Журнал для археологів та істориків

Журнал «Археологія» – офіційний орган Інституту археології Національної академії наук України, що публікує наукові результати співробітників Інституту та вчених з України і зарубіжжя.

Журнал висвітлює теми, пов'язані з археологією та старожитностями в Україні й інших країнах, теоретичні та наукові дослідження, нові археологічні відкриття, дискусії, рецензії, хроніку, біографії видатних археологів минулого та сучасності, важливі дати в історії археології тощо.

В «Археології» висвітлюються теоретичні питання, пов'язані з давниною та археологічними дослідженнями в Україні від палеоліту до середньовіччя, міститься матеріал про археологічні карти України, звіти про важливі археологічні пам'ятки, документується наукове життя Інституту археології та інших археологічних установ в Україні. 

Ідея видання народилася після перетворення Археологічної комісії, офіційної наукової археологічної установи України, на Археологічну комісію Всеукраїнської академії наук (ВУАН) у 1924 році. За період діяльності Комісії було видано два «Коротких звіти Всеукраїнської археологічної комісії Української академії наук про її діяльність в галузі археологічних досліджень». Ці видання містили короткі ілюстровані звіти про археологічні розкопки й експедиції в Україні, організаційну діяльність ВУАН, пам'яткоохоронні заходи, а редакторами їх були відомі українські археологи М.Я. Рудинський та О.П. Новицький. Цей журнал став першим офіційним науковим виданням української археології. У наступні роки виходили окремі наукові видання, спочатку Комісії, потім Інституту історії матеріальної культури (після 1938 року – Інституту археології АН УРСР). У 1920–1930-х роках Археологічна комісія намагалася започаткувати систематичне офіційне наукове видання під назвою «Записки Всеукраїнської археологічної комісії». У бібліотеці Археологічного інституту зберігається том «Записок ВУАК» за 1930 рік, виданий у 1931 році в пам'ять про професорів В.Б. Антоновича та Ф.К. Вовка. У передмові зазначено, що цей том поклав початок систематичній публікації результатів роботи експедиції ВУАК, яка поєднувала археологічні та мистецтвознавчі дослідження.

У 1947 році, після війни, щорічний журнал «Археологія» почав публікувати наукові результати Інституту археології Академії наук УРСР. З 1947 по 1970 рр. головним редактором і членами редакційної колегії були доктор історичних наук, член-кореспондент АН УРСР П.П. Єфименко, член-кореспондент АН УРСР С.М. Бибіков, член-кореспондент АН УРСР Л.М. Славін та інші видатні вчені. 

У нинішньому форматі журнал виходить чотири рази на рік з 1989 року. Попередником журналу було однойменне видання, яке виходило один раз на рік (томи 1–24) у 1947–1970 рр. та чотири рази на рік (64 випуски) у 1971–1989 рр. Журнал включено до переліку наукових фахових видань Вищої атестаційної колегії України. 

За 56 років свого існування журнал опублікував понад  1500 статей і повідомлень, що висвітлюють польові та кабінетні дослідження в різних галузях археології, давньої історії та охорони культурної спадщини в Україні й інших країнах. За останнє десятиліття кілька випусків було присвячено археологічним особистостям і ювілеям: випуск, присвячений початку досліджень Трипілля (березень 1993 р.); випуск, присвячений початку досліджень Ольвії (лютий 1994 р.); випуск, присвячений 10-річчю заснування Міжнародного союзу академій наук (березень 2003 р.); випуск, присвячений 85-річчю заснування Національної академії наук України (квітень 2003 р.).

Головний редактор журналу – Віктор Чабай, член-кореспондент Національної академії наук України.
У фонді ДОУНБ зберігаються комплекти журналу за 1989–2022 роки.

 


Рекомендуємо ознайомитися:

Журнал «Археологія» // https://iananu.org.ua/vidannya/periodichni?id=177
Археологія (видання) // https://uk.wikipedia.org/wiki/

 

Ольга Міхутова
за матеріалами з фонду ДОУНБ та інтернет-джерелами

Опубліковано: Серпень 2023