Віртуальна виставка «Вишивальні традиції України»
Перегляд виставки

 
 

Ф1560431 иск
746.3.031.4 (477.83)
С59

Сокальська вишивка: Альбом / Гаврилів Н. - Львів : Апріорі, 2018. – 28 с.: іл.

В альбомі представлено фотографії схеми орнаментів і кроїв давніх сокальських сорочок з фондової збірки Музею народної архітектури та побуту у Львові.

Видання розраховане на викладачів і студентів художніх навчальних закладів дослідників української вишивки, майстринь і широкого кола шанувальників народного мистецтва

 
 

Ф1560379-иск ф1545624 аб
746.3.031.4 (477)
Ч 90

Чумарна М. Вишивання долі: Символіка і техніки шитва. - Львів: Апріорі, 2017. - 88 с. : іл.

Пропоноване видання - розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного буття людині в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі «Код української вишивки». Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров’я власного тіла; благополуччя сім’ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків.

Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.
Книга рекомендована найширшому колу шанувальників українського народного мистецтва

 
 

В1560422
746.3.031.4 (477.26)
С24

Свйонтек І. Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту: Перший мистецький альбом. – Львів: Апріорі, 2013. – 260 с. : іл.

Альбом «Покутські вишивки Прикарпаття» є першим альбомом  із серії «Вишивки галицького Прикарпаття», який присвячений покутській вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. У ньому розглядаються народні вишивки чоловічих і жіночих сорочок, «заборів» переміток. Покуття в техніці хрестика, «мережок» і «морщінок»,  типові узори (орнаментальні мотиви і композиції), їх місцеві назви, виділені основні типи вишивок та їх ареалі.

Альбом складається з трьох частин: загальної,; спеціальної та додатків. Мистецький альбом містить 64 таблиці; і близько 300 кольорових і чорно-білих фотоілюстрацій. У додатках подано перелік місцевих назв 336 узорів вишивок Покуття, покутських джерел, опублікованих авторських статей і фотоілюстрацій типажів у традиційному одязі, техніку «городенківських мережок» (розшивок) та «морщінок» («кафасор») тощо.

Альбом розрахований на широке коло спеціалістів та на велике коло любителів вишивки.

 
 

В1560423 иск
746.3.031.4 (477.86)
П 48

Свйонтек І. Покутськи вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту: Навчальний посібник. Альбом другий. – Львів: Апріорі, 2018. - 92 с. : іл., табл., фото

«Покутські вишивки Прикарпаття. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту» є другим художнім альбомом із серії «Вишивки Прикарпаття», який присвячений покутським узорам вишивок у техніці хрестика кінця ХІХ ст. - першої половини ХХ ст. та їх побутуванню впродовж ХХ ст. І на початку ХХІ ст. У ньому розглядаються різні узори покутських народних вишивок чоловічих, жіночих сорочок і «заборів» переміток та їх місцеві назви. Систематизовано узори на фітоморфні (рослинні);зооморфні (тваринні), за походженням,  предметно-речові, космічні, цифрові.

Посібник уміщає таблиці із розводами хрестикових узорів автентичних вишивок сорочок Городенківського району, а також авторських фотоілюстрацій автентичних вишивок і типажів у традиційному одязі Городенківського району Івано-Франківської області.

Джерелами для пошуку автентичних вишивок послужили: фонди музеїв, поїздки в села; приватні колекції; виставки; фестивалі «Покутські Джерела»; «Дністрові Зорі», ювілейні свята сіл і міст Покуття.

Альбом розрахований на мистецтвознавців, етнографів, українознавців, краєзнавців, науковців, художників, музейників, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів і учнів шкіл для проведення уроків з краєзнавства, образотворчого мистецтва та художньої праці, колекціонерів, вишивальниць, керівників фольклорно-етнографічних колективів; як зразок для відтворення традиційного народного одягу початку ХХ ст.

 
 

Ф1086719 иск
745.18
К 21

Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка. – Київ: Наукова думка, 1983. – 133 с. : іл.

У монографії простежується розвиток народної вишивки на прикладі полтавського регіону, де найбільш яскраво проявилися її художні особливості. Проаналізовано музейні збірки, мистецтвознавчі, етнографічні джерела, а також наводяться матеріали, зібрані автором в експедиціях. Вишивка розглядається в комплексі з народним одягом та інтер’єром. Видання розраховане на художників, мистецтвознавців та шанувальників народного мистецтва.

 
 

1459065
85.126.9
К 21

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка. - К. : Либідь, 2005. - 159 с. : іл.

Книга знайомить читача з історією української вишивки від Х до ХХ століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва ХУІ-ХУІІІ століть; панського середовища ХІХ століття, звернення митців авангарду до традицій народної вишивки на початку ХХ століття.

Видання розраховане на учнів шкіл, студентів художніх закладів, викладачів народознавства, широке коло читачів, усіх, хто прагне навчитися вишивати.

 
 

Ф1542997
85.126.9(4укр)
С77

Старовинні українські узори для вишивання хрестом. Магія візерунка. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 143 с.

Сьогодні існує великій інтерес до української вишивки, до старовинних узорів, які прийшли до нас із сивої давнини. Наші предки вірили в те, що ружа, калина, лілія, листя дуба, птахи - не просто гарні та майстерно зроблені зображення, а давні обереги. Кожна вишивальниця, коли обирає орнаменти, керується власним розумінням народних традицій. У стародавні часи основні орнаментальні мотиви містили елементи символіки різних культів, у них було відбито вірування слов’ян. Орнамент був своєрідним заклинанням і  замовленням, його наділяли захисними функціями. Вишиванка на одязі була оберегом. В альбомі розглянуто символи основних популярних елементів старовинних орнаментів.

 
 

Ф 1363537
85.186-9я6
У 45

Українська вишивка. Альбом. - К. : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл.

У багато ілюстрованому виданні, побудованому на матеріалах музейних колекцій України, висвітлено історію розвитку української вишивки. В  альбомі показано також роль і місце вишивки в оформленні народного одягу т житла. Видання розраховане як на  спеціалістів та на широке коло любителів народного мистецтва.