«Біль! Повна душа болю!»
Перегляд виставки

 
 

1459209 аб
84(4УКР)6-44
Т98

Тютюнник Г.М. Облога [Текст] : вибрані твори / Г. М. Тютюнник. - 3-тє вид. - К. : Пульсари, 2005. - 832 с. 

У повісті «Облога» Григір Тютюнник правдиво розповідає про важке життя підлітків під час Другої Світової війни. Правдивість зображуваних характерів, художня майстерність у відтворенні людських вчинків, емоцій – це те, чим найбільше приваблює творчість Григора Тютюнника. Творчі принципи письменника, весь його лад душі, а відтак і стиль, позначені яскравою індивідуальністю митця.

 
 

м1556443 аб
821.161.2'06-3
Т98

Тютюнник Г.М. Вогник далеко в степу [Текст] : вибрані твори / Г. М. Тютюнник. - К. : Знання, 2018. - 206 с. - (Скарби). 

До пропонованої збірки творів Григора Тю¬тюн¬ника ввійшли кращі повісті й опо¬відан¬ня письменника. Їх персонажі — прості люди, життя яких припало на важкі післявоєнні роки¬. Автор писав лише про те, що він добре знав і пережив сам. Тому кожен твір збірки — це портрет часу, неприхована¬, часом болісна правда про людей, яку письменник бачив серцем і прагнув донести новим поколінням. Книга нагадує нам про вічні цінно¬сті, учить чесності, людяності, шанобливого ставлення як до ми¬нулого, так і до людей, що живуть поруч із нами.

 
 

1244228аб
84(2=Укр)7-4
Т98

Тютюнник Г.М. Завязь [Текст] : повесть, рассказы / Г. Тютюнник ; пер. Н. Дангулова. - К. : Дніпро, 1988. - 335 с. - (Радуга).

До книги відомого українського радянського письменника (1931–1980), лауреата премії імені Лесі Українки, увійшли твори, вже знайомі читачеві. Повість «Облога» написана від імені підлітка, який потрапив в центр військових дій; кращі розповіді збірки – своєрідні мікроповісті, що зображують народне життя в усіх його проявах.

 
 

1561809 аб
821.161.2`06-31
Т98

Тютюнник Г.М. Дивак [Текст] : вибрані твори: [для дітей мол. шк. віку] / Г. М. Тютюнник. - К. : Знання, 2018. - 160 с. - (Скарби : молодіжна серія).

Твори Григора Тютюнника (1931-1980), включені до цієї збірки, по праву можна назвати маленькими шедеврами. Читаючи їх, переймаєшся і болем пораненої війною дитячої душі, і трепетом та ніжністю героїв у ставленні до навколишнього світу, гармонії з яким вони прагнуть, і великими та малими людськими проблемами, багато з яких до цього часу належним чином не осмислені й не вирішені. Персонажі творів Григора Тютюнника стають нам до болю рідними і залишаються в серці на все життя.

 
 

1550103 аб
821.161.2'06-31-32-34-93
Т98

Тютюнник Г.М. Климко [Текст] : повість, оповідання, казки / Г. Тютюнник ; [худож.-оформ. М. Олійник]. - К. : Знання, 2017. - 287, [1] с. : іл. - (Скарби : молодіжна серія). 

Повість «Климко», низку оповідань, а також казки, включені до цієї збірки, по праву можна назвати маленькими шедеврами. Зі сторінок книги постають «обпалений» війною, світлий хлопчик Климко, самотня старенька бабуся Вуточка, що з надією чекає повернення з армії своїх синів, працелюбний і безкомпромісний юнак Іван Срібний, багато інших персонажів. Письменник змальовує правдиву картину життя того часу з його радощами, великими і малими людськими проблемами.

 
 

1556441 аб
821.161.2'06-321.2
Т98

Тютюнник Г.М. Три зозулі з поклоном [Текст] : вибрані твори / Г. М. Тютюнник. - К. : Знання, 2018. - 206 с. - (Класна література). 

Персонажі творів Григора Тютюнника (1931-1980) - прості люди, на долю яких випало жити у повоєнні роки ХХ століття. У буденних реаліях життя письменник уміє побачити їхню глибинну сутність, характерну ознаку часу, долю людини. Він любить тих людей, про яких пише; написане ним - завжди вистраждане до глибини душі. Тому кожне його оповідання, новела чи повість сприймаються як сповідь. Добірна і точна мова персонажів, за нею можна безпомилково визначити характер, моральне обличчя, а нерідко і професію того, хто говорить. Читача зворушують у його творах правдивість, щирість, самобутній характер оповіді, але найбільше - самовідданість і милосердя людської душі.

 
 

1556459 аб
821.161.2'06-3
Т98

Тютюнник Г.М. Чудасія [Текст] : повісті та оповідання / Г. Тютюнник. - К. : Знання, 2017. - 239 с. - (Класна література).

До пропонованої збірки творів Григора Тютюнника ввійшли дві повісті («Облога» і «День мій суботній»), дві новели та низка оповідань. Їх персонажі - прості люди, на життя яких, за словами героя новели «Чудасія», випало три голодовки і три війни. Автор писав лише про те, що він добре знав і пережив сам. Тому кожен твір збірки - це портрет часу, неприхована, часом болісна правда про людину, яку письменник бачив серцем і прагнув донести новим поколінням. Книга нагадує нам про людські цінності, учить чесності, людяності, шанобливого ставлення до минулого і до людей, що живуть поруч із нами.

 
 

1405406 аб
84(4УКР)6-4
Т98

Тютюнник Г.М. Коріння [Текст] : оповідання, повість / Г. М. Тютюнник. - К. : Дніпро, 1978. - 291 с. 

До книжки ввійшли кращі твори письменника. Повість «Облога» та оповідання. Герої більшості оповідань - прості люди колгоспного села. Вони живуть в тяжкий повоєнний час. Змальовуючи складні життєві обставини тих днів, письменник створює правдиві образи сільських трудівників, які своїм діянням, вчинками утверджують високу народну моральність, людяність, чесність, справедливість. Збірка містить також спогади про брата – відомого письменника, автора «Виру» - Григорія Тютюнника.

 
 

ф1487277 аб
84(4УКР)6-44
Т98

Тютюнник Г.М. Степова казка [Текст] : казки та оповідання / Г. М. Тютюнник. - К. : Веселка, 2008. - 96 с. : іл. - (Українській дитині). 

Маленькі читачі творів Григора Тютюнника потраплять у чарівний світ рідної природи, навчаться розуміти її красу, уважно й шанобливо ставитися до «братів наших менших» і ще більше полюблять українське слово, неперевершеним майстром якого був письменник.

 
 

кр1423210 аб
84(4УКР)6-44
Т98

Тютюнник Г.М. Вибрані твори [Текст] : оповідання, повісті / Григір Михайлович Тютюнник. - Дн-ськ : Січ, 2000. - 449 с.

До однотомника ввійшли кращі твори з нетлінної спадщини відомого українського письменника.