«Чиста Україна – чиста Земля»
Перегляд виставки

 
 

1560647
630.26(075.8)
А 26

Агролісивництво: еколого-збаласнований розвиток.- К., 2019

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісивництво», розглянуто особливості планування лісових ландшафтів, лісового насінництва і посадкового матеріалу, вимог до норм внесення поживних речовин для лісових розсадників, боротьба з хворобами і шкідниками деревних порід, механізації технологічних процесів.

 
 

1553586

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових ягідних культур від шкідників і хвороб.- К., 2016

Садівництво – важлива галузь аграрного сектора сільського господарства України, що забезпечує населення високоякісною продукцією харчування, а промисловість сировиною.
Глобальне потепління клімату зумовило зміни в розвитку фітофагів і фітопатогенів плодових і ягідних культур.

Для збільшення виробництва плодів і ягід в Україні необхідно активніше впроваджувати сучасні технології їх вирощування, важливою складовою яких є система інтегрованого захисту насаджень від шкідників і хвороб.
У виданні наводиться характеристика шкідників та хвороб плодових і ягідних культур, що мають поширення в Україні, та системи інтегрованого захисту насаджень від них.
Зацікавить фахівців із захисту рослин, агропромислового комплексу, науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів і студентів біологічних та аграрних вузів.

 
 

1505154
631.147
Б 37

Екологічні проблеми землеробства/ І.Д. Примак, Ю.П. Манько.- К.: Центр учбової літератури, 2010

Виствітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії грунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь, декальцінації і дегуміфікації, агрофізичної і фізикохімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України.

 
 

1479581
631.147
Б 37

Бегей С.В. Шувар І.А. Екологічне землеробство: підручник- Львів: Новий світ – 2000., 2007

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту.
Може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами сільськогосподарського виробництва АПК.

 
 

1560530
630.18(075.8)
Б 77

Бойко Т.О.Екологічне лісознавство: навчальний посібник.- Херсон: Олді-плюс, 2019

 Видання навчального посібника містить інформацію в розрізі сучасних уявлень в області екологічного лісознавства (вчення про природу лісу). Даний посібник містить розділи з біології, екології, екології лісу, його природне поновлення лісу, росту й формування лісу, взаємодії деревних порід в екосистемі, динаміці лісу, лісовій тинаметії.

 
 

15722312
628.47
Х 45

Хільчевський В.К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля : навч. посіб.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2019

Викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, ґрунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля (природні води, ґрунти). Розглянуто пріоритетні нормативні документи, що регламентують діяльність у сфері поводження з відходами, направлену на охорону навколишнього природного середовища.