«Новації – невичерпний ресурс економіки»
Перегляд виставки

 
 

Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України.-438 с.- Херсон, 2017

Видання підготовлено науковцями Інституту водних проблем і меліорації, Інституту зрошуваного землеробства. Наведено наукові засади розвитку систем землеробства, галузей рослинництва та тваринництва, а також економічні засади розвитку аграрного сектору економіки південного регіону України.

 
 

Корнієнко С.І. Наукові підходи створення гібридів моркви.- 79 с.- Вінниця, 2016

У методології представлено наукові підходи щодо встановлення ботанічних та біологічних особливостей колекційного та селекційного матеріалу моркви за морфотипом, органогенезом, продуктивінстю, урожайністю, біохімічним складом, стійкістю до біо- і абіотичних факторів, лежкістю, придатністю до механізованого вирощування та переробки. Детально представлено питання створення і прискореного розмноження вихідного матеріалу для гетерозисної селекції гібридів моркви з використанням методів культури ізольованих тканин in vitro/ надано характеристику перспективних ліній і гібридів F1

 
 

Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України.- 459 с.- Херсон, 2018

Пропонується технологія вирощування пшениці озимої,  адаптована до погодних умов зони і змін клімату, яка забеспечує одержання високих урожаїв зерна в посушливих умовах півдня України. Показано вплив кожного агротехнічного заходу і погодних умов на врожай і якість зерна.

 
 

Рисові зрошувальні системи.- 435 с.- Херсон, 2018

Наведено особливості технології вирощування рису в Україні режими його зрошення і відповідні технології водокористування за способами поливу, водогосподарські розрахунки елементів таких систем, конструкції поливних карт, заходи з їхнього покращення, розрахунки зрошувальної та дренажно-скидної мереж, розглянуто критерії і методи оцінювання еколого-економічної ефективності функціонування рисових систем.

 
 

Системи сучасних інтенсивних технологій/ Городецький О.С., Коваленко Р.В..- Київ : КНТ, 2017

Матеріал розгорнутий в виданні націлений на підвищення рівня конкурентоспроможності українського фахівця, його мобільності на європейському ринку освіти та праці.
Наведено методику виконання практичних і самостійних робіт: агрономічного районування с.-г.  культур, характеристики технологій з різним рівнем інтенсифікації виробництва, ролі сорту в інтенсифікації землеробства та сучасних технологій вирощування польових культур.