2024 рік

Архів

 

Травень  2024 року

Нові надходження


 

1575042кп мп
343.3/.7:004(076)
Б 12

Бабанін, Сергій Володимирович. Запобігання комп'ютерним кримінальним правопорушенням : наук.-практ. посібник / С. В. Бабанін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро, 2022. - 92 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574996кп куц
327(73)
Б 58

Бжезінський, Збіґнєв. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / З. Бжезінський ; пер. з англ. А. Іщенко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - 203 с. - (Актуальні світові дискусії)
 
Книга у каталозі

1574981кп чз
821.161.1(477)'06-94
Б 94

Буцик, Євген Георгійович. Ціна рабства / Є. Г. Буцик ; пер. з рос. Т. Щегельська. - Київ : Гамазин, 2019. - 276 с. : фот.
 
Книга у каталозі

м1575117кп чз
821.161.2'06-94
В 27

Величко, Юрій. Точка відліку Схід / Ю. Величко, Г. Терянік. - Київ : АВІАЗ, 2020. - 20 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574963кп хр
338.1(477)(062.552)
В 42

Відновлення економічного зростання в Україні: погляд молоді : програма Всеукр. студент. наук. конф. 15-16 березня 2012 р. м. Київ / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : [б. в.], 2012. - 60 с.
 
Книга у каталозі

1575035кп мп
351.74(075.8)
В 61

Вогнева підготовка : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. В. Покайчука. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 264 с. : мал., фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1575019кп хр, 1575020 аб
316.462
В 65

Войченко, Сергій Вікторович. Під знаком влади / С. В. Войченко, В. О. Новік. - 2-ге вид. - Київ : Саміт-книга, 2022. - 512 с.
 
Книга у каталозі

1575050кп хр
821.161.2'06-1
Г 61

Голос війни. Літературний фронт : лірика, проза / упоряд. Н. Л. Калиновська. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2022. - 100 с.
 
Книга у каталозі

1575029кп чз
821.111(73)'06-31
Г 83

Григорчук, Даніель. Міф та божевілля : роман / Д. Григорчук. - Київ : Кліо, 2018. - 352 с.
 
Книга у каталозі

1574669кп аб
821.161.2'06-31
Г 95

Гурницька, Наталія. Мелодія кави у тональності кардамону : роман / Н. Гурницька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2022. - 507 с.
 
Книга у каталозі

Ф1575083кп чз
94(73)"18/19"(092)
Д 15

Даллек, Роберт. Франклін Делано Рузвельт. Життя політика / Р. Даллек ; пер. з англ. Я. Войтко. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 560 с. : фот.
 
Книга у каталозі

м1575143кп хр, м1575144 аб
821.161.2'06.09(092)
З-14

Загребельний, Михайло Павлович. Майк Йогансен / М. П. Загребельний. - Харків : Фоліо, 2019. - 121 с. : фот. - (Знамениті українці : заснована в 2009 році)
 
Книга у каталозі

1574974кп хр
330.837
З-55

Земський, Ігор Сергійович. Історичний процес очима інституціоналізму : монографія / І. С. Земський. - Хмельницький : Бедрихів край, 2019. - 518 с.
 
Книга у каталозі

1574684 аб, 1574989кп чз
355.48(477.62)"2014"
З-63

Зіненко, Роман Анатолійович. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1 : 7-24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; ред., авт. передм. Ю. Є. Бутусов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Фоліо, 2020. - 475 с. : фот., карти. - (Хроніка)
 
Книга у каталозі

1574990кп чз
355.48(477.62)"2014"
З-63

Зіненко, Роман Анатолійович. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 2 : 25-31 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; ред. Ю. Є. Бутусов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Фоліо, 2020. - 510 с. : фот. - (Хроніка)
 
Книга у каталозі

1574675 аб 1575028кп чз
821.161.2'06-94
З-63

Зінич, Євген. Волонтерські щоденники / Є. Зінич. - Київ : АВІАЗ, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

м1575120кп хр
821.161.2'06-1
К 17

Калиновська, Наталія Леонідівна. Миті одкровень : поезія / Н. Л. Калиновська. - Львів : Каменяр, 2021. - 331 с.
 
Книга у каталозі

1574671 аб
821.111(73)'06-312.4
К 26

Карр, Калеб. Алієніст : роман / К. Карр ; пер. з англ. Н. Гоїн ; ред. Р. Трифонов. - Харків : Жорж, 2019. - 524 с.
 
Книга у каталозі

М1575149кп хр, М1575150 аб, М1575151 иск
792.071.2(477)(092)
К 61

Коломієць, Ростислав Григорович. Наталія Ужвій / Р. Г. Коломієць. - Харків : Фоліо, 2019. - 121 с. : фот. - (Знамениті українці : заснована в 2009 році)
 
Книга у каталозі

1574708кп чз
821.161.2'06-31
К 67

Корній, Дара. Троян-зілля : роман / Д. Корній. - Харків : Vivat, 2021. - 304 с. - (Художня література)
 
Книга у каталозі

1574948кп хр
343.541-053.6](477)(02.064)
К 90

Кулик, Катерина Дмитрівна. Запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні : монографія / К. Д. Кулик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2021. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1575041кп мп
811.161.2(075.8)
Л 47

Леонова, Наталія Валеріївна. Українська мова як іноземна : навч. посібник / Н. В. Леонова, В. Е. Райлянова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 104 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574698 аб
821.161.2'06-93
Л 59

Ліндлі, Ірина Анатоліївна. Таємниця розбитого дзеркала / І. А. Ліндлі ; худож. В. В. Петрова. - Харків : Навчальна література, 2021. - 32 с. : кольор. іл. - (Я читаю самостійно)
 
Книга у каталозі

1574699 аб
821.161.2'06-93
М 14

Майборода, Олег Вікторович. Той, хто боявся темряви / О. В. Майборода ; худож. В. В. Петрова. - Харків : Навчальна література, 2021. - 32 с. : кольор. іл. - (Я читаю самостійно)
 
Книга у каталозі

1574949кп чз
94(73)"19/20"(092)
М 15

Маккейн, Джон. Буремна хвиля. Добрі часи, праведні справи, великі битви та інші звитяги / Дж. Маккейн, М. Солтер ; пер. з англ.: Я. Примаченко, Є. Даскал, Є. Голобородько. - Харків : Vivat, 2020. - 432 с. - (Біографії та мемуари)
 
Книга у каталозі

1574952кп бф
342.4(477)
М 30

Марченко, Юрій. Проста Конституція / Ю. Марченко. - Київ : Основи, 2020. - 164 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1575105кп чз
821.521'06:741.5
М 36

Мацуда, Джюко. Привид Києва : [манґа] / Дж. Мацуда ; пер. з яп. Т. Сандрович. - Харків : Ранок, 2022. - 16 с. : іл., вкл. л. 1. - (ART)
 
Книга у каталозі

1575056кп чз
821.161.2'06-094
М 52

Мероник, Андрій. 24.02 / А. Мероник. - Чернівці : Книги-ХХI, 2022. - 328 с.
 
Книга у каталозі

1574700 аб
59(031)
М 55

Мешканці морів та океанів : енциклопедія / авт.-упоряд. Т. С. Жабська. - Харків : Юнісофт, 2022. - 96 с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих)
 
Книга у каталозі

1574683кп чз
821.161.2'06-311.6
М 69

Михайлишин, Ігор Ярославович. Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону “Донбас” / І. Я. Михайлишин ; худож. О. А. Гугалова-Мешкова. - Харків : Фоліо, 2020. - 315 с. - (Воєнні щоденники). - (Своя війна / за ред. Юрія Бутусова "Цензор.НЕТ")
 
Книга у каталозі

ф1575095 кп оил
821.162.1.0
М 60

Мілош, Чеслав. Історія польської літератури до 1939 року / Ч. Мілош ; пер. з пол. А. Шкраб'юк ; авт. передм. С. Стемпєнь ; Півден.-Схід. наук. ін-т в Перемишлі. - Пермишль : [б. в.], 2021. - 716 с.
 
Книга у каталозі

1575023 кп оил
821.162.1-1
М 70

Міцкевич, Адам. Кримські сонети / А. Міцкевич ; поет. пер. Л. Степаненко. - Херсон : ППФ ТДС, 2013. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1574927кп аб
316.324(02.064)
М 80

Мороз, Осип. Час інтелекту: сукупний український розум : монографія / М. Осип, Ю. Саєнко. - Львів : Панорама, 2002. - 96 с.
 
Книга у каталозі

1574701 аб
5(031)
Н 37

Наша планета : енциклопедія / упоряд. Т. С. Жабська ; ред. В. В. Борзова. - Харків : Юнісофт, 2021. - 96 с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих)
 
Книга у каталозі

1575003кп чз
821.161.2'06-1
Н 55

Нескорена Україна : альманах / упоряд. Н. Шаварська. - Житомир : Рута, 2022. - 120 с.
 
Книга у каталозі

1574962кп иск
763(477)"19/20"(084)
С 83

Оксана Стратійчук. Мокуліто = Oksana Stratiуchuk. Moculito : [альбом] / фот., дизайн, верстка І. Стратійчук. - Київ : Гнозис, 2016. - 23 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1575034кп мп
351.741(477)(072)
О-75

Особиста безпека працівників поліції під час виконання службових обов'язків : метод. рек. / В. Д. Поливанюк, Д. Г. Казначеєв, О. О. Мислива та ін.; за ред. В. Д. Поливанюка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 68 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1575097кп чз
94(37-11)
О-77

Остроґорський, Ґеорґ. Історія Візантії / Ґ. Остроґорський ; пер. з нім. А. Онишко. - 3-є, доп. - Львів : Літопис, 2002. - 608 с. : карти.
 
Книга у каталозі

1574999кп мп
378:69(02.064)
П 24

Педагогічні студії з підготовки будівельно-архітектурних фахівців: дидактичний та виховний аспекти : колективна монографія / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури ; редкол.: М. Савицький [та ін.]. - Дніпро : ПДАБА, 2022. - 483 с. : табл., мал.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1575061кп чз
364.633(477.61/.62)
П 27

Перші кроки до відновлення справедливості : посіб. для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі / І. Довгань [та ін.]. - Київ : ГО Східноукр. центр громад. ініціатив, 2021. - 136 с. : мал.
 
Книга у каталозі

Ф1574705 аб
821.161.2'06-93
П 78

Про доброту / уклад. Ю. В. Каспарова ; худож.: В. Ю. Скаканді, Е. Полянська. - Харків : Ранок, 2021. - [18] с. : кольор. іл. - (10 історій великим шрифтом)
 
Книга у каталозі

М1575158кп бф
908(477.63-25)(036)
П 90

Путівник по місту. Львів / фот. С. Ветров. - [Б. м.] : Гряда, б. р. - 80 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1574928кп хр
5(477)(092)
Р 49

Рибалка, Валентин Васильович. В. І. Вернадський: ноосферний вимір освіти, життя особистості, суспільства і цивілізації / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун ; наук. ред. А. П. Самодрин. - Кременчук : Щербатих О. В., 2020. - 116 с.
 
Книга у каталозі

ф1575108кп чз, ф1575124 иск
821.161.2'06-1
Р 83

Ружин, Зоя Володимирівна. За перемогу! За волю народу! : вірші та пісенні твори, написані в дні війни... / З. В. Ружин ; худож. О. Охапкін ; Нац. рада жінок України, Спілка офіцерів України, Укр. реєстр. козацтво. - Київ: ТОВ Юрка Любченка, 2022. - 156с.
 
Книга у каталозі

ф1574993кп бф
908(477)
С 13

Савостіна, Юлія. #Made in Ukraine. Купуй, смакуй, мандруй / Ю. Савостіна, Л. Тарапакіна, Ю. Огородник. - 2-е вид. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 256 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

м1575125кп чз
94(477)
С 13

Савченко, Олександр. Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради / О. Савченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 192 с.
 
Книга у каталозі

1574986кп бф
94(477)(092)
С 32

Сергійчук, Володимир. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. - вид. 3-є, допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 516 с. : фото.
 
Книга у каталозі

1574977кп чз
821.161.2'06-1
С 42

Скавроник, Віктор. Гетьман Іван Мазепа : історична оповідь / В. Скавроник. - Тернопіль : Джура, 2000. - 116 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1574978 кп чз
908(477.74)
С 42

Скавронік, Віктор Миколайович. Рідна земля. Великомихайлівщина: від створення світу до появи людини : історико-краєзнавче дослідження / В. М. Скавронік, В. М. Скавроник. - Одеса : Астропринт, 2016. - 536 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1574925кп рф
94(477)"15/17"
С 42

Скарби шведських архівів : документи з історії України / упоряд. М. Траттнер, відп. ред., авт. передм. О. Алфьоров. - Одеса : Музей української книги, 2021. - 259 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1574917кп чз
911.3:379.8(075.8)
С 45

Скрипник, Ніна Якімівна. Рекреаційна географія : навч. посібник / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 296 с.
 
Книга у каталозі

1574924кп чз
355.48(477)"2022"(084)
С 51

Смольєнко, Дмитро. Великі перемоги : фотоальбом / фот. Д. Смольєнко, авт. тексту О. Звонарьова. - Запоріжжя : Тандем, 2022. - 176 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1575163кп иск
784.089.8
С 77

Старкіна, Тетяна Василівна. Збірка пісень та романсів для голосу у супроводі фортепіано на вірші сучасних українських поетів / Т. В. Старкіна, В. В. Вітренко. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2022. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1575039кп край, 1575040 чз
821.161.2(477.63)'06-1
С 79

Степовичка, Леся. Перезавантаження серця : поезії, переклади, поетичні перегуки / Л. Степовичка. - Київ : Український письменник, 2022. - 124 с.
 
Книга у каталозі

ф1575005 кп оил, ф1575006 край
821.161.2(477.63)'06-1
С 79

Степовичка, Леся. Серце в полоні : поезії, поетичні перегуки / Л. Степовичка ; пер. на пол., авт. передм. Т. Карабович. - Люблин : NARRACJE, 2022. - 167 с.
 
Книга у каталозі

1574673кп чз
39(161.2)
С 83

Стражний, Олександр. Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність / О. Стражний. - вид. 3-є. - Київ : Дух і літера, 2018. - 456 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1574921 кп по
004.8:620.9
С 91

Суходоля, Олександр Михайлович. Штучний інтелект в енергетиці : аналітична доповідь / О. М. Суходоля ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2022. - 72 с. - (Національна безпека)
 
Книга у каталозі

1574951 кп мп
821.161.2'06-4
С 91

Сухоніс, Фідель. Ріо-де-Україна : нариси / Ф. Сухоніс. - Дніпропетровськ : Пороги, 2010. - 79 с. - (Бібліотека Вид. журн. "Бористен")
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574975кп хр
821.161.2'06-1
Т 39

Ти в серці моїм - єдина!... : збірка поезій / уклад. А. Ф. Бутенко. - Маріуполь : ПрАТ Газета Приазовський робочий, 2016. - 168 с.
 
Книга у каталозі

м1575121кп хр
821.161.2'06-1
Т 41

Тимчук, Володимир. З Гетьманщини безмежжя : поезії / В. Тимчук. - Львів : ТО VarT : Простір-М, 2021. - 120 с. - (Музи мандрівної пісня)
 
Книга у каталозі

1575052 кп мп
811.161.2(075.8)
У 45

Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Донец. юрид. ін-т ; упоряд.: О. О. Новікова, К. В. Пономаренко, Т. М. Сабельникова. - Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2021. - 150 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574916кп хр
94(477.61)"19"
У 45

Українське село першої половини ХХ ст. через призму людської пам'яті : зі збірок спогадів, зібраних Вірою Аннусовою / Музей спротиву Голодомору ; упоряд.: В. Аннусова, В. Рибалка. - Дніпро : Літограф, 2022. - 126 с. : мал.
 
Книга у каталозі

ф1575081кп куц
94(430=161.2)
У 45

Український табір ДП в Авгсбурзі. Спомини. Документи. Світлини / упоряд., авт. передм., загал. ред. В. Сергійчук, упоряд.: Д. Штогрин, В. Петрів. - Вишгород, 2020. - 402 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1575098 кп чз
611/612(03)
У 51

Ульєва, Олена. Як влаштована людина : енциклопедія для малюків у казках / О. Ульєва ; пер. з рос. О. Чайка. - Харків : ПЕТ, 2021. - 96 с. : кольор. іл. - (Моя Перша Книжка)
 
Книга у каталозі

1575002кп чз
821.161.2'06.09
Ф 24

Фарина, Ігор. Наближення : вибрані рецензії останніх років / І. Фарина ; ред. Б. Мельничук. - Житомир : Євенок О. О., 2020. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1574960кп чз
821.161.2'06-094
Х 22

Харченко, Геннадій Олександрович. Щоденник артилериста / Г. О. Харченко ; авт. передм.: Ю. Є. Бутусов, А. Рінгіс. - Харків : Фоліо, 2019. - 284 с. : фот. - (Воєнні щоденники). - (Своя війна / за ред. Бутусова Юрія "Цензор НЕТ")
 
Книга у каталозі

ф1575101 кп чз
53(477)(09)
Х 89

Храмов Ю. О. Історична фізика України в світовому та суспільно-політичному контекстах (XVII-XX ст.) : монографія / Ю. О. Храмов ; Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - Київ : Фенікс, 2020. - 488 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574982 бф, ф1575099кп чз
796.032.2(477)(09)
Ш 12

Шаїнський, Юхим. Золото нації. Український олімпійський п'єдестал / Ю. Шаїнський ; фот.: Й. Шаїнський, Ю. Шаїнський, М. Бочєк. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 160 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1574703 аб, 1574946 кп чз, 1574947 аб
821.161.2'06-31
Ш 57

Шила, Анна. Жінка війни / А. Шила. - 3-е вид., допов. - Харків : Фоліо, 2019. - 401 с. - (Воєнна проза)
 
Книга у каталозі

ф1574706 аб
51(075.2)
Ш 67

Школа Соробан : вступний курс для малюків / Ю. О. Новосьолов. - Дніпро : АРТ-Прес, 2022. - 60 с. : мал.
 
Книга у каталозі

ф1574707 аб
51(075.2)
Ш 67

Школа Соробан : поглиблений курс: навч. посібник / Ю. О. Новосьолов. - Дніпро : АРТ-Прес, 2022. - 96 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1575054кп чз
821.111(73)'06-31:741.5
Ш 86

Шрейбер, Елен. Поцілунок вампіра. Кровні брати : манга. Кн. 1 / Е. Шрейбер ; пер. з англ. І. Андрущенко ; худож. rem. - Київ : Перо, 2010. - 128 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1575018кп мп
159.9.072(062.552)
Я 45

Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення : Всеукр. наук.-практ. конф.: тези доп. 23-24 січня 2022 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Криворіз. держ. пед. ун-т ; відп. за вип.: В. О. Депутатов, О. О. Байєр. - Дніпро : [б. в.], 2022. - 80 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині