В очікуванні на виставу: віртуальна виставка до 100 річчя з часу заснування Лесем Курбасом театру «Березіль»
Перегляд виставки

 
 

1544382кп хр 1544383 иск
85.334.3(4УКР)6-8Курбас
Г 67

Горак Р.  Втеча у прірву: есеї про Леся Курбаса. – Львів : Апріорі, 2016. – 600 с.

У новій книжці львівського письменника Романа Горака простежується життєвий і творчий шлях великого реформатора українського театру Леся Курбаса. Книжка побудована на документальній основі, яка досі залишалась поза увагою дослідників. Основну увагу звернено на період життя і творчої діяльності, який передував його виїзду в Радянську Україну, де він сподівався реалізувати свої творчі задуми і вивести український театр на світовий рівень.

 
 

м1557008кп иск
792.2.071.2(477)(092)
К 61

Коломієць Р. Лесь Курбас. – Харків : Факт, 2018. – 119 с.

Автор видання – режисер, театральний історик і критик, педагог, перекладач, доктор філософії, професор Ростислав Коломієць пропонує читачам книгу про роль Леся Курбаса в мистецтві як спробу розгадки доленосних митей його життя і творчості. Адже феномен Леся Курбаса – загадка, й досі не розгадана театрознавцями, культурологами, істориками. Як юнак з Галичини з незакінченою вищою освітою, з невеликим акторським досвідом у трупах етнографічно-побутової естетики зумів створити вистави на рівні з вищими досягненнями європейської режисури, більше того – створити український театр.

Посилання на книгу

 
 

ф1565669кп иск
792.2.071.2(477)(092)
К 93

Курбас: нові світи = Kurbas: new worlds. – К. : Мистецький Арсенал, 2019. – 264 с. : фот.

Книга вийшла за результатами одноіменного проєкту-виставки у Мистецькому арсеналі восени 2017 року. Виставка мала на меті дослідити Курбаса як театрального режисера. Вона складалась з двох частин. Першу частину присвячено експериментальній творчості Леся Курбаса та Мистецького об'єднання «Березіль» у Києві (1922–1926). Другу – виставам у Харківському державному театрі «Березіль», де Курбас працював протягом 1926–1933 років. За чотири роки Мистецьке об'єднання «Березіль» перетворилося з малої майстерні для молодих акторів на організацію з сотнями учасників, яка радикально міняє театральне обличчя України. Постановки «Березіля» були представлені на міжнародних виставках у Парижі  та Нью-Йорку.

Посилання на книгу

 
 

1532689кп хр
85.334.3(4УКР)6-8 Курбас
М 15

Макарик Ірина. Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років. – 2-ге вид., доп. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 351 с.

Спираючись на друковані та недруковані спогади, журнали, листи, газети, афіші, маніфести, протоколи режисерських лабораторій і зборів театральних колективів, канадська дослідниця Ірина Макарик аналізує творчий доробок Леся Курбаса, радянські культурні практики й експерименти 1920-х років. Це розлогий екскурс у постколоніальну царину: крізь призму новаторських, та навіть скандальних шекспірівських постановок Курбаса розглянуто поняття універсальності, цінності, канону, класики, високої/низької культури, ідеології, влади, імперського/колоніального, периферії/центру. Зосередившись на питаннях модернізму, перекладу, народництва, автора, ідеології, тексту, Ірина Макарик показує, що в СРСР боротьба за новий культурний лад була так само нелегкою і суперечливою, як боротьба за новий політичний, соціальний і економічний устрій.

Посилання на книгу

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К. : Факт, 1998. – 469 с. 
 

1453605кп хр
85.334.3(4УКР)6
К 67

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К. : Факт, 1998. – 469 с.

Запропонована книга — перша монографія, у якій здійснено дослідження евристичних художніх моделей Леся Курбаса, засновника національного українського модерного театру XX століття. Ця праця є сучасним історико-теоретичним дослідженням, в якому багатий фактологічний матеріал вводиться в широкий контекст філософії та культури доби Курбаса – доби модерну та класичного авангарду, Штайнера і Флоренського, Станіславського та Мейєрхольда, Крега та Рейнхардта. Окрім того, ця книга є однією з перших у сьогоднішньому українському театрознавстві спроб поєднати історіографію та сучасну теорію. Текст книги синхронізує життя і творчість режисера – «людини, яка була театром» – з хронологією європейської культури ХХ сторіччя. Створений Майстром театральний простір з його невичерпною, потужною творчою енергією, розглядається автором як модель функціонування культурних механізмів, як «perpetuum mobile життя».

Посилання на книгу

 
 

1200477 иск
85.334.3(2Ук)7
Б 72

Бобошко, Ю. М. Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. — К. : Мистецтво, 1987. — 197 с.

Про Курбаса-режисера, який організував кілька театральних закладів, поставив на їхніх сценах понад два десятки вистав і стільки ж вистав режисерської молоді запліднив оригінальними художніми ідеями, мислителя й теоретика театру, що залишив цілий ряд ґрунтовних праць, ідеться в цьому виданні. Автор закликає осягнути велич Курбасового таланту, пройти з ним поруч протягом його буремного життя, сповненого невсипущим творчим горінням.

 
 

1258408 иск
85.334.3(2Ук)7
К 93

Курбас Л. Березіль : із творчої спадщини. — К. : Дніпро, 1988. — 518 с.

Пропонована книга є першою ґрунтовною спробою відкрити духовну спадщину видатного митця-новатора, чия вулканічна енергія, широка ерудиція, допитлива думка, пристрасна творчість можуть прислужитися актуальним завданням розвитку сучасного українського театру. У виданні зібрано лише частину матеріалів Курбасової теоретичної та педагогічної діяльності, більшість із яких зберігається у фондах Музею театрального, музичного і кіномистецтва України, Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, музею Харківського державного академічного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

Посилання на книгу

 
 

Ф1336239 иск
85.334.3(2Ук)7
М 75

Молодий театр : Генеза. Завдання. Шляхи. — К. : Мистецтво, 1991. — 318 с.

«Молодий театр», створений Лесем Курбасом, став неабияким явищем в історії українського сценічного мистецтва, хоч і проіснував усього близько трьох років. Серед авторів цього збірника – сам Лесь Курбас, колишні актори «Молодого театру», а також ті, кому пощастило бувати на виставах талановитого колективу: літератори М. Семенко, М. Вороний, Я. Савченко, В. Ярошенко, театральні діячі – Д. Антонович, П. Рулін, В. Максимов.

Посилання на книгу

 
 

1430959кп куц
85.334(4УКР)6
К 93

Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників. Документи / Заг. ред., передмова , приміт. В. Ревуцького. – Балтимор-Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с.

Ця збірка – перше видання, яке широко висвітлює життєвий і творчий шлях Леся Курбаса – актора, режисера і учителя. Автори спогадів – відомі діячі мистецтва та літератури, що були свідками або учасниками театрального процесу тих часів, коли жив і працював один із творців українського театру. Серед них – його гімназійний і університетський товариш Хома Водяний, артисти та режисери Іван Мар’яненко, Василь Василько, Мар’ян Крушельницький, Валентина Чистякова, Любов Гаккебуш, Ірина Стешенко, Роман Черкашин, Остап Вишня та багато інших.

 
 

ф 1428927кп иск
85.334.3(4УКР)6
К 93

Курбас, Л. Філософія театру. – К. : Основи, 2001. – 917 с.

«Вистава живе, поки її грають. Після того вона живе у враженнях тих, хто її бачив. Поки живуть вони. На тому все уривається… У випадку Курбаса і його «Березоля» скороминущість помножується тим, що враження глядачів роками та десятиріччями переслідувалися й глушилися. Тут кожне зернятко тексту, хоч би яке неповне й неточне, заслуговує на оприлюднення», – писав у своїх спогадах Юрій Шерех (Шевельов). Саме його думкою про важливість «кожного зернятка тексту» керувалися упорядник і редактор цього видання. Збірник – спроба дати українському читачеві, театрознавцеві, теоретикові та практикові сцени Курбасів теоретичний доробок як певну цілісність – по-своєму різнорідну, але разом із тим внутрішньо організовану й структуровану. Укладач сподівається, «що вдумливий читач, свідомий усіх міражів та оман, на які була надто щедра новітня доба, зуміє все ж відчитати й збагнути Курбасове послання. Адже Лесь Курбас – автор, досі як слід не прочитаний».

Посилання на книгу