«Цікава наука»
Перегляд виставки

 
 

1545650кп чз
22.1    
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Жива математика: математичні розповіді та головоломки. -К.: КМ-БУКС, 2016. -176 с.

Книга містить понад сотню різноманітних математичних задач і головоломок, для розв'язання яких читачеві достатньо знайомства з елементарною арифметикою і початковою геометрією. Лише незначна частина завдань вимагає вміння складати і розв'язувати прості рівняння. Подібні завдання, подані переважно у вигляді захоплюючих розповідей, легко читаються, добре розвивають логічне мислення та пам'ять.
Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто полюбляє цікаво і з користю проводити час дозвілля.

 
 

1562375кп чз 
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча алгебра. -Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. -336 с.:

Ця книжка — одна з найзахопливіших книжок про алгебру. У ній ця наука ніби відокремлюється від класної дошки, з якою вона тісно «зрослася» у свідомості більшості читачів, і переноситься у вільний простір, де знаходить найрізноманітніші застосування. Основне своє завдання автор вбачає у тому, аби прищепити читачеві інтерес до занять алгеброю та викликати у нього бажання самостійно усунути прогалини своєї математичної підготовки. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно більше про основні ідеї алгебри та про її застосування, ніж про це можна довідатися з десятків «шкільних» підручників та посібників. Книга перекладена багатьма мовами світу. Повний переклад українською мовою виходить уперше. Книга зацікавить усіх, хто хоче мати правдиве уявлення про математику, зокрема, — переконливі свідчення про можливості її практичного застосування.

 
 

1562377кп чз    
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча геометрія. -Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2018. -288 с. 

«Захоплююча геометрія» Якова Перельмана – одна з найзахопливіших книжок про геометрію. У ній ця наука, за словами самого автора, «відривається від класної дошки», з якою тісно пов’язувалася у свідомості пересічного читача, й виводиться у вільний простір – у ліс, поле, до річки, на дорогу, а згодом – у далекі моря та захмарні глибини простору. Часто ці розповіді ілюструються уривками з творів класиків літератури та висловами великих учених. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно більше про застосування геометрії, ніж про це можна довідатися з десятків «шкільних» підручників та посібників. Книгу перекладено багатьма мовами світу. Українською виходить уперше. Видання зацікавить не тільки тих, хто вже любить і займається математикою, а й усіх, хто хотів би мати про неї правдиве уявлення, зокрема, знати про її справжнє місце у нашому житті.

 
 

1562373кп чз  
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Жива математика. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. -240 с.

Книга «Жива математика» всесвітньо відомого популяризатора науки Я.І. Перельмана написана однією з останніх у його серії книг, присвячених захоплюючій науці. Однак після цього вона розглядалася автором як своєрідний вступ до цих книг. Складаючись з великої кількості різнорідних головоломок, цікавих оповідок та практичних порад, що мають математичну основу, книга відкриває завісу до деяких універсальних методів міркувань, характерних для математики як науки. Для читання книги не передбачається жодної спеціальної підготовки. Розв’язання багатьох головоломок під силу кмітливим учням навіть початкової школи, хоча над деякими з них може замислитися і знаний науковець. Книга перекладалася багатьма мовами світу, у тому числі й українською. Новий переклад на українську мову усуває прогалини попередніх, зокрема, в ньому в повному обсязі відновлюється авторський зміст за прижиттєвими виданнями та дбайливіше відображаються стилістичні особливості сталих україномовних конструкцій. Книга розрахована на усіх, хто полюбляє інтелектуальні розваги у години дозвілля. Особливо буде корисною для учнів, які дбають про розвиток своєї математичної кмітливості та розширення запасу математичних знань.

 
 

1495873кп чз 
22.122я73    
Ш 66

Шкільняк, Степан Степанович. Математична логіка. Основи теорії алгоритмів: навч. посібник. -К.: Персонал, 2009. -280 с.
    
 У посібнику викладено поняття і результати, які належать до основ математичної логіки і основ теорії алгоритмів. Вивчаються пропозиційна логіка, класична логіка першого порядку, а також інтуїціоністська та модальні логіки, формальні моделі алгоритмів і обчислюваних функцій, питання розв’язності та нерозв’язності, відносна обчислюваність, звідності. Наприкінці розділів наведено питання для самоконтролю, задачі та вправи для самостійного виконання. Для студентів спеціальностей “Інформатика” та “Прикладна математика”.

 
 

ф1508105кп хр чз  
22.1    
Б 95

Быльцов, Сергей. Математические игры, пасьянсы и фокусы. Занимательная математика для всей семьи. -СПб.: Питер, 2010. -160 с.
     
В книге собраны самые интересные и увлекательные логические игры, пасьянсы и фокусы.
- Математические игры.
- Игры с шахматной доской.
- Занимательные шашки.
- Необычные шахматные задачи.
- Домино.
- Уголки.
- Крестики-нолики.
- Домино-пасьянсы.
- Солитер-пасьянсы.
- Математические фокусы.
Решение этих занимательных задач доставит море удовольствия и радости! А кроме того, послужит отличным тренажером для развития интеллекта, тренировки памяти и активизации творческих способностей.

 
 

1481954кп чз   
22.6    
Г 46

Гибилиско, Стэн. Астрономия без тайн: Путеводитель. /Пер. с англ. и ред. В.Г. Сурдина. -М.: Эксмо, 2008. -592 с
     
Эта книга предназначена тем, кто хочет познакомиться с основами астрономии, но не собирается заниматься ею профессионально, кому интересно узнать о звездах и планетах, туманностях и галактиках, пульсарах и квазарах. Подробно и занимательно описываются многочисленные вопросы от самых простых до самых сложных и интересных. Даются подробные советы по выбору бинокля и телескопа для самостоятельного наблюдения за звездным небом. Задания для самопроверки помогут читателю проверить полученные знания.

 
 

1464438кп чз   
24я721 
Х 46

Химия и биология в таблицах и схемах. -Р.-на-Д.: Феникс, 2006. -222 с.
    
 Книга представляет собой справочник по курсу школьной химии и биологии, где в сжатой форме изложен материал в соответствии с действующей программой для средней школы. В части "Химия" изложены основные понятия, валентность и степень окисления, количественные отношения в химии, неорганические и органические соединения и многое другое. Часть "Биология" посвящена ботанике, зоологии, человеку и его здоровью, общей биологии. Работая с этим справочником, школьники смогут быстро подготовиться к занятиям, контрольным и лабораторным работам, экзаменам на протяжении всего учебного года. Удобное расположение материала в виде таблиц и схем, а также межстраничные ссылки значительно облегчают работу школьников.