Вчений, письменник, український націоналіст, радянський розвідник Віктор Домонтович

фото. Віктор Петров (Домонтович) 

Віктор Петров (Домонтович), мабуть, одна з найзагадковіших постатей серед видатних українців усіх часів. Досі, попри дослідження його біографії та діяльності,  немає однозначної думки – а ким же він був насправді.

Віктор Платонович походив зі священницької родини з традиціями в кількох поколіннях служіння церкві. Всі відомі предки майбутнього інтелектуала, як по батьківській, так і по материнській лінії були церковнослужителями та священниками.

Дід Віктора Петрова по батькові – Мефодій Наумович Петров мав нижчий розряд церковнослужителя, що не входив до складу церковної ієрархії, був дячком лікарняної церкви Катеринославських богоугодних закладів. Петров М. Був людиною доволі забезпеченою. Мешкав він у Катеринославі на Ярмарковій площі. Для своїх же дітей збудував на сусідніх вулицях ще п’ять будинків. Мефодій Наумович, завзятий книголюб, читав переважно світські романи і присвячував цьому майже весь свій вільний час. Розмовляв він лише українською. Отже, знання української мови і любов до книги Віктор дістав ще в дитинстві від дідуся Мефодія, у якого проводив літні вакації. Дід по материнській лінії Віктор Іванович Преображенський був ректором Катеринославської духовної семінарії. 

Коли Віктору виповнилося три з половиною роки, він втратив зовсім молоду матір, яка невиліковно хворіла на сухоти. Батько, Платон Мефодієвич після закінчення Академії забрав восьмирічного Віктора та переїхав до Одеси. З вересня 1904 по 1907 р. працював учителем закону Божого Одеського комерційного училища імені імператора Миколи I і водночас священником Олександро-Невської церкви при цьому ж училищі. В училищі навчавться і його син Віктор. Так батько намагався дати синові найкращу освіту. 

У 1913 році Віктор Петров по закінченні Холмської чоловічої гімназії вступив до Імператорського університету Св. Володимира в Києві. Студентські роки стали для Віктора часом напруженої роботи. Безперечно, він вирізнявться серед студентів-однолітків своєю ерудицією та працелюбством, ці риси він успадкував від батька.

Під впливом визначних учених, які на той час викладали в Київському університеті, відбувалося формування юнака В. Петрова як інтелектуала-гуманітарія. Саме тоді він починає цікавитись історією літератури, етнографією, започатковує свої перші наукові студії.

Роки студентської юності посприяли становленню В. Петрова як представника нового покоління української інтелігенції, нового типу митця-дослідника, поета-архівіста, музейного працівника, аналітика, упорядника словників.

По закінченні університету В. Петрова залишили на кафедрі російської мови та літератури історико-філологічного факультету для підготовки до посади професора. Так розпочалася його викладацька діяльність у вищій школі. 

Учителювання В. Петрова – це були роки, коли крім світової кризи, у самій Україні запанували непевні часи. У зруйнованому братовбивчим протистоянням у роки Української національної революції, знесиленому голодом Києві життя молодого Петрова-інтелектуала часто було вкрай складним і безрадісним. Свої враження про місто та його мешканців він яскраво передав на сторінках свого твору «Болотяна Лукроза». 

1924 р. В. Петров дебютує як прозаїк оповіданням «Розмови Екагартові з Карлом Гоцці». У 1928 році у київському видавництві «Сяйво» він дебютує прозовим твором «Дівчина з Ведмедиком». На обкладинці книжки зазначено ім’я автора – Віктор Домонтович. Перший роман Домонтовича не тільки захопливий екстравагантний любовний роман, але водночас це твір про ірраціональність історії, про зміну культурних орієнтацій і про трагічну розколотість людини, якій випало жити в кризову добу. Роман «Дівчина з ведмедиком» став доволі популярним у колах тогочасної  української інтелігенції, ним зацікавилася київська університетська молодь. Так в українській літературі з’явився прозаїк нової української генерації В. Домонтович. У 1929 року В. Петров написав роман «Доктор Серафікус». Упродовж 1929–1930 рр. у харківському видавництві «Рух» видаються біографічна повість «Аліна й Костомаров» та повість-есей «Романи Куліша».

У серпні 1941 року, після початку війни СРСР з Німеччиною, В. Петров разом із іншими працівниками української Академії наук перебував в евакуації в Уфі (сучасна столиця Башкоторстану).

Визначний учений зі світовим іменем В. Петров, маючи два докторських ступені, знаючи досконало кілька іноземних мов, коли над країною нависла смертельна загроза, добровільно виявив бажання допомагати в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками. Він був зарахований у розвідку і після відповідної підготовки його перекинули в район Харкова через лінію фронту для виконання завдань у тилу ворога. А у газеті «За Радянську Україну» у 1942 році, коли він перейшов лінію фронту і здався в полон гітлерівцям, з’явилася велика стаття, що викривала націоналіста і зрадника Петрова… Так упродовж десятиліть у сприйнятті далеких і близьких, колег по роботі, по науковій діяльності Віктор Петров буде вважатися «зрадником». 

Віктор Петров-Домонтович

У 1943 році В. Петрова запросили на посаду керівника кафедри етнографії Українського наукового інституту у Львові, а трохи згодом із відступаючими нацистами він опинився в Берліні. В 1945–1949 рр. розвідник працював у середовищі української еміграції в Баварії. Він мусив нібито вжитися в емігрантські кола, стати їхнім лідером та утримати від виїзду з післявоєнної Німеччини до Америки.

Петров майже все життя, починаючи з 1919 року, був пов’язаний із Академією наук України. Він працював виконуючим обов’язки секретаря Комісії для складання історичного словника Всеукраїнської академії наук, розробив принципи і програму складання цього словника. Він стає членом Етнографічної комісії ВУАН, створеного М. Грушевським, що поставила собі за мету сприяти збереженню культурних цінностей. Віктор Петров проходить шлях від нештатного співробітника Етнографічно-фольклорної комісії ВУАН до її очільника. Він був організатором всебічного вивчення професійних об’єднань минулого в Україні, зокрема, для вивчення такого цікавого явища як дніпровське лоцманство було організовано експедицію Етнографічної комісії при ВУАН, яка провела польові дослідження у лоцманських селах Лоцманська-Кам’янка, Старий Кодак, Широке та Сурські Хутори. Під час експедиції Петров познайомився й тісно спілкувався з академіком Дмитром Яворницьким. Підсумком масштабних досліджень стало цінне видання, що вийшло під редакцією В. Петрова та А. Лободи – «Матеріали до вивчення виробничих об’єднань. Дніпровські лоцмани», яке на сьогодні є найповнішим науковим дослідженням лоцманства дніпровських порогів. Петров провів цілу низку літературознавчих та історико-філософських досліджень. Він звертався до вивчення життя і творчості видатних особистостей, але особлива увага віддана Пантелеймону Кулішу. За 1925–1932 рр. вчений присвятив П. Кулішеві 18 наукових розвідок. Його докторська дисертація «Куліш в 40–50-ті роки» до цього часу лишається неперевершеною, вона засвідчила високі можливості автора в джерелознавстві.

Наукові праці В. Петрова Наукові праці В. Петрова Наукові праці В. Петрова

Учений археолог В. Петров на десятиліття випередив наукові гіпотези та концепції теорії етнологічної археології Л. Гумільова, Л. Бінфорда, В. Г Чайльда та інших. 

Ті, хто особисто знав Петрова, згадували його як людину високоосвічену, вченого світового рівня, що набагато випереджав свій час і був значно вищим за багатьох у тодішньому науковому середовищі. Людина виняткових здібностей і талантів, В. Петров виявив себе ще і яскравим інтелектуалом в українському науковому світі. Науковий доробок вченого за півстоліття склав до 200 праць з мовознавства, фольклористики, літературознавства й етногенезу. Частина його інтелектуальної спадщини й досі залишається в рукописах. Віктор Платонович Петров належав до числа Подвижників, для яких служіння Науці було першою і єдиною заповіддю життя.

 

Радимо прочитати: 

Андрєєв В.М. Віктор Петров: нариси інтелектуальної біографії вченого. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. (серія «Dniproviana»)
Брюховецький В. Знедійснення дійсности, або via Dolorosa навспак // Петров В. П. Розвідки. – Т. 1. – Київ: Темпора, 2013. – С.6-92.
Коляда І.А. Віктор Домонтович.– Харків: Фоліо, 2021.–  126 с. 
Чабан М.П. З роду Петрових. Матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова).– Київ: НаУКМА, 2012.– 82 с.

Радимо переглянути: 

 

Надія Литвиненко
за матеріалами з фонду ДОУНБ та інтернет-джерелами
фото з відкритих джерел Інтернету

Опубліковано: Лютий 2023