Виставка-перегляд «Україна- аграрна країна»
Перегляд виставки

 
 

Ф1553601
633.1(03)
З-46

Збірник «Здоров’я рослин: Озими зернові –пшениця, ячмінь, жито».- Київ, 2016.- 154 с.

Розкривається тема вимог швидкоплинного часу, маркетинговий аналіз ринку, запити читачів та партнерів, розуміння потреб створення продукту, який об’єднує у собі найсучасніші здобутки науковців, практичний досвід виробників, новітні технології компаній, які пропонують господарствам необхідні засоби виробництва. Аби бути успішним, коли дме вітер змін, потрібно не ховатися від нього, поставити вітрила.

 
 

Ф1553602
633.85(03)
З-46

Здоров’я рослин: соняшник: довідкове видання.-Київ, 2016.-152с.

У виданні розгорнуто розкрито тему вирощування, збирання, та зберігання соняшникової культури. Соняшник – порівняно молода сільськогосподарська культура, яку в якості олійної сировини вирощують близько 200 років. В Україні соняшник як польову культуру почали вирощувати в середені дев’ятнадцятого століття. На сьогодні соняшник є основною олійною культурою України. Серед світових виробників наша країна посідає друге-третє місце за валовим збором насіння цієї стратегічної культури.

 
 

Ф1553600
633.15(03)
3-46

Здоров’я рослин: Кукурудза: довідкове видання.- Київ, 2016.-144с.

У виданні надані сільськогосподарські найсучасніші здобутки науковців, практичний досвід виробників, новітні технології компаній, які пропонують господарствам необхідні засоби виробництва, як впливають кліматичні зміни на вибір гібридів кукурудзи і технологій вирощування й захисту посівів від хвороб та шкідників в умовах глобального потепління. 

 
 

Ф1553603
633.15(03)
3-46

Здоров’я рослин: Інтенсивний сад: довідкове видання.- Київ, 2017.- 144с
 
Високопродуктивні комерційні інтенсивні сади можуть містити від 1500 до 8000 і більше дерев на один гектар. Щоб досягнути найкращого результату, важливо дотримуватися певних правил: вірно обрати комбінацію сорту й підщепи, земельну ділянку для закладання саду тощо. Потрібні спеціальні знання і навички формування дерев та захисту їх від негоди, хвороб і шкідників. Зрештою, не останню роль грає ефективний менеджмент, використання техніки та робочої сили і секрети надійного зберігання зібраного врожаю.

 
 

1554187
635.649(02.064)
Г34

«Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях»: монографія / С.І. Корнієнко, О.П. Самовол, В.А. Кравченко, Р.В. Крутько, Т.А. Степаненко // За наук. Ред С.І. Корнієнко.- Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.- 248С.

У монографії відображено комплексну оцінку дикорослого, культурного і мутантного генофондів перців. Детально висвітлено питання походження, розповсюдження і критичного аналізу класифікацій видів роду Capsicum L. Наведено біохімічну, серологічну оцінки та оцінки селекційного-генетичного потенціалу видів, а також розкрито шляхи застосування в селекційному процесі екологічної пластичності, кореляційних зв’язків, ступеня домінантності та регресійного аналізу. Представлено оновлений список мутантних генів і молекулярног- генетичних маркерів, а також вказано перспективні напрямки їх застосуванн в селекційно-генетичних дослідженнях.
Книга розрахована на генетиків, селекціонерів, аспірантів, викладачів і студентів університетів та вищих навчальних закладів.

 
 

Ф1553647
635.1.8(075.8)
Ч-49

Чернишенко В.І., Пашковський А.І., Кирів П.І. Сучасні технології овочівництва відкритого грунту.- Житомир, Рута 2017.- 338 С.

В цьому підручнику описано особливості сучасних технологій вирощування овочевих культур у відкритому грунті з використанням систем крапельного зрошення. У даному виданні докладно викладається промислова технологія крапельного зрошення з фертигацією для вирощування різних сільськогосподарських культур.

Підручник призначено для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності плодоовочівництва і виноградарства у вищих навчальних закладах ІІІ- V рівнів акредитації, може бути корисним для фахівців агрономічних спеціальностей, наукових співробітників, а також фермерів.

 
 

1554192
635.615(02.064)
К 67


Корнієнко С.І. Методичні підходи добору та створення вихідного матеріалу у гетерозисній селекції кавуна. Монографія/ С.І. Корнієнко, О.В. Сергієнко, Р.В. Крутько.- Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.-106С.

Теоритично узагальнено та вирішено наукову проблему визначення та обґрунтування напрямів та принципів добору вихідного матеріалу кавуна для створення гетерозісних гібридів F1 та їх батьківських форм, донорські  властивості батьківських форм, прояв та кореляції ознак у гібридів та батьківських форм. Методами системного аналізу розроблено метод прогнозу прояву цінних господарських ознак у гібридів  F1 на соснові рівня прояву ознак у батьківських форм, що дозволяє скоротити процес створення гетерозисних гібридів та знизити витрати ресурсів.

Дослідження проведено у лабораторії селекції гарбузових культур інституту овочівництва і баштанництва НААН.

Видання розраховане на спеціалісті з селекції, генетики та насінництва баштанних культур, зокрема кавуна, а також можуть бути використані викладачами та аспірантами за даною тематикою досліджень.