Микола Куліш – Великий Протестант «Українського Розстріляного Відродження»
Перегляд виставки

 
 

1438543
84(4Укр)6
Л13

Юрій Лавріненко. Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933: Поезія – проза – драма- есей/ Підгот. тексту, фахове редагування і передм. проф. Наєнко М.К. –К.: Вид. центр «Прсвіта, 2001.- 794 с.

Ця книга являє собою поліпшене перевидання «Антології», яку опублікував у 1959 році активний учасник літературного процесу в тогочасній українській діаспорі Ю.А. Лавриненко. Унікальність книги в тому, що вона дає достатньо широке (почасти – суб’єктивне) уявлення про естетичну вартість української літератури 20 - 30-х років ХХ ст. і водночас – про масштаби репресій, які чинила радянська влада проти тієї літератури і її творців. Упорядник не лише зібрав «під одним дахом» кращі здобутки тогочасної літературної творчості, а й запропонував свою критичну інтерпретацію їх, котра до сьогодні  не втратила своєї актуальності і наукової цінності.

 
 

0248469
У2
К90

Куліш Микола. П ’єси, листи / Микола Куліш. – К.: Дніпро, 1969. – 414 с. 

До збірки творів видатного українського радянського драматурга Миколи Куліша  ввійшли кращі його  п’єси: сільська трилогія («97», «Комуна  в степах», «Прощай, село»),  драма «Патетична соната» та інші.

 
 

1315597
У2
К90

Куліш Микола. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.1: П ’єси/ Упоряд., підгот. текстів, вст. cтаття та коментар Л. С. Танюка. – 509 с.

Творчість видатного українського драматурга (1892 – 1937)  мала величезне значення в розвитку національної літератури та театру. Сподвижник талановитого реформатора сцени Леся Курбаса, учасник літературних дискусій 20-х років, митець, наснажений революцією і покликаний нею до пера, – він був незаконно репресований у часи культу особи Сталіна. І лише тепер, зокрема в цьому виданні, 
з’явилася можливість представити його доробок якнайповніше.

До першого тому ввійшли п’єси «Отак загинув Гуска», «Хулій Хурина», «Зона», «Закут», «Вічний бунт» та інші. 

 
 

1315595
У2
К90

Куліш Микола. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2: П ’єси, статті, виступи, документи, листи, спогади про письменника/ Упоряд., підгот. текстів, вст. cтаття та коментар Л. С. Танюка. – 878 с.

У другому томі – п’єси «Патетична соната», «Маклена Граса» (в нових варіантах), статті, виступи автобіографія та уривки з записника Миколи Куліша, а також його листи.

 
 

м1479758
У2
К90

Маклена Граса: П’єси / Микола Куліш; Худож. О.В. Семякін. – Х.: Важпромавтоматика, 2007. – 416 с. – (Серія «Грамота»)

У видання М. Куліша увійшли найбільш значні драматичні твори автора «Маклена Граса», «Народний Малахій», «Мина Мазайло» та «Патетична соната», яка представлена тут з двома різними варіантами останньої дії. Книжка розрахована на широке читацьке коло.