Основи інноваційної та інженерної творчості.
Перегляд виставки

 
 

1452054
347.77(477)
Д 75

Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2004

У посібнику розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізовано проблеми, пов’язані з охороною і захистом авторського права та суміжних прав.

 
 

1533977
347.77
Х 69

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст]навч.посіб./ Є.І.Ходаківський , В.П. Якобчук, І.Л.Литвинчук- К.: «Центр учбової літератури», 2014

Дослідження присвячені комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності.

 
 

1491619
347.77(477)
Б 17

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання,2008

Розкрито комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя. 

 
 

Ф1567963
001.894
М 31

Маслова Т. Енциклопедія видатних винаходів/ Тетяна маслова.- Харків: Вид-во «Ранок», 2019 - 32с.

Як люди придумали колесо? Хто першим прокотився на автомобілі? Кому спало на думку передавати голос через кілометри? І коли люди, полетять на Марс? «Енциклопедія видатних винаходів» знайшла відповіді на ці та ще багато інших запитань. Дізнайся, як звичайні люди змінили світ. А може, ти один із них?

 
 

1512132
30 у
І-73

Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття: каталог найвагоміших перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій Галицьких кмітливців.- Івано-Франківськ, 2010

Каталог є започаткуванням формування бази довідкових відомостей про напрацьований інтелектуальний продукт жителями Галицького краю відповідно до заході. Програми розвитку науково-технічної та іноваційної діяльності області.