«Наука, технології, інтелект в інноваційних процесах»
Перегляд виставки

 
 

Дичковська О.В. Системи технологій промисловості [Текст]:навч.посіб.-270 с.-К., 2007

В виданні розглянуто системи технічних і виробничих процесів одержання продукції в різних галузях промисловості, їх технічний і технологічний розвиток, можливості впровадження нових технологічних схем і процесів. Висвітлено особливості використання сировини, паливно-енергетичних ресурсів, відходів виробництв. Наведено техніко-економічних ресурсів, відходів виробництв.

 
 

Дубровська Г.М. Системи сучасних технологій. - 352 с.-К; Центр навчальної літератури, 2004

У виданні коротко розглядається зміст практично всіх сучасних технологічних процесів виробництва матеріалів і продуктів (крім харчової та медичної галлузі). Поряд із традиційними питаннями з обробки металів і сплавів, які застосовуються в міжгалузевих технологіях, видання також містить розділи, присвячені методам оптимізації технологічних процесів з точки зору економічної оцінки виробництва кінцевого продукту чи виробу.

 
 

Гальченко В.Я., Сторчак А.В. Вимірювання електричних та магнітних величин // Український метрологічний журнал.- 2021.-№1.,С 5-9

Для досягнення максимально ефективного використання інформації в новому цифровому світі необхідно, щобусі джерела інформації не тільки були доступними для людей, але також і мали машинозчитувальні формати У такому разі інформацією зможуть оперувати машини – вона буде «придатною для машин» і стане основою для нових застосувань штучного інтелекту.

Стаття розкриває новий багатопараметровий експрес-метод вихрострумового вимірювання радіальних приповерхневих профілів електрофізичних параметрів циліндричних об’єктів контролю з апріорним накопиченням інформації щодо них.

 
 

Обробка Технологічних рідин. - 316 с.-Херсон, 2018

У виданні представлені відомі на сьогоднішній день методи обробки рідин – теорія, розрахункові формули, обладнання для проведення процесів, технологічні схеми. Особлива увага приділяється підготовці води для котелень, а також очищенню стічних вод підприємств теплоенергетики, побутових стоків та інших виробництв.

 
 

Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в агрономії [текс]: навч. Посіб./ Н.Т.Тверезовська, А.В. Нєлєпова.- К.: «Центр учбової літератури», 2017.- 276с.

Використання інформаційних технологій в аграномії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В виданні систематизовано специфіку інформаційної діяльності агранома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформації агропромислового комплексу. Розкрито сутність інформаційних систем і технологій в агрономії, описано технології експлуатацією спеціалізованого програмного забезпечення, використання локальних та корпоративних мереж, Інтернет-технологій.