2024 рік

Архів

 

Лютий  2024 року

Нові надходження


 

1574533кп хр
94(477)
Б 36

Бевзо, Олександр Ареф'євич. Львівський літопис і Острозький літописець / О. А. Бевзо. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1574534кп хр, 1574535 куц, 1574536 аб
821.161.2'06-311.6
В 19

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. Стежками емігрантів з України : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2021. - 504 с.
 
Книга у каталозі

ф1574566кп хр
821.161.2'06-94-92
Ж 74

Житня, Людмила. Чорнобиль - очима жінок. Інтерв'ю з "атомною катастрофою" / Л. Житня. - Київ : Стелла-Гранд, 2020. - 608 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1574296кп мп
133.3
К 66

Корицький, Олександр. Скандинавські руни: Магія Древніх Богів / О. Корицький. - Дніпро : Типографія "Україна", 2022. - 176 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574290кп край
347.97/.99(02.064)
К 70

Коршун, Анатолій. Принцип гласності і відкритості діяльності органів судової влади : монографія / А. Коршун ; наук. ред. Л. Р. Наливайко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек-Прес, 2022. - 191 с.
 
Книга у каталозі

1574435кп мп
517.9(075.8)
К 70

Коряшкіна, Лариса Сергіївна. Практикум за курсом "Рівняння математичної фізики" : навч. посібник / Л. С. Коряшкіна, О. П. Купенко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : Журфонд, 2022. - 138 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574289кп мп
821.161.1(477)'06-1
К 89

Куксенко, Руслан Вячеславович. Темное и светлое : собрание сочинений / Р. В. Куксенко. - Днепр : Лира, 2022. - 133 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574470кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
К 95

Кутовий, Олександр Борисович. Птах на моєму плечі : оповідання / О. Б. Кутовий. - Дніпро : Лізунов Є. В., 2022. - 47 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

М1575147 хр, М1575148 аб, м1574485 чз
821.411.16'06.09(092)
Л 38

Левченко, Олександр Степанович. Шмуель Йосеф Агнон / О. С. Левченко. - Харків : Фоліо, 2019. - 120 с. : фот. - (Знамениті українці)
 
Книга у каталозі

ф1574353кп мп
398.21(477.63)(082)
Л 38

Легенди та оповідки слободи Підгородньої / Підгороднен. громада ; упоряд., авт. передм.: Л. Омельченко, Г. Кузьменко. - Дніпро : Ліра, 2021. - 80 с. : кольор. іл., фот. кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574310кп хр, 1574820 мп
94(477)"19"(02.064)
М 30

Марченко, Валентина Анатоліївна. Повсякденне життя повоєнного українського села (середина 1940-х - перша половина 1950-х рр.) : монографія / В. О. Марченко, О. Ф. Нікілєв ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2022. - 178 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574354кп мп
316.77(02.064)
М 42

Медіанаративи : кол. монографія / М. Бутиріна та ін. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2022. - 116 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574374кп мп
347.965.42(062.552)
М 42

Медіація як спосіб вирішення приватно- та публічно-правових спорів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ [та ін.] ; редкол.: А. Є. Фоменко (голова) [та ін.]. - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 352 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574337кп мп
614.2:005(075.8)
М 50

Менеджмент і маркетинг у медицині : навч. посіб. / Т. М. Шевченко та ін. ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2022. - 94 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574365кп мп
616.24-002(072)
М 54

Методичні рекомендації по реабілітації хворих з ураженням легень унаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) / Дніпров. держ. мед. ун-т ; уклад.: Т. О. Перцева, Т. В. Кіреєва, К. Ю. Гашинова та ін. - Дніпро : Ліра, 2021. - 118 с. : табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574301кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
М 66

Митці Дніпра проти війни : [збірка поезії та образотворчих робіт] / уклад. В. В. Слобода. - Дніпро : Ліра, 2022. - 71 с. : кольор. іл., фот. кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574547 аб
81'272(477)
М 74

Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації / ред. Ю. Бестерс-Дільгер. - 2-ге вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. - 363 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1574505кп рф
271.2-282
М 75

Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття / відп. ред. Л. Гнатенко ; авт. ст.: Л. Гнатенко, В. Корнієнко, В. Мойсієнко [та ін.]. - Вид. факсим. типу. - Київ : Горобець, 2021. - 457, [3] с. : іл., факс., табл.
 
Книга у каталозі

ф1574377 аб
821.161.2'06-93
О-53

Олексієнко, Микола Васильович. Розумний кіт Фадей : казка / М. В. Олексієнко ; худож. В. Я. Журба. - Дніпро : Олексій Ленський, 2018. - 36 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1574342кп мп
821.161.2(477.63)'06-12
О-57

Омельченко, Олеся. Голубоокий Ангел : драма / О. Омельченко ; худож. К. К. Полтавець. - Дніпро : Ліра, 2021. - 79 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574367кп мп
336.225.3(477)(075.8)
О-61

Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч. посібник (у схемах) / Т. М. Остапенко [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2022. - 148 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574333кп мп
378(075.8)
О-72

Осетрова, Оксана Олександрівна. Навчання тренерів з підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу / О. О. Осетрова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2022. - 152 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574332кп мп
621(075.8)
О-75

Основи технології виробництва машин : навч. посібник / Г. П. Кремнєв [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2022. - 135 с. : табл., фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574393 аб
821.161.2'06-93
П 12

Пазюра, Микола Вікторович. Світ навколо мене : вірші й розмальовки. Вип. 1 / М. В. Пазюра. - Дніпро : Арт-Прес, 2017. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1574317кп мп
669:519.87(075.8)
П 16

Пантейков, Сергій Петрович. Математичне моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії : лабораторний практикум: навч. посіб. / С. П. Пантейков ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2022. - 155 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574341кп мп
630(082)
П 35

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : зб. наук. праць. Т. 50 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Д. Г. Рей та ін. - Дніпро : Ліра, 2021. - 91 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574532кп хр
821.161.2'06-94
П 40

Плющ, Леонід. У карнавалі історії / Л. Плющ. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 372 с.
 
Книга у каталозі

1574369кп мп
811.161.2(075.8)
П 58

Попова, Ірина. Сучасна українська літературна мова. Синтаксичний аналіз (на матеріалі "Щоденників" Олеся Гончара) : навч. посіб. / І. Попова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2021. - 154 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574513кп мп
821.161.2'06-1
П 60

Порцева, Лариса Іванівна. Початок : [збірка поезії] / Л. І. Порцева. - Дніпро : Журфонд, 2022. - 119 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574433кп мп
338.43(075.8)
П 77

Приходько І. П. Оподаткування підприємств агробізнесу : навч. посіб. / І. П. Приходько, Г. Є. Павлова, М. В. Бардадим. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 190 с. : табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574302кп мп
821.161.2(477.63)'06-93
П 89

Пустова, Валентина. Христинка і Дракончик : збірка казок / В. Пустова ; худож. О. В. Домашева. - Кам'янське : Дружко, 2022. - 39 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574294кп мп
351.84/.86(477)(02.064)
С 34

Сидорова , Ельвіра Олександрівна. Державна політика України в гуманітарній сфері: адміністстративно-правові засади формування та реалізації : монографія / Е. О. Сидорова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2022. - 467 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574340кп мп
629.78.01(062.552)
С 40

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. наук. праць. Т. XXVIII / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. М. М. Дронь ; упоряд. А. В. Давидова. - Дніпро : Ліра, 2021. - 88 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574436кп мп
94(477.63)(059)
С 34

Січеславщина : краєзнавчий альманах. Вип. 10 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; наук. ред., упоряд. І. О. Кочергін ; відп. за вип. Н. М. Тітова ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2022. - 128 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574366кп мп
351.74:355.541.3(075.8)
С 45

Скрипченко, Ірина Тарасівна. Вогнева підготовка правоохоронця : навч. посібник / І. Т. Скрипченко, О. Т. Скрипченко, К. А. Маркечко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - 168 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574309кп мп
821.161.2'06(082)
С 54

Собори наших душ : літ.-худож. вид. Вип. 23 / Дніпропетр. обл. держадмін. [та ін.] ; відп. за вип. О. І. Кучма ; упоряд. Н. П. Довгялло [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2021. - 292 с.
 
Книга у каталозі

ф1574497 аб
821.161.2'06-93
С 60

Солошенко, Ганна. Веселі пригоди маленьких друзів : казка / Г. Солошенко ; худож. Г. Вергун. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 67 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1574431 аб
821.161.2'06-93
С 60

Солошенко, Ганна. Країна дитячих мрій : зб. віршів, казка / Г. Солошенко ; худож. Г. Вергун. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 41 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1574325кп мп
004.94(075.8)
С 65

Сороквашин С. В. Основи 3D-друку : навч. посібник / С. В. Сороквашин, О. І. Стрілець, Д. А. Рогачов. - Дніпро : Ліра, 2021. - 93 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

Ф1574551кп мп
27-526.6"09/19"(083.81)
С 79

Степаненко, Наталія. Нагрудні хрести X-XX століть : каталог з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького / Н. Степаненко ; редкол.: Ю. В. Пісчанська . - Дніпро : Ліра, 2021. - 200 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574262кп хр
342.951(477)(02.064)
С 79

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С. Г. Стеценко, О. Г. Пелагеша. - Київ : Атіка, 2014. - 144 с.
 
Книга у каталозі

1574368кп мп
378(072)
С 85

Стрілець О. І. Методика підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою освіти : метод. рек. / О. І. Стрілець ; Ін-т проф.-техн. освіти. - Дніпро : Ліра, 2021. - 96 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574292кп мп
94(477.63)(092)
Т 16

Таланти міста на Дніпрі: Кам'янському - 272 роки. Кн. 2 / авт. ідеї В. К. Базарянінов ; літ. ред. С. І. Луньова ; худож. ред. Я. О. Куценко. - Дніпро : Ліра, 2022. - 102 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574358кп мп
355.48(477.61/62)"2014/2021"
Т 22

Таршин, Надія. Краплина добра. Волонтерська хроніка / Н. Таршин. - Дніпро : Ліра, 2021. - 308 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574318кп мп
620(075.8)
Т 38

Техніко-економічне обгрунтування сучасних технологій виробництва : навч. посіб. / Ф. В. Новіков [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2022. - 255 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574430кп мп
622.271(02.064)
Т 38

Технологія екологобезпечної відкритої розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин : монографія / В. І. Симоненко, А. В. Павличенко, О. О. Анісімов та ін.; під загал. ред. А. В. Павличенка . - Дніпро : Журфонд, 2022. - 362 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574356кп мп
811(100)(082)
У 45

Український смисл = Ukrainian sense : зб. наук. праць. Вип. 2 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; відп. ред. І. С. Попова. - Дніпро : Ліра, 2021. - 208 с. : табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

М1575146 чз, м1574481 аб
141(477)
У 95

Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2019. - 122 с. : фот., іл. - (Знамениті українці)
 
Книга у каталозі

1574308кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 44

Фесенко, Ніна Романівна. Любов, що має крила : збірка поезій / Н. Р. Фесенко. - Дніпро : Ліра, 2022. - 190 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574286кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
Ф 52

Філенко, Надія Іванівна. Мій старший брат : повість / Н. І. Філенко. - Дніпро : Ліра, 2021. - 291 с. : фот. - (Життя видатних криворіжців)
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574517кп мп
1(062.552)
Ф 56

Філософія історії та шляхи в майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпров. громад. орг. День Культури Світу. - Дніпро : Інновація, 2021. - 258 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574267кп чз
821.111'06-31
Ф 75

Фолі, Люсі. Список запрошених : роман / Л. Фолі ; пер. з англ. Г. Яновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 431 с.
 
Книга у каталозі

1574307кп мп
342.9(477)(075.8)
Ф 76

Фоменко, Андрій Євгенович. Адміністративне право : підручник = Administrative law : textbook / А. Є. Фоменко та ін. ; за заг. ред. О. С. Юніна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2022. - 426 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574285кп мп, 1574429 край
821(100)'06(059)
Ф 80

Форум : альманах. Вип. 19 / Конгр. літераторів України ; ред.: О. І. Кутняк, Т. М. Валова, Ю. С. Гашинов та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 275 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574496кп хр, ф1574498 иск
75(477)"19/20"(084)
Ч-49

Черній, Віталій. Акварельні етюди / В. Черній ; авт. передм. В. Черній. - Київ : [б. в.], 2013. - 96 с. : кольор.іл.
 
Книга у каталозі

1574409кп хр
821.161.2'06-94
Ч-49

Черній, Віталій. Роздуми та спогади / В. Черній ; худож. В. Черній. - Київ : Геопринт, 2013. - 136 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1574283кп мп
613.83
Ч-75

Чорнобай, Микола. Cannabis. 66 та одне питання про канабіс в Україні / М. Чорнобай. - Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2022. - 260 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574476кп мп
821.161.2'06-31
Ш 35

Швець-Васіна, Олена Іванівна. Спогадайлики про Ігоря і Артема / О. І. Швець-Васіна. - Дніпро : Журфонд, 2022. - 55 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574263кп чз
821.161.2'06-311.6
Ш 66

Шкляр, Василь. Маруся : роман / В. Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 377 с.
 
Книга у каталозі