2024 рік

Архів

 

Сiчень  2024 року

Нові надходження


 

1574300кп мп
027.52.022(477.64)
С 81

120-річне БібліоLife: перезавантаження / уклад.: І. І. Лень, Т. В. Савенко, К. В. Дромашко; за заг. ред. І. І. Лень. - Дніпро : Біла К. О., 2022. - 52 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574500кп бф
908(477)(084)
Ю 26

Ukraїner. Країна зсередини 2 / авт. ідеї, авт. передм. Б. Логвиненко ; підготов. текстів: Д. Тітарова, К. Чикунова ; відп. ред. Є. Сапожникова. - Київ : ГО УКРАЇНЕР, 2022. - 319 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1574321кп мп
669(477)(092)
Г 22

Академік Михайло Гасик : збірка спогадів / ред. Ю. С. Пройдак [та ін.]. - Дніпро : Економіка, 2022. - 138 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574287кп мп
37.016:78(07)
А 43

Актуальні питання музичної освіти. Спів / Н. Суржина, Ю. Чекан, Т. Швачко та ін. ; Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки, Нац. всеукр. муз. спілка. - Дніпро : Ліра, 2022. - 200 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574320кп мп
004(062.552)
А 43

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. Т. 25 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; наук. ред. О. Г. Байбуз. - Дніпро : ДНУ, 2021. - 171 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574375кп мп
342(477)(062.552)
А 43

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування : матеріали наук. семінару (10 грудня 2021 р.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ [та ін.]; ред. А. Є. Фоменко [та ін.]. - Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - 332с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574345кп мп
811.111(082)
А 64

Англістика та американістика : зб. наук. праць. Вип. 19 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства; Каф. англ. філології ; голов. ред. А. І. Анісімова. - Дніпро : Ліра, 2022. - 100 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574471кп мп
821.161.2'06-1
Б 23

Банга, Іванна Василівна. Обабіч графем : збірка поезій / І. В. Банга. - Кам'янське : Дружко, 2022. - 75 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574526кп мп
66.013.8(043.3)
Б 61

Біляєва, Вікторія Віталіївна. Наукові основи оцінки шкідливих факторів та захисту працівників на об'єктах паливно-енергетичного комплексу : реферат дисертації / В. В. Біляєва ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2022. - 32 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574343кп мп
821.161.1(477)'06-31
Б 69

Блисс, Даша. Путь Луны / Д. Блисс. - Днепр : Лира, 2021. - 205 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574363кп мп
351.741(477)(072)
Б 82

Борисенко, Тетяна Василівна. Особливості розгляду звернень громадян та запитів на інформацію в органах Національної поліції : метод. рек./ Т. В. Борисенко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - 68 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574434кп мп
128/129(02.064)
Б 88

Бродецька, Юлія. Квінтесенція людської душі : монографія / Ю. Бродецька. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 210 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574264кп хр
26-832
Б 90

Бубер, Мартін. Я і Ти / М. Бубер ; авт. передм. В. Малахов ; пер. з нім. В. Терлецький. - Київ : Дух і літера, 2012. - 272 с.
 
Книга у каталозі

1574398кп чз
821.111'06-93
В 26

Вебб, Голлі. Детектив Мейзі Хітчінз, або Справа про смарагд, що зник / Г. Вебб ; пер. з англ. О. Бабушко ; худож. М. Ліндсей = Maisie Hitchins. The Case of the Vanishing Emerald / Webb Holly. - Київ : BOOKCHEF, 2020. - 176 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1574322кп мп
94(477=411.16)"19"(092)
В 42

Відродження пам`яті: спогади свідків і жертв Голокосту. Вип. 8 / Музей Пам'ять єврейс. народу та Голокост в Україні, Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума. - Дніпро : Ін-т Ткума, 2021. - 168 с. : фот. - (Українська бібліотека Голокосту. Документи)
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574491кп мп
02(477.63)
В 53

Вісник Дніпропетровської бібліотечної асоціації : інформаційний бюлетень. Вип. 8/2022 / голов. ред. Н. М. Тітова ; вип. підгот. І. Є. Луньова. - Дніпро : ДОУНБ : ДБА, 2022. - 59 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574370кп мп
783.8(477.63)(09)
В 58

Влюбленные в музыку, или 25 лет хору Каменского костела Святого Николая "Canticum Novum" / сост.: А. Роже, Г. Роже, А. Слоневский. - Дніпро : Ліра, 2022. - 151 с. : фот.
 

Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1574355кп мп
75.071.1(477)"19/20"(084)
П 12

Володимир Падун : [альбом] / Дніпровська міськрада ; керівник проекту Г. О. Чернета. - Дніпро : [АРТ-ПРЕС], 2017. - 58 с. : фот.кольор., кольор.іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574312кп мп
271.2-282.7-247
В 72

Вольховский, Георгій. О самом главном. Проповеди на Евангельские и Апостольские чтения / Г. Вольховский. - Дніпро : Ліра, 2022. - 644 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574281кп мп
796.894
Г 14

Гайдученко, Людмила Григорьевна. Без права на ошибку / Л. Г. Гайдученко. - Днепр : Лира, 2021. - 496 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574328кп мп
821.161.1(477)'06-32
Г 17

Гальперин, Владимир. Города, Городки : рассказы / В. Гальперин. - Днепр : Лира, 2021. - 162 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574330кп мп
821.161.2'06-312.6
Г 52

Гладкова, Яніна. Час запалювати світло / Я. Гладкова. - Дніпро : Ліра, 2022. - 242 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574295кп мп
316.42(02.064)
Г 54

Глобалізація і суспільство: національний, міжнародний та зарубіжний виміри:монографія/ Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко, Н. С. Юзікова та ін. ; загал. ред.: Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро: Ліра, 2021.-447 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574438кп мп
620.193.95(02.064)
Г 55

Глушкова Д. Б. Наукові та технологічні основи підвищення трибологічних характеристик деталей мехатронних систем : монографія / Д. Б. Глушкова, Ю. В. Рижков, В. Ю. Байдала ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Дніпро : Журфонд, 2022. - 126 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574381кп чз
821.161.2'06-94
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович. Щоденники : в 3-х т. / О. Т. Гончар ; упоряд., авт. передм., підгот. текс., іл. матеріалів В. Д. Гончар. - 2-е вид., випр. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6 Т. 1 : (1943-1967). - 2008. - 455 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574382кп чз
821.161.2'06-94
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович. Щоденники : в 3-х т. / О. Т. Гончар ; упоряд., авт. передм., підгот. текс., іл. матеріалів В. Д. Гончар. - 2-е вид., випр. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6 Т. 2 : (1968-1983). - 2008. - 607 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574383кп чз
821.161.2'06-94
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович. Щоденники : в 3-х т. / О. Т. Гончар ; упоряд., авт. передм., підгот. текс., іл. матеріалів В. Д. Гончар. - 2-е вид., випр. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6 Т. 3 : (1984-1995). - 2008. - 646 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574362кп мп
821.161.2'06.09(02.064)
Г 67

Горбач, Наталія Вікторівна. Художня рецепція Голокосту: український контекст : монографія / Н. В. Горбач ; Запоріз. нац. ун-т. - Дніпро : Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума, 2021. - 175 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574372кп мп
669.17(02.064)
Г 85

Гришин, Олександр Михайлович. Фізико-хімічні основи отримання Fe-Cr губчастих лігатур : монографія / О. М. Гришин. - Дніпро : Журфонд, 2022. - 416 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574472кп мп
94(477)
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Земле моя лебедина / З. Д. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2022. - 56 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574335кп мп
784.4(477)
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Пісні в моєму житті : [збірка народних пісень] / З. Д. Грушко-Колінько ; запис пісень Н. В. Верташ ; муз. обробка пісень Ю. І. Сердюк. - Дніпро : Ліра, 2022. - 130 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574331кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Років вервечка за моєю спиною : вірші / З. Д. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2022. - 246 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574487кп иск
75.071.1(477)"19"(084)
Н 28

Данило Нарбут : [альбом] / ред. М. Маричевський ; авт. передм. Г. Міщенко. - Київ : Артанія, 1999. - 47 с. : кольор. іл., фот.
 
Книга у каталозі

1574323кп мп
556.165(477.63)(01)
Д 24

Дворецький, Анатолій Іванович. Дніпровське водосховище : бібліогр. покажч.-довід. / А. І. Дворецький, Р. О. Новіцький, А. А. Булейко ; Дніпров. держ. аграрно-економ. ун-т. - Дніпро : Ліра, 2022. - 152 с. : рис., фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574364кп мп
342.8(477)(076)
Д 50

Діяльність підрозділів превенції щодо запобігання порушенням виборчого законодавства : навч.-практ. посіб. / А. Є. Фоменко, Л. Р. Наливайко, К. В. Бахчев та ін. ; Дніпров. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 164 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574525кп мп
94(477.63-22)(01)
Д 53

Дмитрівка: від заснування до сьогодення : рек. бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; авт.-упоряд.: А. Л. Залєвська, І. О. Кочергін ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2022. - 54 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574282кп мп
378.6(477.63-25)
Д 54

Дніпровський державний медичний університет : [рекламно-інформаційний буклет]. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2022. - 96 с. : фот.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574338кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
Д 81

Дудар, Катерина. Чоловічий клуб : вид. з паралельним текстом / К. Дудар ; худож. Т. Ліхачова. - Дніпро : Ліра, 2021. - 82 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574339кп мп
544.653.1(02.064)
Е 45

Електрохімічний синтез високочистих розчинів натрію гіпохлориту : монографія / Д. В. Гиренко [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2021. - 118 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574503кп хр
342.951(477)(02.064)
Є 33

Єдиний медичний простір України: правовий вимір : монографія / Нац. акад. прав. наук України, Нац. акад. мед. наук України, Київ. регіон. центр НАПрН України ; за загал. ред. С. Г. Стеценко. - Харків : Право, 2022. - 670 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1574349кп мп
94(477=411.16)
З-13

Завід, Джек. З Людмира до Америки: кріз страждання, працю і роки / Дж. Завід ; пер. з англ. В. Музиченко ; Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума. - Дніпро : Ін-т Ткума, 2021. - 288 с. : іл. - (Українська бібліотека Голокосту)
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574427кп мп
54(075.8)
З-14

Загальна та неорганічна хімія: теоретичні та лабораторно-практичні аспекти : навч. посібник / В. М. Гуляєв [та ін.] ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2019. - 314 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574484 аб, м1575132 хр, м1575133 иск
792.071.2(477)(092)
З-14

Загребельний, Михайло Павлович. Богдан Ступка / М. П. Загребельний. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2018. - 120 с. - (Знамениті українці)
 
Книга у каталозі

1574277кп хр
061.2(477)
З-32

Записки Доброслав'я (віра, вчення і спосіб життя самостійної України) Записки Доброслав'я (віра, вчення самостійної України) / Трипіл. Братство. - 7-е вид. - Київ, 2022 [7530]. - 44 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574344кп мп
94(477.63)"18"(092)
З-35

Заруба, Віктор Миколайович. Історіографічний міф про Олександра Поля / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2021. - 32 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574280кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of the National mining University. № 69 / Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка" ; голов. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ Дніпров. політехніка, 2022. - 274 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574278кп бф
342.4(477)
З-69

Зміни до Конституції України в частині децентралізації влади / Офіс Президента України та ін. - [Київ] : [б. в.], [2021]. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1574508кп мп
347.44(477)(075.8)
І-24

Іващенко, Валерій Петрович. Договірне право : [навчальний посібник] / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 178 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574504кп мп
005.95/.96(075.8)
І-24

Іващенко, Валерій Петрович. Кадровий менеджмент : [навч. посіб.] / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 178 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574509кп мп
005.32(075.8)
І-24

Іващенко, Валерій Петрович. Основи психології управління / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 167 с. : табл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574506кп мп
34(477)(075.8)
І-24

Іващенко, Валерій Петрович. Правознавство : [навч. посіб.] / В. П. Іващенко, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. - 2-е вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2022. - 222 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574306кп мп
004(075.8)
І-74

Інформаційні системи та технології : підручник / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за загал. ред. В. Б. Вишні. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справОУНБ, 2021. - 280 с. : рис.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1574329кп мп
94(477)"18/19"(082)
І-90

Історичні етюди - для сучасності 2021 : наук.-дослідж. роботи учнів / А. С. Бичихіна, М. С. Бірзул, О. О. Бредіхін та ін. ; Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума та ін. - Дніпро : Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума, 2021. - 192 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574492кп мп
050.9
К 17

Календар знаменних і пам'ятних дат на 2023 рік/ Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія; упоряд. В.А. Піскун; ред. І.С. Голуб; відп. за вип. Н. М. Тітова. - Дніпро: ДОУНБ, 2022.-156с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

м1574474кп мп
821.161.2'06-1
К 26

Карпенко, Андрій Миколайович. Я живу в раю... : збірка віршів / А. М. Карпенко. - Дніпро : Ліра, 2022. - 36 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

ф1574499кп по
636.09(07)
К 47

Клінічна ветеринарна фармакологія / О. І. Канюка, В. Р. Файтельберг-Бланк, Ю. П. Лизогуб та ін.; ред. О. І. Канюка. - Одеса : Астропринт, 2006. - 296 с. : рис., рис.
 
Книга у каталозі

1574324кп мп
616-07(075.8)
К 49

Клінічний діагноз у медсестринстві : навч. посібник / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; уклад.: М. Б. Щербиніна, К. В. Балабанова. - Дніпро : Ліра, 2022. - 121 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

М1575154 иск, М1575155 аб, м157448 хр
792.071.2(477)(092)
К 61

Коломиец, Ростислав Григорьевич. Марк Кропивницкий / Р. Г. Коломиец ; пер. с укр. М. П. Згурская. - Харьков : Фолио, 2018. - 118 с. : фот. - (Знаменитые украинцы)
 
Книга у каталозі

м1574480 аб
821.161.2'06.09(092)
К 61

Коломієць, Ростислав Григорович. Остап Вишня / Р. Г. Коломієць. - Харків : Фоліо, 2018. - 118 с. : фот. - (Знамениті українці)
 
Книга у каталозі

м1574483 аб, м1575152 хр, м1575153 аб
821.161.2'06.09(092)
К 62

Коляда, Ігор Анатолійович. Павло Тичина / І. А. Коляда, Ю. І. Коляда. - Харків : Фоліо, 2018. - 120 с. : фот. - (Знамениті українці)
 
Книга у каталозі

1574156кп рф, 1574157 аб, 1574158 чз
398.3(=161.2)
П 82

Просяник, Іван. Українські предвічні вірування: ключі від Раю-Ирію / І. Просяник. - Львів : Апріорі, 2021. - 208 с. : кольор. іл., фот.
 
Книга у каталозі

1574160кп чз, 1574161 аб
821.161.2'06-1
Р 51

Римова. До 30+ : Антологія молодой української поезії / упоряд. Л. Мудрак. - Київ : Поліпрінт , 2021. - 228 с.
 
Книга у каталозі

ф1574162кп хр, ф1574163 аб, ф1574164 куц
821.161.2'06-312.6
Р 49

Різник, Левко Йосипович. Форум Романа Лубківського : повість-спогад / Л. Й. Різник. - Львів : Світ, 2021. - 124 с.
 
Книга у каталозі

в1574165кп хр, в1574166 аб
94(477.8)"19/20"
Р 69

Романюк, Павло. Євангеліє від Марії. Пролог Незалежності України / П. Романюк. - Львів : Меморіал, 2021. - 608 с.
 
Книга у каталозі

м1574167кп чз, м1574168 аб
271.4-722.51(477)
С 19

Сапеляк, Оксана. Митрополит Андрей Шептицький - дітям і батькам / О. Сапеляк. - Львів : Апріорі, 2021. - 112 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1574172кп чз, 1574173 аб
94(477)
С 30

Семенюк, Святослав. Правдива історія України-Русі / С. Семенюк. - Львів : Література та мистецтво, 2021. - 312 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

в1574188кп по, в1574189 аб
641.56(477)
С 32

Сердюк, Марія. Смачна історія України / М. Сердюк ; худож. А. Соболь. - Київ : Моя книжкова полиця, 2021. - 134 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1574174кп хр, ф1574175 куц, ф1574176 рф
903.25(477.63)
С 37

Симфонія пекторалі / Нац. музей історії України та [ін.] ; гол. ред. Н. Прибєга, упоряд., відп. ред. Ю. Полідович. - Київ : Мистецтво, 2021. - 183 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

м1574179кп чз
621.039.586(477.41)(084)
С 40

Сирота, Олександр. Чорнобиль. Живий альбом / О. Сирота. - Київ : Основа-принт Плюс, 2021. - 80 с. : фот.
 
Книга у каталозі

в1574180кп рф, в1574181 аб
821.161.2'04(081)
С 44

Сковорода, Григорій Савич. Життя наше - це подорож / Г. С. Сковорода ; упоряд., пер. В. Шевчук. - Львів : Апріорі, 2021. - 272 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1574183кп чз, 1574184 куц, 1574185 аб
94(477)"10/11"(092)
С 47

Сліпушко, Оксана Миколаївна. Володимир Мономах - державник і книжник : історичний нарис / О. М. Сліпушко. - Київ : АртЕк, 2021. - 104 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1574186кп хр, ф1574187 аб
796.332-051(477)
С 49

Случевський, Семен Олександрович. Шева / С. С. Случевський. - Київ : Мазур А. В., 2021. - 153 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574190кп чз, ф1574191 аб
821.161.2
С 50

Смирнова, Наталія. Крим Керіма / Н. Смирнова ; худож. Л. Стецькович ; наук. ред. І. Цеунов. - Київ : Портал, 2021. - 96 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1574194кп иск, 1574195 аб
391(477.8)
С 79

Стельмащук, Галина Григорівна. Традиційний стрій етнографічних груп українців Карпат / Г. Г. Стельмащук ; Ін-т народознавства НАН України, Нац. акад. мистецтв України, Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів : Апріорі, 2021. - 216 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

ф1574196кп рф, ф1574197 иск
726.81:75](477)
С 79

Степовик, Дмитро. Здвиженська каплиця на Оскольдовій могилі. Малярство Петра Дейлика і Марини Соченко / Д. Степовик ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України . - Київ : Дніпро, 2021. - 128 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

ф1574198кп хр, ф1574199 аб
796.41(477)(092)
С 79

Степурін, Іван. Віктор Чукарін. Непереможний / І. Степурін. - Київ : Ваш автограф, 2021. - 224 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1574201кп хр, 1574202 куц, 1574203 аб
343.138(477)"19"(092)
С 89

Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. Б. В. Паска. - Брустури : Дискурсус, 2021. - 704 с.
 
Книга у каталозі

ф1574204кп чз, ф1574205 бф
929.055.2(477)
Т 19

Тарасенко, Олеся. Благословенне жіноче ім'я - Україна. Жіночі портрети країни / О. Тарасенко. - Київ : Поліпрінт, 2021. - 240 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1574212кп чз, 1574213 куц, 1574214 аб
94(477)"09/19(092)
Т 28

Творці державного престижу / авт.-упоряд.: М. Главацький, Н. Наумова. - Київ : КМ-БУКС, 2021. - 568 с. : портр.
 
Книга у каталозі

ф1574192кп хр, ф1574193 куц
94(477)"19"(092)
Т 33

Теодозій Старак: "Цю Державу я вистраждав..." : зб. статей / упоряд., авт. передм. О. Старак-Повякель. - Київ : Вид. дім журн. "Пам'ятки України", 2021. - 480 с. : фот. - (Б-ка журн. "Пам`ятки України")
 
Книга у каталозі

1574135кп рф, 1574136 аб
81.161.2'06-1
Т 46

Тичина, Павло Григорович. За всіх скажу, за всіх переболію... : вибрана поезія, проза / П. Г. Тичина ; упоряд., авт. передм., авт. прим. С. Гальченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Основа-принт плюс, 2021. - 764 с.
 
Книга у каталозі

ф1574208кп бф, ф1574209 край,ф1574210 чз
908(477)
Т 66

Третяк, Анна. Квітуча Україна / А. Третяк. - Київ : АВІАЗ, 2021. - 280 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574215кп рф, ф1574216 чз, ф1574217 аб
94(477)
У 31

Удовік, Сергій Леонідович. Україна. Історія великої Держави / С. Л. Удовік. - Київ : Основа-принт плюс, 2021. - 146 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

м1574218кп чз, м1574219 аб, м1574220 куц
94(477)"16/20"(082)
У 45

Україна. Пам'ять боротьби : зб. статей / упоряд.: Р. Гунда, А. Бережина. - Львів : Меморіал, 2021. - 560 с. : кольор.іл.
 
Книга у каталозі

1574221кп чз, 1574222 куц, 1574223 аб
94(477)"18/19"(092)
Ф 17

Файзулін, Ярослав. Історія. UA: постаті, факти, версії / Я. Файзулін. - Київ : Комора, 2021. - 560 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1574224кп хр, ф1574225 аб, ф1574226 чз
94(477)"19/20"
Ч-49

Чернов, Мстислав. Незалежні : 100 найвизначніших фотографій сучасної України / М. Чернов. - Київ : Ваш автограф, 2021. - 240 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі