2024 рік

Архів

 

Липень  2024 року

Нові надходження


 

Ф1575364кп оил
94(477.63)
К 59

Kozar, Pavlo Antonovych. Pilots of the Dnipro Rapids / P. A. Kozar ; comp. M. Chaban. - Dnipro : Lira, 2021. - 360 с.
 
Книга у каталозі

1575366кп оил
811.521(02.064)
А 90

Асадчих, Оксана. Змішане навчання усного японського мовлення: теорія і практика : монографія / О. В. Асадчих, Т. С. Дибська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. - 284 с.
 
Книга у каталозі

1575367кп оил
821.521'06.09(075.8)
Б 81

Бондаренко І. Японська література ХХ століття : підручник / І. Бондаренко, Ю. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Навч.-наук. ін-т філології. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. - 520 с.
 
Книга у каталозі

1575418кп хр
821.161.1(477)'06-1
В 39

Вечирко, Татьяна Витольдовна. Душа. Перезагрузка / Т. В. Вечирко. - Житомир : Вид-во Євенка О., 2010. - 64 с.
 
Книга у каталозі

ф1575491кп мп
75.031.4(477.63)(084)
Г 21

Гарькава, Тетяна Анатоліївна. Майстер-клас від Тетяни Гарькавої / Т. А. Гарькава. - Дніпропетровськ, 2015. - 23 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1575370кп чз, 1575371 аб
005:316.46
Г 34

Генкок, Кевін. Сьома сила. Подорож одного генерального директора у світ спільного лідерства / К. Генкок ; пер. з англ. Н. Палій. - Київ : Основи, 2020. - 312 с.
 
Книга у каталозі

1575372кп хр
821.161.2'06-1
Г 93

Губерначук, Сергій Григорович. У колисці мрій : збірка поезій, роздумів, афоризмів / С. Г. Губерначук. - Київ : Тропеа, 2022. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1575373кп чз
821.161.2.09(092)
Д 44

Диба, Алла Георгіївна. Найкраща лілея з родинного саду Косачів / А. Г. Диба, О. І. Шалагінова. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 256 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1575380кп чз
159.922.7(02.064)
Д 49

Діти і війна : монографія / В. Зливков [та ін.]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2023. - 221 с.
 
Книга у каталозі

1575478кп чз
821.161.2'06-311.6
Д 49

Діти Козацької Матері : історико-пригодницькі повісті та оповідання / упоряд., авт. передм., авт. прим. В. О. Шевчук, худож. В. В. Руденко. - Київ : Веселка, 2004. - 347 с. : іл. - (Козаченьки)
 
Книга у каталозі

1575375кп оил
811.521(075.8)
Е 28

Егава, Хіроюкі. Японська ієрогліфіка : навч. посібник / Х. Егава, О. І. Кобелянська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1575376 аб
821.161.2'06-31
Ж 15

Жадан, Сергій Вікторович. Anarchy in the Ukr / С. В. Жадан. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1575481кп чз
821.161.2'06
З-58

Зеров, Микола Костянтинович. Вибране / М. К. Зеров ; передм. і комент. Н. Ю. Тихоновська. - Харків : Фоліо, 2020. - 284 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
 
Книга у каталозі

1575382кп чз
159.9.07(07)
З-67

Зливков, Валерій Лаврентійович. Теорія та практика психологічних тренінгів / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2019. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1575379кп чз
159.922.7
З-67

Зливков, Валерій. Діти війни: теоретико-методичні і практичні аспекти психологічної допомоги / В. Зливков, С. Лукомська. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2022. - 96 с.
 
Книга у каталозі

1575384кп чз
821.161.2'06-31
К 53

Книжка заборон і таємниць : [антол. сучас. літ. для підлітків] / уклад., авт. передм. В. Арєнєв ; пер. з пол. Ю. В. Гордієнко ; пер. з рос. А. А. Пітек та ін. - Харків : Vivat, 2016. - 368 с.
 
Книга у каталозі

1575386кп оил
811.521'25(075.8)
К 63

Комарницька, Тамара Костянтинівна. Переклад різностильових текстів (японська мова) : підручник / Т. К. Комарницька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. - 672 с.
 
Книга у каталозі

1575487кп хр
373.2.016(477)(072)
Л 72

Лозинська, Євдокія Федорівна. Українське народознавство дітям дошкільного віку / Є. Ф. Лозинська. - Львів : Оріяна-Нова, 2008. - 208 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1575388кп хр
330.1(075.8)
М 31

Маслов, Анатолій Олександрович. Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Київський університет, 2021. - 559 с.
 
Книга у каталозі

Ф1575389кп чз
304.3(477)
М 36

Мацко, Ірина. Секрети українського щастя, або Хюге по-українськи / І. Мацко. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 208 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

ф1575492кп хр
343.541(477)(072)
М 54

Методичний посібник для фахівців, які впроваджують Типову програму для кривдників. Теоретична частина / авт.-упоряд.: О. Степанюк, О. Мельниченко. - Київ : [б. в.], 2020. - 316 с.
 
Книга у каталозі

1575391кп оил
81(100)(082)
М 74

Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. Вип. 2 (69) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. Л. Покровська. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2021. - 159 с. - (Бібліотека Інституту філології)
 
Книга у каталозі

1575393 кп хр
821.111'06: 741.5
О-63

Орвелл, Джордж. 1984 : графічний роман / Дж. Орвелл, К. Кост ; пер. з фр. К. Пітик. - Харків : Vivat, 2022. - 236 с. - (Мальопис)
 
Книга у каталозі

1575496кп чз
821.161.2'06-31
П 32

Підмогильний, Валер'ян Петрович. Місто : роман / В. П. Підмогильний. - Харків : Фоліо, 2022. - 318 с. - (Рідне)
 
Книга у каталозі

М1575400кп чз
821.161.2'06
Р 50

Рильський, Максим Тадейович. Мудрості від Максима Рильського : вислови, поради, роздуми, настанови, звернення, міркування про філософію буття / М. Т. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 264 с.
 
Книга у каталозі

1575402кп бф
343.223(477)(02.064)
Р 69

Романюк, Богдан Васильович. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: умови, порядок та перспективи розвитку цього субінституту : монографія / Б. В. Романюк, О. Ф. Бантишев. - Київ : Крок, 2019. - 343 с.
 
Книга у каталозі

1575499кп чз
821.161.2'06-31
С 17

Самчук, Улас. Марія. Хроніка одного життя / У. Самчук. - Львів : Оріяна-Нова, 2004. - 174 с.
 
Книга у каталозі

1575405кп оил
81'25(082)
С 80

Стиль і переклад : зб. наук. праць. Вип. 1 (7) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. В. Смущинська. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2020. - 287 с. - (Бібліотека Інституту філології)
 
Книга у каталозі

1575406кп оил, 1575407 аб
244.82
С 89

Судзукі, Сюнрю. Свідомість дзен, свідомість початківця / С. Судзукі ; пер. з англ. Н. Палій. - Київ : Основи, 2022. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1575412кп хр
811.161.2(082)
У 45

Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвід. наук. зб. Вип. 1 (51) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. Мозер. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2021. - 143 с.
 
Книга у каталозі

1575501кп мп
373.3/.5.015.31:17.022.1(072)
Ф 79

Формування ціннісних орієнтацій у дітей в умовах Нової української школи : (метод. посібник) / Дніпров. акад. неперерв. освіти Дніпропетр. обл. ради ; ред. В. В. Шинкаренко [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2019. - 27 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині