиогр.: с. 275-276. - ISBN 966-06-0402-5

Книжка базується на сучасній концепції розвитку декоративного мистецтва ХХ ст. Розкривається складна й розмаїта панорама художнього життя в Україні: зміни напрямів і стилів, взаємовпливи народного та професіонального мистецтва, творення нових ідей – від авангарду на початку століття до пошуків стилю сучасних митців.

 
 

          85.12(4УКР-4ВІН)6я61
          Д 28

          Декоративно-прикладне мистецтво Вінниччини. Краса України Поділля [Текст] / Вінниц. обл. орг. Нац. спілка художників України; упоряд. Л. Н. Гринюк. - Вінниця : Консоль, 2008. - 96 с. - Імен покажч.: с. 93-95.

          Культура Вінниччини містить неоціненний скарб декоративно-прикладного мистецтва, що нараховує тисячолітню історію. Археологічні розкопки на теренах краю надали змогу далеким нащадкам побачити шедеври трипільської кераміки,    створеної за мідно-кам’яної доби. Знаки і символи давніх орнаментів, які можемо віднайти у творах народної творчості, свідчать про спадкоємність художнього мислення, про безперервність традицій майстерності. Протягом багатьох віків        Вінниччина багатіла своїми умільцями, які власноруч створювали диво народного мистецтва.

 
 

85.12(4УКР)
З-38

Захарчук-Чугай, Раїса Володимирівна. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина [Текст] / Р. Захарчук-Чугай. - Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. - 336 с. 

Дослідження присвячене народному декоративному мистецтву Українського Полісся, одному із найунікальніших регіонов слов'янського світу, його прабатьківщині. Основи дослідження – польові автохтонні матеріали, зібрані автором, учасником у роботі експедицій з 1960 по 2008 рр.

 
 

85.12(4УКР5)я61
В 55

Вишивані скарби. Східна Бойківщина [Текст] : альбом / упоряд. Д. Петречко; відп. за вип. О. Ананьєв; літ. ред. В. Нечай. - Дн-ськ : АРТ-ПРЕС, 2015. - 95 с. : іл. - ISBN 978-966-348-374-0

Альбом «Вишивані скарби. Східна Бойківщина» є другим збірником вишиваного одягу Бойківщини. У першому зібрано світлини вишиваного одягу бойків, виселених із Бескидів (сучасна територія Республіка Польща) на південь України в 1951 році.

Основою даного альбому є світлини вишитого одягу східних бойків. Це сучасні аматорські фото моделей у вишиваному одязі минулого століття, а також старовинні світлини, зібрані під час подорожей по східній Бойківщині. На основі цих світлин розроблено узори, які можуть бути використані майстринями-вишивальницями та дизайнерами як зразки для створення моделей сучасного одягу.

 
 

         391(=161.2)(084)
         К 71

         Косміна, Оксана Юліївна. Українське народне вбрання [Текст] = Украинская народная одежда = Ucrainian folk costume / О. Ю. Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2017. - 64 с. : фот. кольор. - ISBN 966-8137-32-9 : 94.00 грн
Книга укр., рос., англ. мовами 

       Видання знайомить читача з оригінальними зразками традиційного вбрання українців кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя, що зберігаються в музеях Києва, Харкова, Львова, Чернігова, Запоріжжя, Переяслава-Хмельницького і приватних колекціях. Альбом містить інформацію про регіональні особливості українських строїв, змінює старі стереотипи, демонструючи український національний одяг в усьому його багатстві та розмаїтті.

 
 

75.031.2(=161.2)(477.63)(084)
П 30

Петриківський розпис. Джерела [Текст] : книга-альбом / координатор проекту Н. Прибєга; авт. тексту О. Шестакова ; пер. резюме англ. Ю. Сірош; фото. С. Вовк. - К. : Мистецтво, 2018. - 79 с. : кольор.іл. - Укр. та англ. мовами. - ISBN 978-966-577-263-7

Майстри із с. Петриківка (Дніпропетровська обл.) створили унікальний пласт українського мистецтва, визнаний у світі як феномен національного художнього мислення. У 2013 році ЮНЕСКО надало цій своєрідній «візитівці» України статус всесвітньої нематеріальної культурної спадщини. У виданні репродуковано розписи Т. Пати, Н. Білоконь, П. Павленко, Г.Ісаєвої, Н. Тимошенко, В. Вовка, твори яких зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

 
 

85.120.8(4УКР)я61
К 66

Михайло Коргун. Творча спадщина [Текст] = Michael Korhun. Creative heritace : альбом / [упоряд. Ю. Самойленко]. - Полтава : АСМІ, 2009. - 247 с. : ил. - Текст : укр., англ. - Бібліогр. : с. 244-247. - ISBN 978-966-182-065-3 (в опр.) 

В альбомі представлене новаторське мистецтво видатного різьбяря другої половини ХХ – початку ХХІ століття Михайла Коргуна – українця, що живе у США. 
Ця книга про художника, який своїми творами передає почуття й ідеали сучасників, відновлює глибинні образи народної свідомості, що складалися століттями.
Це книга про художника високої професійної і загальної культури, новатора, із загостреною здатністю метафоричного образного мислення в матеріалі, який не лише дивує глядача, але й спонукає його до творчої активності.

 
 

745.5.031.2(=161.2)
М 69

Михалевич, Ірина. Українська народна писанка [Текст] / І. Михалевич. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 64 с. : кольор.іл. - (Традиції поза часом). - Бібліогр. наприкінці вид. - ISBN 978-617-12-5911-9 

У давнину казали; коли  даруєш писанку, то ніби вручаєш листівку з найтеплішими побажаннями… Аде у візерунках та химерних переплетіннях рисок, ліній і завитків закодовані послання на щастя, долю і добробут. Утім писанка – це не лише вітальна листівка, а й споконвічне джерело мудрості українського народу. Традиція розписувати писанки передавалася із покоління в покоління. Процес розпису є сакральним дійством, під час якого необхідно думати про світле, хороше та приємне.

 
 

   85.126.7(4УКР)
   У -45

   Українська народна іграшка [Текст] : всеукраїнська виставка:Альбом-каталог / Автор-упорядник Є.Шевченко; Автор-упорядник Є.Шевченко. - К. : Народні джерела , 2006. - 96 с. - (Скарби українського народного мистецтва). - ISBN 966-95170-1-6 

   Українці належать до когорти цивілізованих етносів світу, що зберегли унікальну національну культуру, у тому числі іграшкову. Як відомо, найдавніші пам’ятки прототипів іграшок знайдено на терені українських земель під час археологічних розкопок поблизу м. Мізина на Чернігівщині.

   Сучасне народне іграшкарство як різновид художньої творчості було досить широко представлене на всеукраїнській виставці «Українська народна іграшка», що відбулася у 2006 році у виставковій залі Національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві.