2024 рік

Архів

 

Березень  2024 року

Нові надходження


 

1574269кп хр
614.3(477.64-22)(092)
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Владимир Резник. Прикосновение к душе / С. И. Авдеенко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітопол. міс. друкарні, 2021. - 124 с. : фот.
 

Книга у каталозі

1574274кп хр
929(477.64-21Мел)
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Певец родного края : [о Леониде Юльевиче Шермейстере] / С. И. Авдеенко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітопол. міс. друкарні, 2020. - 106 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574608кп хр
577.3(062.552)
Б 63

Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. Вип. 44 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. М. В. Косевич ; ред.: В. О. Катрич [та ін.]. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2020. - 41 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1574552кп оил
811.113.5(038)
Б 91

Буркут К. С. Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk Ordbok / К. С. Буркут ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. - Київ : Академперіодика, 2014. - 258 с. - (Словники України)
 
Книга у каталозі

м1574490кп хр
821.133.1'06-1
В 17

Ванчев де Трасі, Атанас. Світло у світлі : вибрані поезії / А. Ванчев де Трасі ; наук. ред. Я. В. Шекера, авт. передм., комент., пер. з фр. Д. О. Чистяк ; Європ. акад. наук, мистецтв і літ. - вид. 2-ге, допов. - Київ : Саміт-Книга, 2018. - 158 с.
 
Книга у каталозі

1574599кп оил
378.016:811(082)
В 43

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки = Teaching languages at higher institutions. Вип. 37 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: С. Є. Лупаренко (голов.) [та ін.]. - Харків, 2020. - 132 с.
 
Книга у каталозі

ф1574607кп хр
55(062.552)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / гол. ред. К. А. Нємець ; ред.: О. В. Чуєнко [та ін.]. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2020. - 287 с. : рис., табл. - (Геологія. Географія. Екологія ; Вып. 53)
 
Книга у каталозі

ф1574600кп хр
54(062.552)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна = Kharkiv University Bulletin / гол. ред. О. І. Коробов. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2020. - 69 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1574601кп хр
53(062.552)
В 53

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна = Jhe journal of V. N. Karazin Kharkiv National Vniversity / гол. ред. Р. В. Вовк. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2020. - 106 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1574553кп хр
811.163.1(075.8)
Г 56

Гнатюк, Лідія Павлівна. Старослов'янська мова. Практикум : навч. посіб. / Л. П. Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Київський університет, 2020. - 242 с.
 
Книга у каталозі

ф1574555кп край
351:005](477)
Г 60

Голик, Юрий. Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления / Ю. Голик. - Харьков : Фолио, 2020. - 288 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі

м1574554кп хр
27-42
Г 60

Ґолибард, Євген. Бесіди про духовність і мораль / Є. Ґолибард. - Київ : Фенікс, 2020. - 114 с.
 
Книга у каталозі

1574524кп чз
821.161.2'06-312.4
Д 21

Дашвар, Люко. Село не люди. Добити свідка : роман / Л. Дашвар ; гол. ред. С. І. Мозгова. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 448 с.
 
Книга у каталозі

1574530кп куц, 1574531 хр
94(477)"19"(092)
Д 81

Дужий, Петро. Генерал Тарас Чупринка : нариси про Романа Шухевича - Головного командира УПА / П. Дужий. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 64 с. : портр.
 
Книга у каталозі

1574559кп оил
811.133.1(075.8)
Д 84

Дурманенко, Анна Миколаївна. Збірник вправ із французької мови = Les exercices de vocabulaire / А. М. Дурманенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Київський університет, 2018. - 159 с.
 
Книга у каталозі

1574540кп хр
811.161.2'42(043.3)
Є 97

Єщенко, Тетяна Анатоліївна. Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика : автореферат дисертації / Т. А. Єщенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

ф1574539кп хр
811.161.2'42(02.064)
Є 97

Єщенко, Тетяна Анатоліївна. Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко. - Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2021. - 470 с.
 
Книга у каталозі

ф1574571кп иск
75.071(477)"18/19"
К 56

Коваленко, Георгій. Олександра Екстер / Г. Коваленко ; пер. на укр. М. Панченко. - Київ : Родовід, 2021. - 375 с. : кольор. іл., фот.
 
Книга у каталозі

1574572кп хр
341.24(477)(02.064)
К 72

Костюченко, Ярослав Миколайович. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : монографія / Я. М. Костюченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2019. - 448 с.
 
Книга у каталозі

1574573кп хр
658.15(075.8)
К 77

Кравченко, Тетяна Василівна. Вартісно-орієнтоване управління підприємством : практикум / Т. В. Кравченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 139 с.
 
Книга у каталозі

1574574кп куц
94(712.7=161.2)"18/19"
К 77

Кравчук, Галина. У чужій далекій стороні... / Г. Кравчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2021. - 200 с. : іл., карти, фот.
 
Книга у каталозі

1574575кп чз
615.851(075.8)
К 84

Крупельницька, Людмила Францівна. Напрями сучасної психотерапії : навч. посіб. / Л. Ф. Крупельницька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 350 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1574284кп хр
821.133.1(493)
Л 49

Лерберг, Ван Шарль. Вибрані твори / В. Ш. Лерберг ; пер. з фр., післям., передм. Д. О. Чистяк, пер. з фр., післям., передм. І. С. Рябчій. - Київ : Журнал Радуга, 2013. - 416 с. : портр. - (Європа / Текст)
 
Книга у каталозі

м1574493кп хр
821.133.1'06-1
Л 78

Лоран-Катріс, Ніколь. Від столу до престолу : вибрані поезії / Н. Лоран-Катріс ; пер. з фр., авт. післямови Д. О. Чистяк. - Київ : Саміт-Книга, 2018. - 119 с. - (Європейська академія наук, мистецтв і літератури)
 
Книга у каталозі

ф1574621кп хр
502.1(062.552)
Л 93

Людина та довкілля. Проблеми неоекології = Man and environment issues of neoecology. Вип. 34 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. Н. В. Максименко. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2020. - 194 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1574576кп хр
576.3(075.8)
М 55

Механізми клітинної диференціації : навч. посібник / Г. М. Кузнєцова [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2019. - 399 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1574326кп куц
94:329.733](477)"19"(092)
М 58

Мизак, Нестор Степанович. Подільський рубікон ОУН (по обидві сторони Збруча) / Н. С. Мизак. - Чернівці : Друк Арт, 2021. - 232 с. : фот. - (За тебе, свята Україно ; кн. 19. додаток до серії)
 
Книга у каталозі

1574268кп оил
340.12(477)
М 63

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України = Rule of law checklist at national level: case of Ukraine / В. Венгер [та ін.] ; за заг. ред. М. Козюбра. - Київ : [б. в.], 2021. - 152 с.
 
Книга у каталозі

ф1574538кп рф
27-535.7-23
М 75

Молитовник Гертруди (Псалтир Егберта) Х-ХІ ст. = Gertrude`s Prayer Book (Egbert Psalter) of the 10-11 cc. : вид. факсимільного типу: дослідження / Укр. культур. фонд ; відп. ред., упоряд. В. Корнієнко. - Київ : Горобець, 2021. - 616 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1574577кп иск
75.071(477)"18/19"
М 89

Мудрак, Мирослава. Образний світ Георгія Nарбута і творення українського бренду / М. Мудрак ; пер. з англ. Я. Стріха ; фото: М. Андрєєв [та ін.]. - Київ : Rodovid, 2021. - 159 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1574620кп хр
37(082)
Н 34

Наукові записки кафедри педагогіки. Вип. 47 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. гуманітарно-пед. акад. Харків. облради ; голов. ред. О. М. Школа. - Харків : [б. в.], 2020. - 87 с. : рис.
 
Книга у каталозі

м1574473кп чз
141(430)
Н 70

Ницше, Фридрих. Так говорил Заратустра : философский трактат / Ф. Ницше ; пер. с нем. Ю. М. Антоновский. - Киев : КМ-БУКС, 2016. - 336 с. - (КМ Классика)
 
Книга у каталозі

1574578кп мп, 1574579 край, 1574580 иск
75.071.1(477.63)"1970/1990"(084)
О-39

Огрінь. Мистці дніпровського андеграунду 1970-х - поч. 1990-х рр. : [альбом] / автор-упоряд.: А. В. Карпов [та ін.]; фото О. О. Шпак. - Дніпро : Арт-прес, 2021. - 87 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574542кп край
821.161.2'06-1

Осіння толока душі : [збірка поезії] / упоряд. С. В. Петрина. - Львів : Бона, 2021. - 122 с.
 
Книга у каталозі

1574581кп чз
005.92(075.8)
П 38

Плескач, Валентина Леонідівна. Інформаційні системи електронного документообігу : навч. посібник / В. Л. Плескач, О. О. Броварець, І. І. Гарко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2020. - 302 с. : iл.
 
Книга у каталозі

1574528кп хр, 1574529 куц
94(477)
П 42

Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця : дослідження, спогади, документи / упоряд. Й. Пацула. - Репр. вид... - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 172 с.
 
Книга у каталозі

ф1574582кп хр, ф1574583 аб
351.82(477)"2020"
П 78

Програма Президента України. Велике будівництво. 2020. Обличчя : [фотоальбом] / упоряд. Ю. Галик ; худож. О. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2021. - 286 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

ф1574595кп куц
821.161.2`06.09
С 47

Сливинська, Тамара. Творчість Дарії Рихтицької / Т. Сливинська, Н. Рихтицький, К. Горобченко. - Детройт ; Київ : Фенікс, 2021. - 287 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574348кп край
821.161.2'06-1
С 62

Сонячні сподівання : літературно-мистецьке вид. / ред., упоряд., авт. проєкту О. В. Гешко. - Київ : НВП Інтерсервіс, 2021. - 177 с.
 
Книга у каталозі

м1574523кп чз
821.161.2'06-31
Т 16

Талан, Світлана. З любов'ю до життя : збірка / С. Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1574596кп хр
349.41(477)(02.064)
Т 66

Третяк, Тарас Олексійович. Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. - Київ : Алерта, 2019. - 367 с.
 
Книга у каталозі

1574311кп хр, 1575026 аб
821.161.2'06-94
У 11

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. - 2-ге вид., випр. і допов. - Харків : Фоліо, 2019. - 540 с. : фот. - (Хроніка)
 
Книга у каталозі

1574518кп чз
821.161.2`06-94
Ч-49

Чернієнко, Віктор Володимирович. Щоденник військового лікаря / В. В. Чернієнко. - Харків : Фоліо, 2019. - 188 с. - (Воєнні щоденники)
 
Книга у каталозі